Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Manipulacje ludzkim umysłem i zachowaniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO6-02 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Manipulacje ludzkim umysłem i zachowaniem
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Od uczestników zajęć wymagana jest znajomość wiedzy z zakresu psychologii ogólnej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone dyskusji nad różnorodnymi formami oddziaływań mających charakter manipulacji, w różnych sferach życia, m.in. w wychowaniu /indoktrynacja/, polityce /propaganda/ ekonomii /reklama/, relacjach interpersonalnych. Analizie zostaną poddane przejawy tych oddziaływań: od łagodnej perswazji do brutalnego "prania mózgu", a także ich mechanizmy i uwarunkowania. Omawiane będą również sposoby identyfikowania oddziaływań manipulacyjnych i opierania się ich wpływom.

Pełny opis:

Seminarium będzie poświęcone dyskusji nad różnorodnymi formami oddziaływań mających charakter manipulacji, w różnych sferach życia, m.in. w wychowaniu /indoktrynacja/, polityce /propaganda/ ekonomii /reklama/, relacjach interpersonalnych. Analizie zostaną poddane przejawy tych oddziaływań: od łagodnej perswazji do brutalnego "prania mózgu", a także ich mechanizmy i uwarunkowania. Omawiane będą również sposoby identyfikowania oddziaływań manipulacyjnych i opierania się ich wpływom.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- B.Dobek-Ostrowska i in. ((1997): Teoria i praktyka propagandy. Wrocław, Wyd. Uniwrsytetu Wrocławskiego (wybrane rozdziały)

- R.Cialdini (1993): Wywieranie wpływu na zachowanie ludzi. Gdańsk, GWP.

- R.Jackel (red.) (1995): Propaganda. New Yor, New York University Press (wybrane rozdziały)

- P.Messaris (1997): Visual persuasion. London, Sage (wybrane rozdziały)

- R.Pratkanis, E.Aronson (2003): Wiek propagandy. Warszawa, PWN (wybrane rozdziały).

- D.Wilson i in. (1996): Macchiavelianism. "Psychological Bulletin" , nr 2, s.285-299.

- D.Winn (2004): Manipulowanie umysłem. Wrocaław, Wyd. Moderator (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- Zna przejawy zachowań manipulacyjnych w różnych kontekstach

społecznych

- Rozróżnia podstawowe techniki manipulacji i

- Dysponuje wiedzą o psychologicznych mechanizmach oddziaływań manipulacyjnych

- Interpretuje relacje o charakterze manipulacyjnym

- Posiada orientację w zakresie ogólnych założeń i konstrukcji narzędzia do pomiaru makiawelizmu

- Potrafi wymienić zagrożenia związane z występowaniem manipulacji w relacjach międzyludzkich

Postawy. Student:

- Zachowuje krytycyzm wobec stosowania zachowań manipulacyjnych w życiu codziennym

- Dostrzega konieczność przeciwstawiania się oddziaływaniom manipulacyjnym

Umiejętności. Student:

- Wykorzystuje wiedzę w celu obrony przed działaniami manipulacyjnymi

- Potrafi interpretować wyniki testu do badania makiawelizmu

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie pracy semestralnej

- końcowe zaliczenie pisemne w postaci zadań o charakterze problemowym wymagających wykorzystania przyswojonej wiedzy

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.