Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różne oblicza altruizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO6-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Różne oblicza altruizmu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę z wiedza z emocji, motywacji, spostrzegania społecznego, (treści wykładowe)


kryterium selekcji: losowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zainteresowanie altruizmem i prospolecznością obecene jest w wielu podejściach psychologicznych. Wskazuje się na róznorodne źródła i uwarunkowania takiej formy ustosunkowań. W rezultacie często odmiennie opisywana jest w róznych podejściach istota altruizmu. Towarzyszy im także odmienna terminologia. Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść teoretycznych i związanych z nimi wyników badań dotyczących altruizmu i prospołeczności. Punktem wyjścia będzie przybliżenie podejścia filozofii. Zaprezentowane zostaną m.in.perspektywy: socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Omówione zostaną modele afektywno-pobudzeniowe,sytuacyjne, motywacyjno-osobowosciowe oraz podejście orientacji społecznych. Podjęta zostanie próba wskazania na specyfikę każdego z podejść.

Pełny opis:

Zachowania altruistyczne i prospołeczne to szczególna klasa zachowań społecznych. Czy uzasadnione jest mówienie o nich jako bezinteresownych w świetle wyników badań i współczesnej wiedzy psychologicznej ? Celem wykładu będzie wskazanie na różnorodność przejawów i uwarunkowań ludzkiej pomocności. Czym różni się altruizm, prospołeczność, zachowania pomocne? Punktem wyjścia będzie przybliżenie głównych podjeść filozoficznych w których postawione zostały fundamentalne pytania o możliwości ludzkiej bezinteresowności podjęte później przez psychologów. Ukazana zostanie specyfika psychologii w dyskusji na temat ludzkiej prospołeczności. Przybliżona zostanie rola stanów afektywnych (pobudzenia, emocji i nastroju) w regulacji zachowań prospołecznych, znaczenie czynników sytuacyjnych, oraz różnego rodzaju norm regulujących zaangażowanie. Znaczenie mechanizmów empatycznych uwzględniające specyfikę regulacyjną empatii afektywnej i poznawczej oraz empatycznej troski i przykrości na przykładzie wybranych koncepcji empatii. Omówiona zostanie koncepcja dwóch typów altruizmu: endo vs egzocentryzmu wraz z wynikami badań wskazujących na modyfikująca rolę koncentracji na Ja vs na innym ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dostępności perspektywy innej osoby.

Literatura:

Szuster, A. (2005). W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Karyłowski, J. (1987). O dwóch typach altruizmu. Wyd. Ossolinemum

Davis, M. (1999). Empatia o umiejętności współodczuwania. Gdańsk: GWP s.50-59;149-164.

Rutkowska,D., Szuster, A. (2008). Różne oblicza altruizmu. Warszawa:Wyd. Scholar s. 46-70, 21-43.

Efekty uczenia się:

Rozróżniać różne mechanizmy angażowania się na rzecz innych

Posiadać wiedzę na temat refleksyjnych vs automatycznych przesłanek pomocy

Identyfikować znaczenie rozwoju poznawczego dla zdolnosci angażowania się w pomoc

Opisywać różne przejawy pozaosobistego angażowania i rozróżniać ich specyfikę motywacyjną

Interpretować rezultaty badań w zakresie zachowań prospołecznych, kooperacji, współpracy

Rozróżniać motywacje prospołeczną i pseudoprospołeczną

Dokonywać rożróżnienia miedzy egoistycznymi vs nieegoistycznymi determinantami zachowań

Opracowywać oddziaływania sprzyjające kooperacji i współpracy

Oceniać znaczenie badań nad pozytywnymi ustosunkowaniami wobec innych

Metody i kryteria oceniania:

poprawność odpowiedzi na formułowane po każdym wykładzie pytania

51% próg zaliczenia końcowego kolokwium testowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Szuster-Kowalewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.