Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziecko w sieci – o społecznym i antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO6-06 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Dziecko w sieci – o społecznym i antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci w cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczestnikom charakterystyki społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Skoncentrujemy się przede wszystkim na psychologicznej specyfice zagrożeń internetowych oraz kwestiach zapobiegania ryzykownym zdarzeniom w internecie ze strony rodziców, szkoły i instytucji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczestnikom charakterystyki społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Skoncentrujemy się przede wszystkim na specyfice zagrożeń takich jak: dostęp do nieodpowiednich treści, pedofilia i pornografia w sieci, sexting, cyberbullying, uzależnienie od internetu, kradzieże, wyłudzenia. Poruszone zostaną także kwestie zapobiegania ryzykownym zdarzeniom w internecie ze strony rodziców i szkoły. W ramach zajęć zadaniem studentów będzie wyszukiwanie przykładów z sieci ilustrujących przejawy omawianych zjawisk.

Zaliczenie: obecność, test, zadanie domowe.

Literatura:

Barlińska, J. (2009). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. W: Jak reagować na cyberprzemoc? Warszawa: Helpline.org.pl i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Feibel, T. (2006). Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe. Warszawa: IW PAX.

Gemius Megapanel. (2009). Dzieci aktywne online. Polski Internet 2008/2009.

Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9 16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online – PL.

Krejtz, K., Zając, J. M. (2009). Psychologiczne aspekty wykorzystania technologii internetowych w nauczaniu. W: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska (red.). Szkoła w dobie internetu. (s. 121–137) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lenhart, A. P. Purcell, K., Smith, A., Zickuhr, K. (2010). Social media & mobile internet use among teens and young adults. Pew Internet & American Life Project. Pobrano 12 października 2012 z; http://67.192.40.213/~/media/Files/Reporst/2010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_Report_Final_with_toplines.pdf.

Mazurek, P. (2006). Anatomia internetowej anonimowości,. W: D. Batorski, M. Marody, A.Nowak (red.), Społeczna przestrzeń internetu. (s. 79–90). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academia”.

Nowak, A., Krejtz, K. (2006). Internet z perspektywy nauk społecznych. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń internetu 5 19.Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academia”.

Pyżalski, J. (2009). Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska? Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 1(26),12–26.

Szmigielska, B. (2009). Internet jako środowisko edukacyjne. W: B. Szmigielska (red.). Psychologiczne konteksty Internetu. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Literatura uzupełniająca:

Olweus, D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Agencja Wydawnicza „Jacek Santorski & Co”.

Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital immigrants, part 1. ON the Horizon, 9(5), 1–6.

Pyżalski, J. (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.