Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia Eksperymentalna dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO7-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia Eksperymentalna dla zaawansowanych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procedurami badawczymi i instrumentami badawczymi wykraczającymi poza zajęcia obowiązkowe.


* zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 odbywają się w formie zdalnej

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego, czwartego i piątego roku studiów magisterskich, prowadzących badania w ramach prac empirycznych i magisterskich. Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi schematami metodologicznymi prowadzenia badań psychologicznych oraz sposobami ich analizy statystycznej. W ramach zajęć ponadto omówione zostaną niektóre niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania złożonych schematów badawczych, jak również niektóre sposoby wykrywania nieprawidłowości w analizach statystycznych.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego, czwartego i piątego roku studiów magisterskich, prowadzących badania w ramach prac empirycznych i magisterskich. Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi schematami metodologicznymi prowadzenia badań psychologicznych oraz sposobami ich analizy statystycznej. W ramach zajęć ponadto omówione zostaną niektóre niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania złożonych schematów badawczych, jak również niektóre sposoby wykrywania nieprawidłowości w analizach statystycznych.

1. Schematy badawcze stosowane w badaniach psychologicznych - podstawowe rozróżnienia

a. badania korelacyjne

b. quasi- eksperyment

c. eksperyment

d. złożone schematy badawcze

2. Operacjonalizacja zmiennych i wskaźniki

a. pomiar zmiennych

b. budowa wskaźników

c. przekształcenia

3. Niektóre pułapki metodologiczne

a. analizy związków między zmiennymi

b. orzekanie o zależności przyczynowo skutkowej

4. Analiza danych w złożonych schematach badawczych

a. analiza zmiennych jakościowych i ilościowych

b. zaawansowane metody analiz statystycznych

5. Niektóre pułapki w statystyce

6. Interpretacja danych

a. interpretacja efektów głównych w modelach jednoczynnikowych i wieloczynnikowych

b. interpretacja efektów interakcyjnych

7. Opracowanie danych i ich prezentacja

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Brzeziński J. (2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pegdagogice. Warszawa:Scholar

Brzeziński J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson G.A.,Takane Y. (2003) Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Gilbert N. (2006). From postgraduate to social scientist. A guide to key skills. London: SAGE.

Harmont-Jones E.,Beer S.J, (2009). Methods in Social Neuroscience. New York: Guilford Publications.

Wieczorkowska G, Wierzbicki J.(2007) Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student będzie:

- potrafił czytać teksty naukowe ze zrozumieniem

- potrafił stworzyć badanie w różnych schematach badawczych

- potrafił operacjonalizować zmienne i budować odpowiednie wskaźniki

- potrafił prowadzić badania

- potrafił opisywać przeprowadzone badanie w raporcie naukowym

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny zajęć jest przeprowadzenie badania eksperymentalnego i opisanie jego wyników w raporcie badawczym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego, czwartego i piątego roku studiów magisterskich, prowadzących badania w ramach prac empirycznych i magisterskich. Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi schematami metodologicznymi prowadzenia badań psychologicznych oraz sposobami ich analizy statystycznej. W ramach zajęć ponadto omówione zostaną niektóre niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania złożonych schematów badawczych, jak również niektóre sposoby wykrywania nieprawidłowości w analizach statystycznych.

Pełny opis:

opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego, czwartego i piątego roku studiów magisterskich, prowadzących badania w ramach prac empirycznych i magisterskich. Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi schematami metodologicznymi prowadzenia badań psychologicznych oraz sposobami ich analizy statystycznej. W ramach zajęć ponadto omówione zostaną niektóre niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania złożonych schematów badawczych, jak również niektóre sposoby wykrywania nieprawidłowości w analizach statystycznych.

1. Schematy badawcze stosowane w badaniach psychologicznych - podstawowe rozróżnienia

a. badania korelacyjne

b. quasi- eksperyment

c. eksperyment

d. złożone schematy badawcze

2. Operacjonalizacja zmiennych i wskaźniki

a. pomiar zmiennych

b. budowa wskaźników

c. przekształcenia

3. Niektóre pułapki metodologiczne

a. analizy związków między zmiennymi

b. orzekanie o zależności przyczynowo skutkowej

4. Analiza danych w złożonych schematach badawczych

a. analiza zmiennych jakościowych i ilościowych

b. zaawansowane metody analiz statystycznych

5. Niektóre pułapki w statystyce

6. Interpretacja danych

a. interpretacja efektów głównych w modelach jednoczynnikowych i wieloczynnikowych

b. interpretacja efektów interakcyjnych

7. Opracowanie danych i ich prezentacja

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Brzeziński J. (2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pegdagogice. Warszawa:Scholar

Brzeziński J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson G.A.,Takane Y. (2003) Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Gilbert N. (2006). From postgraduate to social scientist. A guide to key skills. London: SAGE.

Harmont-Jones E.,Beer S.J, (2009). Methods in Social Neuroscience. New York: Guilford Publications.

Wieczorkowska G, Wierzbicki J.(2007) Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.