Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne aspekty seksuologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO8-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty seksuologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety dla lat II-V
Fakultety ogólnoakademickie
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

kryterium selekcji: losowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seksuologia społeczna, w Polsce zapoczątkowana przez prof. K. Imielińskiego, zajmuje się tymi aspektami seksualności człowieka, które mają zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania w społeczeństwie, jak np. normy seksualne, stereotypy dotyczące seksualności czy edukacja seksualna. Seksuologia społeczna jest nauką interdyscyplinarną- oprócz zagadnień z zakresu psychologii obejmuje ona także zagadnienia z zakresu prawa, socjologii, antropologii kulturowej oraz medycyny. Zajęcia będą podzielone na dwa bloki: Wybrane zagadnienia i wyzwania seksuologii społecznej oraz Problemy społeczne związane z życiem seksualnym- profilaktyka i interwencja. Zajęcia mają formę seminarium, będą zatem łączyły elementy wykładu, dyskusji, oraz pracy w grupach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student(ka) zna badania z zakresu seksuologii społecznej, dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach. Zna nie tylko ich treść, ale także metodologię.

Umiejętności

Student(ka) potrafi krytycznie analizować artykuły naukowe dotyczące seksualności, dostrzegając mocne i słabe strony prezentowanych w nich badań. Potrafi krytycznie odnieść się do obiegowych opinii na temat seksualności, prezentowanych w mediach.

Kompetencje społeczne

Student(ka) potrafi bez osądzania i stygmatyzowania przyjrzec się perspektywie,z jakiej na intymne relacje patrzą osoby nieheteronormatywne i inne osoby, które w jakiś sposób odbiegają od większości (np niepełnosprawne). Potrafi też wczuć się w sytuację osób, które doświadczyły przemocy seksualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową będą składać się dwa sprawdziany:

50%- sprawdzian z bloku 1

50%- sprawdzian z bloku 2

Sprawdziany będą obejmować zagadnienia przedstawione na zajęciach oraz w literaturze obowiązkowej. Będą zawierać zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte.

Zaliczenie obydwu sprawdzianów jest warunkiem zaliczenia zajęć, jednak osoby, które zaliczą pierwszy sprawdzian, ale nie będą zadowolone z oceny, będą mogły napisać pracę zaliczeniową w celu podwyższenia oceny końcowej.

Kryteria oceny końcowej:

51-60%: dst

61-70% dst+

71-80% db

81-90% db+

91-99% bdb

100% celujący

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Łyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Seksuologia społeczna, w Polsce zapoczątkowana przez prof. K. Imielińskiego, zajmuje się tymi aspektami seksualności człowieka, które mają zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania w społeczeństwie, jak np. normy seksualne, stereotypy dotyczące seksualności czy edukacja seksualna. Seksuologia społeczna jest nauką interdyscyplinarną- oprócz zagadnień z zakresu psychologii obejmuje ona także zagadnienia z zakresu prawa, socjologii, antropologii kulturowej oraz medycyny. Zajęcia mają formę seminarium, będą zatem łączyły elementy wykładu, dyskusji, oraz pracy w grupach.

Literatura:

"Literatura obowiązkowa:

Artykuły naukowe na tematy wymienione w rubryce „Pełny opis”. Lista artykułów zostanie podana na pierwszych zajęciach

Literatura dodatkowa:

Beisert, M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Beisert, M. (1999). Seks twojego dziecka. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke

Bem, S. L. (2000). Męskość-kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary. Gdańsk: GWP

Depko, A., Wanat, E. (2012). Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie. Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera

Dragan, W., Iniewicz, G. (2020). Orientacja seksualna. Źródła i konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Imieliński, K. (1974). Seksuologia społeczna. Warszawa: PWN

Imieliński, K. , Dulko, S. (2001). Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Arc-en-ciel

Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kowalczyk, R., Lew-Starowicz, Z., Tritt, R. J. (2016). LGB Zdrowie psychiczne i seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Lew-Starowicz, M., Skrzypulec-Plinta, V., Lew-Starowicz, Z. (2017). Seksuologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec, V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Nawrocka, Z. (2013). Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu. Warszawa: Książka i prasa"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.