Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO8-06 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Historia psychoterapii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria wejścia:

1) Zaliczenie przedmiotów Wstęp do Psychologii (2500-PL-PS-OB1Z-1), Historia Myśli Psychologicznej (2500-PL-PS-OB1L-4)

2) rejestracja na specjalizację Psychoterapia, Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, Psychologia sądowa;

3) kurs dla lat IV-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zarys najważniejszych zagadnień i kierunków w historii psychoterapii w okresie od XVIII w. do współczesności. Rozumienie i leczenie zaburzeń psychicznych jest szeroką i dynamicznie rozwijającą się dziedziną, oferującą wiele podejść, modalności i paradygmatów. Przedstawienie rozwoju podstawowych pojęć, teorii i założeń ontologicznych i epistemologicznych, a także sporów i kontrowersji w psychoterapii w formie seminaryjnej wspiera kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i pozwala na bardziej świadome i refleksyjne, a mniej stronnicze podejście do współczesnego stanu wiedzy.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student wie/zna):

• Posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów myśli psychologicznej (najważniejszych teorii z obszaru psychologii klinicznej/psychoterapii), ich ewolucji oraz umiejscowienia w szerszym kontekście historycznym (K_W14).

• Jest świadom społeczno-kulturowych wpływów na rozumienie zdrowia psychicznego i psychopatologii (K_W14).

• Zna historię rozwoju metod i klasyfikacji diagnostycznych w psychologii klinicznej oraz metodologii badań empirycznych nad psychoterapią (K_W01).

• Zna najważniejsze funkcjonujące obecnie podejścia terapeutyczne i koncepcje psychiatryczne, ze szczególnym uwzględnieniem ich podobieństw, różnic i wzajemnych relacji (K_W17).

Umiejętności (student umie):

• Umie samodzielnie dokonywać krytycznej analizy treści naukowych, zarówno z zakresu teorii i empirii oraz jest świadom wpływu kontekstu historycznego/społeczno-kulturowego na rozwój idei naukowych (K_U05).

• Jest w stanie brać udział w dyskusji, argumentować własne stanowiska i konstruktywnie odnosić się do argumentów innych stron (K_U01).

Kompetencje społeczne (student potrafi):

• Wykazuje świadomą i wyrozumiałą perspektywę akceptacji, tolerancji i szacunku wobec innych niezależnie od grupy, jaką reprezentują (K_K01).

• Jest świadom historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań definicji zaburzeń psychicznych i szanuje podmiotowość osób cierpiących na te zaburzenia (K_K01).

• Potrafi samodzielnie kontynuować własną edukację i kształtować własne kompetencje (K_K04).

• Potrafi podejmować refleksję odnośnie fundamentalnych założeń ontologicznych i epistemologicznych współczesnej psychoterapii i psychiatrii (K_K04).

• Potrafi uczestniczyć w merytorycznej dyskusji (K_K06).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematem kursu będzie zarys historii psychoterapii w okresie od XVIII w. do współczesności, zarówno w kontekście rozwoju teoretycznych założeń, jak i praktycznych działań oraz systemowych rozwiązań.

Prezentacja i omówienie poszczególnych okresów, paradygmatów i szkół będzie spojona refleksją nad leżącymi u ich podstaw uniwersalnymi zagadnieniami, takimi jak (a) definicja zdrowia i zaburzenia psychicznego, (b) napięcie pomiędzy biologiczną i psychologiczną perspektywą, czy (c) kwestia odpowiedzialności za objawy psychopatologiczne i możliwości ich leczenia. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ciągłość różnic i podobieństw pomiędzy kolejnymi okresami.

W ramach zajęć prześledzony zostanie rozwój najbardziej wpływowych szkół i metod psychoterapii, koncepcji i systemów diagnostycznych w psychiatrii oraz metodologii badań nad skutecznością psychoterapii (w szczególności metodologii randomized controlled trial). Celem zajęć nie jest zatem faktograficzne uporządkowanie nazwisk i dat, lecz osiągnięcie szerszej, bardziej świadomej perspektywy na obecny stan wiedzy w psychoterapii, niepisane założenia epistemologicze, jakie nimi kierują i ich ograniczenia.

Zajęcia będą miały formę seminarium. Do każdych zajęć będzie przewidziana lektura stanowiąca tło do prezentowanego materiału oraz do dyskusji z udziałem studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Consoli, A. J., Beutler, L. E., Bongar, B. (red.). (2017).Comprehensive textbook of psychotherapy: Theory and practice. Nowy Jork: Oxford University Press.

Ghaemi, S. N. (2007). The concepts of psychiatry: A pluralistic approach to the mind and mental illness. Baltimore, Stany Zjednoczone: JHU Press.

Porter, Roy. (2002). Madness: A brief history. Nowy Jork: Oxford University Press.

Lektury do zajęć:

1. Mulder, R. T. (1993). Why study the history of psychiatry? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 27, 556-559.

2. Thiher, A. (2002). Discourses on Madness in the Greco-Roman World. W A. Thiher (red.), Revels in Madness: Insanity in medicine and literature (pp. 13-44). Ann Arbor, Stany Zjednoczone: University of Michigan Press.

3. Appignanesi, L. (2008). Passions. W L. Appignanesi, Mad, Bad, and Sad. Women and the Mind Doctors. Nowy Jork, Stany Zjednoczone: W.W. Norton & Company.

4. Porter, Roy. (2002). Madness: A brief history (s. 123-156; 183-215). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Oxford University Press.

5. Shively, S. B., Perl, D. P. (2012). Traumatic brain injury, shell shock, and posttraumatic stress disorder in the military—past, present, and future. The Journal of Head Trauma Rehabilitation, 27(3), 234-239.

6. Herman, J. (2015). Trauma and recovery. The aftermath of violence – From domestic abuse to political terror (s. 7-33). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Basic Books.

7. Decker, H. S. (2008). Psychoanalysis in central Europe The interplay of psychoanalysis and culture. W E. R. Wallace, J. Gach (red.), History of psychiatry and medical psychology (s. 587-629). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Springer.

8. Krug, O. T. (2017). Existential, humanistic, and experiential therapies in historical perspective. W L. E. Beutler, B. M. Bongar, A. Consoli (red.), Comprehensive textbook of psychotherapy: Theory and practice (s. 91-106). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Oxford University Press.

9. Bothwell, L. E., Greene, J. A., Podolsky, S. H., Jones, D. S. (2016). Assessing the gold standard – Lessons from the history of RCTs. New England Journal of Medicine, 374, 2175-2181.

10. Shorter, E. (2013). How everyone became depressed: The rise and fall of the nervous breakdown (s. 147-163). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Oxford University Press.

11. Romelli, K., Frigerio, A., Colombo, M. (2011). DSM over time: From legitimisation of authority to hegemony. BioSocieties, 11(1), 1-21.

12. Pope, K. S. (1996). Memory, abuse, and science: Questioning claims about the false memory syndrome epidemic. American Psychologist, 51(9), 957-974.

13. Hayes, S. C., Hofmann, S. G. (2018). Future directions in CBT and evidence-based therapy. W S. C. Hayes, S. G. Hofmann (red.), Process-based CBT: The science and core clinical competencies of Cognitive Behavioral Therapy (s. 327-441). Oakland, Stany Zjednoczone: Context Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zarys najważniejszych zagadnień i kierunków w historii psychoterapii w okresie od XVIII w. do współczesności. Rozumienie i leczenie zaburzeń psychicznych jest szeroką i dynamicznie rozwijającą się dziedziną, oferującą wiele podejść, modalności i paradygmatów. Przedstawienie rozwoju podstawowych pojęć, teorii i założeń ontologicznych i epistemologicznych, a także sporów i kontrowersji w psychoterapii w formie seminaryjnej wspiera kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i pozwala na bardziej świadome i refleksyjne, a mniej stronnicze podejście do współczesnego stanu wiedzy.

W ramach zajęć prześledzony zostanie rozwój najbardziej wpływowych szkół i metod psychoterapii, koncepcji i systemów diagnostycznych w psychiatrii oraz metodologii badań nad skutecznością psychoterapii (w szczególności metodologii randomized controlled trial). Celem zajęć nie jest zatem faktograficzne uporządkowanie nazwisk i dat, lecz osiągnięcie szerszej, bardziej świadomej perspektywy na obecny stan wiedzy w psychoterapii, niepisane założenia epistemologicze, jakie nimi kierują i ich ograniczenia.

Zajęcia będą miały formę seminarium. Do każdych zajęć będzie przewidziana lektura stanowiąca tło do prezentowanego materiału oraz do dyskusji z udziałem studentów.

Literatura:

"1. Mulder, R. T. (1993). Why study the history of psychiatry? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 27, 556-559.

2. Thiher, A. (2002). Discourses on Madness in the Greco-Roman World. W A. Thiher (red.), Revels in Madness: Insanity in medicine and literature (pp. 13-44). Ann Arbor, Stany Zjednoczone: University of Michigan Press.

3. Appignanesi, L. (2008). Passions. W L. Appignanesi, Mad, Bad, and Sad. Women and the Mind Doctors. Nowy Jork, Stany Zjednoczone: W.W. Norton & Company.

4. Porter, Roy. (2002). Madness: A brief history (s. 123-156; 183-215). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Oxford University Press.

5. Shively, S. B., Perl, D. P. (2012). Traumatic brain injury, shell shock, and posttraumatic stress disorder in the military—past, present, and future. The Journal of Head Trauma Rehabilitation, 27(3), 234-239.

Showalter, E. (1985). The female malady (s. 167-194). Londyn, Anglia: Penguin.

6. Herman, J. (2015). Trauma and recovery. The aftermath of violence – From domestic abuse to political terror (s. 7-33). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Basic Books.

7. Decker, H. S. (2008). Psychoanalysis in central Europe The interplay of psychoanalysis and culture. W E. R. Wallace, J. Gach (red.), History of psychiatry and medical psychology (s. 587-629). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Springer.

Schwartz, J. (2003). Cassandra's daughter. A history of psychoanalysis. Londyn, Anglia: Karnac.

8. Krug, O. T. (2017). Existential, humanistic, and experiential therapies in historical perspective. W L. E. Beutler, B. M. Bongar, A. Consoli (red.), Comprehensive textbook of psychotherapy: Theory and practice (s. 91-106). Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Oxford University Press.

Dolliver, R. H. (1995). Carl Rogers' personality theory and psychotherapy as a relfection of his life and personality. Journal of Humanistic Psychology 35(4), 111-128.

9. Kałowski, P. (2018). Ostatnia mniejszość: Kontrkultura lat 60. i ruch antypsychiatrii. W: A. Węcławiak (red.), Kontrkultura. Motywy, manifestacje, dziedzictwo (s. 251-277). Poznań: Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze.

10. Beck, A. T., Dozois, D. J. (2014). Cognitive theory and therapy: Past, present and future. W: S. Bloch, S. A. Green, J. Holmes (red.), Psychiatry: Past, present, and prospect (s. 366-382). Oxford, Anglia: Oxford University Press.

Bothwell, L. E., Greene, J. A., Podolsky, S. H., Jones, D. S. (2016). Assessing the gold standard – Lessons from the history of RCTs. New England Journal of Medicine, 374, 2175-2181.

11. Mayes, R., & Horwitz, A. V. (2005). DSM‐III and the revolution in the classification of mental illness. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 41(3), 249-267.

Decker, H. S. (2007). How kraepelinian was Kraepelin? How kraepelinian are the neo-Kraepelinians?—from Emil Kraepelin to DSM-III. History of Psychiatry, 18(3), 337-360.

12. Pope, K. S. (1996). Memory, abuse, and science: Questioning claims about the false memory syndrome epidemic. American Psychologist, 51(9), 957-974.

13. Hayes, S. C., Hofmann, S. G. (2018). Future directions in CBT and evidence-based therapy. W S. C. Hayes, S. G. Hofmann (red.), Process-based CBT: The science and core clinical competencies of Cognitive Behavioral Therapy (s. 327-441). Oakland, Stany Zjednoczone: Context Press."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.