Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych w praktyce diagnostycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych w praktyce diagnostycznej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom jednej z najbardziej podstawowych i znanych metod diagnostycznych, jaką jest Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych WAIS-R(PL). Omówione zostaną właściwości psychometryczne, budowa i zasady przeprowadzania testu, interpretacji jego wyników oraz możliwości wykorzystania testu w diagnozie różnicowej. Zajęcia będą odbywały się w formie ćwiczeń praktycznych poprzedzonych wprowadzeniem teoretycznym.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć uczestnik:

- zna teoretyczne podstawy, psychometryczne właściwości i przeznaczenie Skali Inteligencji

Wechslera dla dorosłych

- potrafi przeprowadzić badanie skalą WAIS-R(PL) zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- potrafi opracować i zinterpretować wyniki badania skalą

- potrafi sporządzić raport z badania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Linke-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom jednej z najbardziej podstawowych i znanych metod diagnostycznych, jaką jest Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych WAIS-R(PL). Podczas zajęć omówione zostaną założenia i cele skal inteligencji Wechslera oraz teoretyczne podstawy skali WAIS-R i polskiej adaptacji WAIS-R(PL), a także właściwości psychometryczne skali i jej poszczególnych podtestów. Następnie przedstawiona zostanie budowa i przeznaczenie skali WAIS-R(PL). Dokładnie omówiony zostanie sposób przygotowania do przeprowadzenia badania oraz sposób przeprowadzenia testu zgodnie zasadami etyki zawodowej oraz wytycznymi międzynarodowej komisji ds. testów ITC, z uwzględnieniem kontaktu z osobą badaną, m.in. pacjentem psychiatrycznym. Uczestnicy kursu w trakcie zajęć wykonywać będą praktyczne ćwiczenia w przeprowadzaniu badania podtestami, najpierw skali werbalnej, później skali wykonaniowej. Następnie omówione zostaną zasady obliczania i interpretacji wyników skali WAIS-R(PL), interpretacja psychometryczna (profilowa, czynnikowa). Na kolejnych zajęciach uczestnicy poznają zastosowanie skali WAIS-R(PL) w diagnozie różnicowej. Na wybranych przykładach klinicznych zaprezentowany zostanie sposób wykonania skali przez osoby z diagnozami psychiatrycznymi, organicznymi uszkodzeniami mózgu, upośledzeniem umysłowym. Omówione zostaną zasady przygotowania raportu z badania testem. W trakcie kolejnych zajęć uczestnicy wykonają samodzielnie interpretację materiału klinicznego. Wspólnie podczas dyskusji omówione zostaną wątpliwość, trudności w interpretacji materiału. Oprócz ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, uczestnicy w ramach zadania domowego wykonają samodzielną ocenę, dostarczonego przez prowadzącego zajęcia protokołu z badania skalą WAIS-R(PL) i przygotują raport. Na koniec uczestnikom zostanie zaprezentowana najnowsza wersja skali - WAIS V (w oryginale).

Literatura:

Brzeziński, J., Gaul, M., Hornowska, E., Jaworowska, A., Machowski, A. i Zakrzewska, M. Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych. Wersja zrewidowana – renormalizacja WAIS-R(PL), podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2004.

Brzeziński, J., Hornowska, E., (red.). Skala inteligencji Wechslera. Warszawa: PWN, 1998.

Anastasi, A., Urbina, S. Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 1999. (rozdział 11, 12, 18)

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T. Testy Prawo Praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 1996.

Hornowska, E. Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

Wiejak, K., Krasowicz Kupis, G. (red.). Kliniczne zastosowania skal inteligencji Wechslera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 20111.

Wytyczne międzynarodowej komisji ds. testów (International Test Comission – ITC) z 2000 roku dotyczące stosowania testów: wersja polska (tłumaczenie Teresa Szustrowa); http://www.practest.com.pl/files/ITC-Stosowanie_testów.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.