Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria wejścia

1) pierwszeństwo dla studentów specjalizacji "Psychologia zdrowia i rehabilitacji" (uwaga! fakt studiowania na specjalizacji powinien zostać zgłoszony przez studenta mailowo do prowadzącego zajęcia przed rozpoczęciem etapu selekcji);

2) kurs dla lat III-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii uzależnień. Przedstawione zostaną podejścia teoretyczne wyjaśniające źródła uzależnień, metody diagnozy i leczenia uzależnień oraz strategie przeciwdziałania występowaniu tego zjawiska. Student pozna problemy psychologiczne i konsekwencje psychospołeczne związane z różnymi rodzajami uzależnień.

Efekty uczenia się:

Wiedza – student zna (ocena na podstawie kolokwium):

- podstawowe pojęcia z zakresu uzależnień;

- kryteria diagnostyczne uzależnień wg ICD-10 i DSM-V

- czynniki sprzyjające uzależnieniom oraz czynniki ochronne;

- cechy skutecznych programów profilaktycznych;

- zasady i cele terapii osób uzależnionych;

Umiejętności – student potrafi (ocena na podstawie pracy zaliczeniowej):

- opracować program warsztatów profilaktyki uzależnień oraz zaproponować metodę ewaluacji tego programu

- krytycznie odnosić się do wiedzy potocznej dotyczącej uzależnień

Postawy – student ma świadomość (ocena na podstawie pracy zaliczeniowej i aktywności na zajęciach):

- konieczności korzystania ze źródeł naukowych dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień

- konieczności upowszechnia wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień

- przybiera i propaguje profesjonalne postawy wobec osób doświadczających problemów z uzależnieniem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat różnych rodzajów uzależnień, ich specyfiki, rozwoju, diagnozy, terapii oraz wsparcia osób z takim problemem. Omówione zostaną wybrane badania dotyczące czynników ryzyka oraz czynników chroniących w rozwoju uzależnień a także założenia i standardy programów psychoprofilaktyki w tym obszarze. Część zagadnień (w tym programy terapeutyczne, konsekwencje społeczne) zostanie omówiona na przykładzie uzależnienia od alkoholu.

Literatura:

Miller P.M. (2013). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Connors G.J., DiClemente C.C., Velasquez M.M., Donovan D.M. (2015). Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Kraków: Wydawnictwo UJ

Cooper M. (2010). Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia,

Erikson C.K. (2013). Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2011). Integracyjna psychoterapia uzależnień - teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Woronowicz B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina. Parpamedia

Ogińska-Bulik N.(2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? Warszawa.

PARPA (2014). System leczenia odwykowego. Materiały zamieszczone na stronie www.parpa.pl

PARPA (2016). Zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Zamieszczone na stronie www.parpa.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.