Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozmowa psychologiczna cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-06 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Rozmowa psychologiczna cz.II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest doskonalenie rozmowy psychologicznej jako metody diagnozy i pozostawania w kontakcie z drugą osobą. Zajęcia stanowią kontynuację seminarium Rozmowa psychologiczna 1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla osób zainteresowanych zaawansowanym doskonaleniem rozmowy psychologicznej.W toku zajęć analizowane będą rozmowy nagrane przez uczestników. Celem podejmowanych analiz jest wnioskowanie o psychicznym funkcjonowaniu osoby na podstawie danych uzyskanych z rozmowy.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone dla osób zainteresowanych zaawansowanym doskonaleniem rozmowy psychologicznej.W toku zajęć analizowane będą rozmowy nagrane przez uczestników. Celem podejmowanych analiz jest wnioskowanie o psychicznym funkcjonowaniu osoby na podstawie danych uzyskanych z rozmowy.

1. Przedstawienie problematyki zajęć i zasad zaliczenia. Organizacja zajęć.

2. Rozmowa psychologiczna jako metoda diagnozy osoby. Przypomnienie zasad prowadzenia rozmowy psychologicznej.

3. Diagnoza psychologiczna: cele, zasady. Odniesienie do teorii psychologicznej.

4. Doświadczenie diagnosty w toku rozmowy psychologicznej. Przeżycia, zachowania psychologa jako źródło formułowania twierdzeń.

5.-15 . Omawianie i analiza rozmów nagranych przez studentów. Formułowanie hipotez diagnostycznych. Dyskutowanie trudności

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Cierpiałkowska L., Gościniak J. (red.) (2002) Współczesna psychoanaliza. Teorie relacji z obiektem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

2. Drat-Ruszczak K. (2000). Teorie osobowości ? podejście psychodynamiczne i humanistyczne. W: Strelau: Psychologia t.2., Gdańska GWP.

3. Egan G. (2002) Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S ? ka Wydawnictwo.

4. Grzesiuk L. (1995). Psychoterapia. Warszawa, PWN.

5. Johnson D. (1992) Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

6. Kofta M.; Doliński D. (2000). Poznawcze podejście do osobowości. W: J.Strelau: Psychologia t.2., Gdańsk, GWP.

7. Okun B.F.(2002) Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

8. Sztander W.(1999) Rozmowy, które pomagają. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

9. Szustrowa T. (1991) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa, Wyd. UW.

10. Radoszewska J. (2004). Rozmowa kliniczna

Efekty uczenia się:

student przeprowadza rozmowę psychologiczną i jest w stanie ocenić krytycznie jej przebieg. Student formułuje przypuszczenia dotyczące osoby, z którą rozmawiał oraz rozpoznaje właściwości kontaktu z nią. Student opracowuje materiał z rozmowy w celu omówienia, wskazuje wątki diagnostyczne, formułuje pytania umożliwiające weryfikację przypuszczeń diagnostycznych dotyczących osoby badanej i jakości kontaktu.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium jednokrotnego wyboru (wymagane 60% prawidłowych odpowiedzi) .oraz wykonanie dodatkowego zadania - przeprowadzenia rozmowy psychologicznej

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.