Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Lata studiów III-V

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Pełny opis:

Realizowane tematy:

- Wprowadzenie w problematykę diagnozy psychologicznej dziecka;

- wprowadzenie teoretyczne w problematykę zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, prezentacja nagrań video przedstawiających badanie dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD);

- wywiad i obserwacja w procesie diagnozy dziecka z podejrzeniem ASD;

- diagnoza różnicowa;

- diagnoza funkcjonalna;

- standardowe narzędzia diagnostyczne w procesie diagnozowania dziecka z podejrzeniem ASD;

- aspekty etyczne diagnozowania dzieci;

- ćwiczenia praktyczne obejmujące przygotowanie opinii z badania dziecka.

Literatura:

Podręczniki do testów.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Brzezińska A.I. i Toeplitz Z. (2007). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży.

Pisula E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pisula, E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Stemplewska- Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szustrowa T. (red) (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wolańczyk, T. i Komender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

World Health Organization (1992). International classiffcation of diseases. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi określić, na czym polegają specyfika i aspekty etyczne pracy z dzieckiem;

- zna zastosowanie swobodnych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- zna konstrukcję, ograniczenia i zastosowania standardowych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- rozumie pojęcia diagnozy różnicowej i diagnozy funkcjonalnej;

- potrafi przeprowadzić diagnozę funkcjonalną dziecka;

- zdaje sobie sprawę z ograniczeń uzyskanych danych i potrafi je uwzględnić w procesie interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie na podstawie prac wykonanych w trakcie trwania zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Chojnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.