Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zachowań przestępczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-08 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zachowań przestępczych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety dla lat IV-V
Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagana jest bierna znajomość języka angielskiego. Przedmiot jest dedykowany dla studentów, którzy ukończyli III rok studiów i realiuzują specjalizację "Psychologia sądowa".


Wymagania: bierna znajomość języka angielskiego


Kryterium selekcji: starszeństwo roku

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kruszyńska-Wochna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do problematyki zachowań przestępczych analizowanych

w ujęciu psychologicznym i kryminologicznym. Uczestnicy zajęć zapoznają się ze specyfiką wybranych

rodzajów przestępstw w kontekście m.in. uwarunkowań psychospołecznych, motywacyjnych

oraz charakterystycznych sposobów działania, a także z praktycznym zastosowaniem tej wiedzy

w czynnościach dochodzeniowo-śledczych.

Pełny opis:

1. Psychologiczne, prawne i kryminologiczne aspekty przestępczości – wprowadzenie pojęć.

• Hanausek, T. (2005). Kryminalistyka. Zarys wykładu. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. (s. 23-28, 70-71)

• Hołyst, B. (2011). Kryminologia. Warszawa: Lexis Nexis. (s. 50-51)

• Lach, B. (2014). Profilowanie kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

(s. 12-17)

2. Etiologia zachowań przestępczych – czynniki biologiczne, socjologiczne, psychologiczne.

• Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche. (s. 112-141)

• Kaczmarek, B.L.J. (2009). Neuropsychologiczne uwarunkowania kontroli zachowania u dorosłych sprawców przestępstw. Lublin: Wydawnictwo UMCS. (s. 11-25, 27-38)

• Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Fraszka Edukacyjna. (s. 37-101, 185-199, 214-225)

3. Psychopatia jako specyficzna przyczyna zachowań przestępczych – czynniki etiologiczne.

• Pospiszyl, K. (2000). Psychopatia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

(s. 42-56, 74-99)

4. Dyssocjalne zaburzenie osobowości – charakterystyka funkcjonowania, aspekty interpersonalne – analiza przypadków.

• Hare, R. D. (2006). Psychopaci są wśród nas. Kraków: Wydawnictwo Znak. (s. 38-96)

5. Charakterystyka przestępczości - najczęściej popełniane przestępstwa, sylwetki psychospołeczne sprawców.

• Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 (Dz. U. z 06.06.1997 r., nr 88, poz. 553) – wybrane artykuły

• Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) – wybrane artykuły

• Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche. (s. 189-239)

6. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępczość gospodarcza – charakterystyka i modus operandi przestępców gospodarczych.

• Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche. (s. 294-299)

• Mądrzejowski, W. (2015). Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Literackie. (s. 76-90)

• Pływaczewski, E. (red.) (2011). Przestępczość zorganizowana. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. (s. 32-34, 121-135)

7. Przestępczość zorganizowana – metody działania i organizacji grup przestępczych, charakterystyka sprawców.

• Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche. (s. 300-307)

• Pływaczewski, E. (red.) (2011). Przestępczość zorganizowana. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. (s. 63-120)

• Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 (Dz. U. z 06.06.1997 r., nr 88, poz. 553) – wybrane artykuły

8. Przestępstwa z użyciem przemocy w kontekście koncepcji agresji i kontroli impulsów. Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska, model wieloczynnikowy.

• Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche. (s. 259-289)

• Krahé, B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP. (s. 16-19, 31-49, 141-172)

9. Przestępczość kobiet – determinanty i specyfika w kontekście psychologicznym

i środowiskowym, analiza przypadków.

• Cabalski, M. (2014). Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls. (s. 168-204, 241-267, 331-365)

10. Zabójstwa – przyczyny, motywy, modus operandi w kontekście psychologicznym. Zabójcy zawodowi i na zlecenie.

• Całkiewicz, M. (2010). Modus operandi sprawców zabójstw. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. (s. 22-57)

• Douglas, J. E., Burgess, A. W., Burgess, A. G., Ressler, R. K. (2013). Crime Classification Manual. A standard system for investigating and classifying violent crime. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. (s. 165-203)

11. Zabójstwo wielokrotne, masowe, seryjne – rozróżnienie specyfiki poszczególnych typów zabójstw. Zabójcy seryjni – typologia i psychologiczny modus operandi na wybranych przykładach polskich i zagranicznych zabójców seryjnych.

• Całkiewicz, M. (2010). Modus operandi sprawców zabójstw. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. (s. 169-176)

• Campbell, J. H., DeNevi, D. (2004). Profilers. Amherst: Prometheus Books. (s. 99-108)

• Lach, B. (2014). Profilowanie kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

(s. 204-224)

12. Wiktymologia – wywiad i analiza wiktymologiczna w kontekście psychologii sprawców przestępstw.

• Lach, B. (2014). Profilowanie kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

(s. 69-93)

• Turvey, B. E. (2016). Criminal profiling. An introduction to behavioral evidence analysis. Oxford: Academic Press Elsevier. (s. 163-186)

13. Profilowanie kryminalistyczne – metody i zasady tworzenia profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw.

• Gradoń, K. (2010). Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. (s. 165-191, 200-215)

• Campbell, J. H., DeNevi, D. (2004). Profilers. Amherst: Prometheus Books.

(s. 223-228)

14. Profilowanie kryminalistyczne - zasady analizy i rekonstrukcji zdarzenia. Profilowanie kryminalistyczne a analiza kryminalna.

• Lach, B. (2014). Profilowanie kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

(s. 116-158)

15. Profilowanie kryminalistyczne – analiza przypadków, próba skonstruowania psychologicznego profilu sprawcy.

• Alison, L. (2008). The Forensic Psychologist’s Casebook. Portland: Willan Publishing. (s. 235-247)

Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych

90 godzin - praca własna studenta:

- przygotowanie się do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 45 godzin

Liczba godzin ogółem –120

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wybrane rozdziały):

1. Alison, L. (2008). The Forensic Psychologist’s Casebook. Portland: Willan Publishing.

2. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.

3. Cabalski, M. (2014). Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne. Warszawa:Oficyna Wydawnicza Impuls.

4. Całkiewicz, M. (2010). Modus operandi sprawców zabójstw. Warszawa: Poltext.

5. Campbell, J. H., DeNevi, D. (2004). Profilers. Amherst: Prometheus Books.

6. Douglas, J. E., Burgess, A. W., Burgess, A. G., Ressler, R. K. (2013). Crime Classification Manual. A standard system for investigating and classifying violent crime. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

7. Gradoń, K. (2010). Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

8. Hanausek, T. (2005). Kryminalistyka. Zarys wykładu. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

9. Hare, R. D. (2006). Psychopaci są wśród nas. Kraków: Wydawnictwo Znak.

10. Hołyst, B. (2011). Kryminologia. Warszawa: Lexis Nexis.

11. Kaczmarek, B.L.J. (2009). Neuropsychologiczne uwarunkowania kontroli zachowania u dorosłych sprawców przestępstw. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

12. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 (Dz. U. z 06.06.1997 r., nr 88, poz. 553).

13. Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557).

14. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).

15. Krahé, B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP.

16. Lach, B. (2014). Profilowanie kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

17. Mądrzejowski, W. (2015). Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Literackie.

18. Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

19. Pływaczewski, E. (red.) (2011). Przestępczość zorganizowana. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

20. Pospiszyl, K. (2000). Psychopatia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

21. Turvey, B. E. (2016). Criminal profiling. An introduction to behavioral evidence analysis. Oxford: Academic Press Elsevier.

Literatura uzupełniająca (dla zainteresowanych):

1. Buss, D. M. (2007). Morderca za ścianą. Skąd w naszym umyśle kryją się mordercze skłonności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Daynes, K., Fellowes, J. (2012). Psychopata w Twoim otoczeniu. Jak go rozpoznać i bronić się przed nim. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

3. Fallon, J. (2018). Mózg psychopaty. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Kowalczyk, M. H. (2010). Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań

resocjalizacyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

5. Lasocik, Z. (2003). Zabójca zawodowy i na zlecenie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

6. Piwowarczyk, M. (2010). Kontrowersje wokół seryjnych morderców na przykładzie Zdzisława Marchwickiego. Opole: Prometeusz.

7. Samenow, S. E. (2004). Inside the criminal mind. New York: Crown Publishers.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kruszyńska-Wochna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zblokowanym w weekendy w terminach 26.04.2020 (niedziela) oraz 30.05.2020 i 31.05.2020 (sobota i niedziela) w godzinach 8.30 – 17.30 na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

Kurs jest wprowadzeniem do problematyki zachowań przestępczych analizowanych

w ujęciu psychologicznym i kryminologicznym. Uczestnicy zajęć zapoznają się ze specyfiką wybranych

rodzajów przestępstw w kontekście m.in. uwarunkowań psychospołecznych, motywacyjnych

oraz charakterystycznych sposobów działania, a także z praktycznym zastosowaniem tej wiedzy

w czynnościach dochodzeniowo-śledczych.

Pełny opis:

Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych

90 godzin - praca własna studenta:

- przygotowanie się do zajęć - wykonanie zadań drogą internetową – 25 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej – 25 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 40 godzin

Liczba godzin ogółem –120

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.