Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-09 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metody diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Psychologia rozwoju człowieka lub Psychologia rozwoju człowieka I;

Standardowe metody diagnostyczne lub Standardowe techniki diagnostyczne;

Swobodne metody diagnostyczne lub Wywiad i rozmowa psychologiczna


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw teoretycznych, psychometrycznych i praktycznych diagnozy dziecka od 3;0 do 6;11 r.ż za pomocą najczęściej używanych w pracy psychologa narzędzi diagnostycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw teoretycznych, psychometrycznych i praktycznych diagnozy dziecka od 3;0 do 6;11 r.ż za pomocą najczęściej używanych w pracy psychologa dziecięcego narzędzi diagnostycznych.

W trakcie zajęć będziemy odpowiadać na następujące pytania: Od czego rozpocząć diagnozę, aby dokonać prawidłowej oceny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym? W jaki sposób wybrać najlepsze narzędzie? Kiedy i z jakich metod projekcyjnych korzystać? Jakie są mocne i słabe strony poszczególnych metod? Jakie trudności i wyzwania mogą się pojawić w trakcie badania danym narzędziem?

Do zaliczenia kursu konieczny jest aktywny udział w zajęciach, odpowiednia ilość punktów uzyskanych z krótkich testów na początku większości zajęć oraz przygotowanie raportu ze spotkań z dzieckiem i jego rodzicami (w grupach 1 - 2 osobowych).

Efekty uczenia się:

Wiedza – student:

- wie na czym polega specyfika pracy z dzieckiem;

- zna konstrukcje, ograniczenia i zastosowania omawianych na zajęciach metod diagnostycznych;

- ma świadomość z ograniczeń uzyskanych wyników.

Umiejętności – student:

- potrafi nawiązać pozytywny kontakt z dzieckiem i jego rodzicami;

- potrafi wykorzystać wywiad do analizy sytuacji psychologicznej dziecka oraz całej jego rodziny;

- w zależności od trudności rozwojowych dziecka potrafi wybrać odpowiednie narzędzie diagnostyczne;

- potrafi przygotować raport ze spotkań z dzieckiem i jego rodzicami;

Kompetencje społeczne:

- Rozumienie kluczowej roli jakości kontaktu w pracy psychologa z dzieckiem.

- Wrażliwość na problemy etyczne w pracy psychologa z dzieckiem i jego rodziną.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach: każdy z uczestników ma prawo do dwóch nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie kursu na ocenę.

50% oceny – zaliczenie krótkich testów na początku większości zajęć; będą one oparte na literaturze obowiązującej na dane zajęcia.

50% oceny – przygotowanie pracy zaliczeniowej stanowiącej podsumowanie wszystkich spotkań z dzieckiem i jego rodzicami (w grupach 1-2 osobowych): wywiad, obserwacja, raport z badania przeprowadzonego trzema dowolnymi narzędziami diagnostycznymi, omówienie wyników badań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.