Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali rozwojowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS5-01
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali rozwojowej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Lata studiów III-V

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej z uwzględnieniem aspektów etycznych diagnozowania małego dziecka. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności diagnostyczne na przykładzie DSR.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metod diagnozowania poziomu rozwoju małego dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych. W ramach zajęć studenci zapoznają się z narzędziem oraz samodzielnie przeprowadzą badanie dziecka prawidłowo rozwijającego się za pomocą DSR.

Kurs ma na celu rozwinięcie umiejętności diagnozowania poziomu rozwoju dziecka, zwrócenie uwagi na wczesną identyfikację sygnałów zaburzeń bądź opóźnień w rozwoju, określanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka, a także na ocenę ważnych dla rozwoju cech temperamentu.

Literatura:

Podręcznik i Instrukcja do Dziecięcej Skali Rozwojowej. Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, 2007.

Brzezińska A.I. i Toeplitz Z. (2007). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ,,Academica”.

Przetacznik-Gierowska M. i Tyszkowa M. (2009). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stemplewska- Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szustrowa T. (red) (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie procedury badania za pomocą DSR oraz raport z badania dziecka typowo się rozwijającego za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)