Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą DSR Plus

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS5-07
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą DSR Plus
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Lata studiów III-V; tylko studenci i studentki kierunku psychologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej z uwzględnieniem aspektów etycznych diagnozowania małego dziecka. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności diagnostyczne na przykładzie DSR.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Chojnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej Plus z uwzględnieniem aspektów etycznych diagnozowania małego dziecka. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności diagnostyczne na przykładzie DSR Plus.

Literatura:

Podręcznik i Instrukcja do Dziecięcej Skali Rozwojowej. Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, 2007.

Podręcznik DSR Plus. Diana Fecenec i Radosław Wujcik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, 2021.

Brzezińska A.I. i Toeplitz Z. (2007). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ,,Academica”.

Przetacznik-Gierowska M. i Tyszkowa M. (2009). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stemplewska- Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szustrowa T. (red) (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)