Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrozumieć konflikt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS6-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zrozumieć konflikt
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie wykładu z "Psychologii społecznej" będzie bardzo pomocne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konflikty stanowią istotny aspekt naszego życia społecznego. Pomimo negatywnych skojarzeń konflikty wiążą się również z pozytywnymi zmianami. Podczas zajęć omówimy problematykę konfliktu z różnych punktów widzenia.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Rozmowy o koncepcjach teoretycznych będą przeplatane ćwiczeniami, podczas których studenci będą mogli doświadczyć i przez to lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. W trakcie zajęć omówimy sobie różne teorie, które zostaną skonfrontowane z praktyką pracy z konfliktem i rozwiązywania konfliktów.

Pełny opis:

Na początku będziemy mówili o tym czym charakteryzują się konflikty. Zostaną omówione najważniejsze podejścia teoretyczne i praktyczne do problematyki konfliktu. Sam konflikt będzie omawiany z wielu punktów widzenia i w różnych, charakterystycznych kontekstach.

W trakcie zajęć poruszone zostaną tematy strategii działania w konflikcie oraz rozumienia struktury sytuacji konfliktowej. Będziemy przyglądać się konfliktowi zarówno z indywidualnego, jak i grupowego punktu widzenia.

Na zajęciach będziemy zgłębiali procesy związane z powstawaniem, eskalacją i rozwiązywaniem konfliktu. Studenci wezmą udział w szeregu ćwiczeń i gier symulacyjnych, które przybliżą omawianą tematykę i pozwolą na praktyczną demonstrację poruszanych problemów.

Literatura:

•Deutsch, M., Coleman, P. (2005). Rozwiązywanie konfliktów.

•Moore,Ch. (2009). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

•Pruitt, D., Kim, S., Rubin, J.(2004). Social conflict: Escalation, stalemate,  andsettlement. 

•Fisher,R. Ury,W. Patton,B.  (2000). Dochodząc do Tak. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

•Ury, W. (1995). Odchodząc od Nie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

•Ury, W. (2006). Dochodząc do zgody

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- analizuje konflikt z perspektywy oraz psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowej obiektywnej struktury tej sytuacji

- zna podstawowe teorie opisujące sytuację konfliktową

- zna podstawowe sposoby rozwiązyania konlfiktów

- zna etapy rozwiązywania konfliktu

- zna podstawowe strategie rozwiązywania konfliktu

- rozumie efekty poszczególnych zachowań w sytuacji konfliktowej

- rozróżnia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje działań w konflikcie

- rozpoznaje właściwe strategie, które mogą doprowadzić do rozwiązania konfliktu

- stosuje twórcze metody rozwiązywania konfliktu

- stosuje metody prowadzenia rozmowy negocjacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się: 1) jakościowa ocena pracy w podczas ćwiczeń, 2) prace domowe i 3) sprawdzian testowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.