Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie elementów psychologii społecznej i środowiskowej w kryminologii.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS6-04 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie elementów psychologii społecznej i środowiskowej w kryminologii.
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagania:

Psychologia procesów poznawczych I i II, psychologia emocji i motywacji.


Kryterium selekcji: starszeństwo roku

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z metodami wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii środowiskowej, do przewidywania zachowań przestępczych. Omówione zostaną podstawowe teorie oraz wskazane przykłady ich zastosowania w praktyce. Zajęcia będą dotyczyły zarówno metod wspierania prowadzonego postępowania jak i szeroko rozumianej prewencji. Opisana zostanie dynamika przestępczości, w przypadku różnego rodzaju zdarzeń, oraz czynniki środowiskowe im sprzyjające. Wskazane zostaną teorie opisujące wybór miejsca zdarzenia, oraz selekcje celów przez sprawcę.

Efekty uczenia się:

Student rozumie, że do zdarzeń o charakterze przestępczym dochodzi najczęściej w określonych warunkach. Potrafi wymienić podstawowe teorie opisujące społeczne i środowiskowe uwarunkowania przestępczości, a także wskazać w otaczającym go środowisku fizycznym i społecznym czynniki sprzyjające potencjalnie łamaniu prawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z metodami wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii środowiskowej, do przewidywania zachowań przestępczych. Omówione zostaną podstawowe teorie oraz wskazane przykłady ich zastosowania w praktyce. Zajęcia będą dotyczyły zarówno metod wspierania prowadzonego postępowania jak i szeroko rozumianej prewencji. Opisana zostanie dynamika przestępczości, w przypadku różnego rodzaju zdarzeń, oraz czynniki środowiskowe im sprzyjające. Wskazane zostaną teorie opisujące wybór miejsca zdarzenia, oraz selekcje celów przez sprawcę, w szczególności: teoria wybitych okien, mapy poznawcze, routine activity theory, rational choice theory, crime pattern theory. Z metod prewencyjnych nacisk zostanie położony na zasady CPTED oraz police label. Przyjrzymy się skuteczności podejmowanych działań, dostępnym dowodom empirycznym za i przeciw. Omówiona zostanie także rola kamer monitoringu. Pokazane zostaną przykłady analizy tzw. crime hotspots. Następnie przejdziemy do metod wspomagających postępowanie i proces wykrywczy. Omówione będzie tradycyjne profilowanie psychologiczne, z podziałem na szkoły, metody, oraz polską praktykę. Na koniec omówione będzie profilowanie geograficzne i pokazane przykłady zastosowania.

Nakład pracy: 90-110 godzin

Zajęcia z podziałem na tygodnie:

Tydz. 1- Wprowadzenie, przedstawienie zasad zaliczenia, zarys problematyki.

Tydz. 2-Mapy poznawcze, definicja, podstawowe właściwosci

Tydz. 3-Teoria wybitych okien i społeczne uwarunkowania przestepczości, teoria anomii.

Tydz. 4-Routine activity theory, dystrybucja celów, motywacja sprawców.

Tydz. 5-Rational choice theory.

Tydz. 6-Crime pattern theory.

Tydz. 7-CPTED, zasady, zastosowania, skuteczność, wyniki badań i analiz.

Tydz. 8-Police label, geneza, zastosowania, niebezpieczeństwa.

Tydz. 9-Wykorzystanie i skuteczność kamer monitoringu.

Tydz. 10-Crime hotspots, analiza przestępczości w kontekście poznanych teorii.

Tydz. 11- Osobowość i środowisko w genezie przestępstwa

Tydz. 12-Profilowanie psychologiczne, przykłady, badania

Tydz. 13- Profilowanie psychologiczne, trudności metodologiczne i krytyka.

Tydz. 14-Profilowanie geograficzne, podstawy teoretyczne, metody, zastosowanie, wyniki badań.

Literatura:

Canter, D. (2004). Offender Profiling and Investigative Psychology. Journal Of Investigative Psychology & Offender Profiling, 1(1), 1-15.

Canter, D. V., & Wentink, N. (2004). An empirical test of Holmes and Holmes's serial murder typology. Criminal Justice And Behavior, 31(4), 489-515. doi:10.1177/0093854804265179

Canter, D. V., Alison, L. J., Alison, E., & Wentink, N. (2004). The Organized/Disorganized Typology of Serial Murder: Myth or Model?. Psychology, Public Policy, And Law, 10(3), 293-320. doi:10.1037/1076-8971.10.3.293

Canter, D. V., (2005). Mapping Murder. Walking in Killers' Footsteps. Londyn, Virgin books

Canter, D. (2009). Developments in geographical offender profiling: commentary on Bayesian journey-to-crime modelling. Journal Of Investigative Psychology & Offender Profiling, 6(3), 161-166.

Chainey, S., Ratcliffe J. (2005). GIS and Crime Mapping, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, John Wiley & Sons Ltd.

Fritzon, K. (2001). An examination of the relationship between distance travelled and motivational aspects of firesetting behavior. Journal Of Environmental Psychology, 21(1), 45-60. doi:10.1006/jevp.2000.0197

Gierowski, J., Jaśkiewicz-Obydzińska, T., (2002). Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw. Kraków, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Goodwill, A. M., & Alison, L. J. (2005). Sequential angulation, spatial dispersion and consistency of distance attack patterns from home in serial murder, rape and burglary. Psychology, Crime & Law, 11(2), 161-176. doi:10.1080/10683160512331316352

Hedayati Marzbali, M., Abdullah, A., Razak, N., & Maghsoodi Tilaki, M. (2012). The relationship between socio-economic characteristics, victimization and CPTED principles: evidence from the MIMIC model. Crime, Law & Social Change, 58(3), 351-371. doi:10.1007/s10611-012-9389-7

Lundrigan, S., Czarnomski, S., & Wilson, M. (2010). Spatial and environmental consistency in serial sexual assault. Journal Of Investigative Psychology And Offender Profiling, 7(1), 15-30. doi:10.1002/jip.100

Markson, L. W. (2010). Linking serial residential burglary: comparing the utility of modus operandi behaviours, geographical proximity, and temporal proximity. Journal Of Investigative Psychology & Offender Profiling, 7(2), 91-107.

Petherick, W., Brogan, R., Brooks, N., Ferguson, C., Fry, E., Field, D., & ... Woodhouse, B. (2006). Serial crime: Theoretical and practical issues. Cincinnati, OH US: Anderson Publishing Co.

Rossom, K. (2000). Geographic profiling, Florida, US, CRC Press LLC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.