Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymentalne i psychometryczne metody diagnozy w chronopsychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS7-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Eksperymentalne i psychometryczne metody diagnozy w chronopsychologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety dla lat II-V
Fakultety stosowane
Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

kryterium selekcji: losowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Chronopsychologia, będąca poddziedziną chronobiologii, zajmuje się psychologicznymi aspektami funkcjonowania dobowego człowieka oraz różnicami indywidualnymi w tym zakresie. Zajęcia będą poświęcone metodom diagnozy funkcjonowania dobowego człowieka oraz powiązanych zmiennych. Część praktyczna zajęć będzie polegać na samodzielnym przeprowadzeniu diagnozy chronopsychologicznej.

Pełny opis:

W pierwszej części zajęć zostanie scharakteryzowany obszar badań chronopsychologii oraz podstawowe kierunki i paradygmaty badań a także podstawy funkcjonowania zegara biologicznego człowieka, w tym metody regulacji rytmu dobowego. Następnie zostaną omówione różnice indywidualne w funkcjonowaniu dobowym człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem chronotypu. W drugiej części zostaną przedstawione narzędzia wykorzystywane w chronopsychologii, takie jak kwestionariusze ranności-wieczorności, jakości snu, senności, dzienniczek snu, analiza aktygraficzna, oszacowanie rytmu dobowego na podstawie markerów hormonalnych. Zostaną też zaprezentowane praktyczne zastosowania diagnozy funkcjonowania dobowego – indywidualne dopasowanie godzin pracy, praca zmianowa, podróże ze zmianą stref czasowych, zaburzenia rytmu okołodobowego oraz snu.

Zajęcia będą również poświęcone samodzielnemu przeprowadzeniu diagnozy chronopsychologicznej. Każdy uczestnik będzie miał możliwość przebadania osoby z grupy zajęciowej, co będzie podstawą napisania diagnozy funkcjonowania dobowego. Diagnoza ta będzie oparta między innymi na analizie tygodniowego zapisu aktygraficznego (aktywności ruchowej), dzienniczka snu i wcześniej omawianych narzędzi psychometrycznych. Oprócz tego, zostanie przeprowadzony sprawdzianem pisemny.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów Psychologii

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna metodologię, obszar i kierunki badań w chronopsychologii

- potrafi zaplanować badanie chronopsychologiczne

- potrafi dobrać odpowiednie metody badawcze w analizie funkcjonowania dobowego

- interpretuje wyniki testów psychometrycznych, a także zapisy aktygraficzne i dzienniczki snu

- zna zasady działania zegara biologicznego

- potrafi formułować wskazówki odnośnie regulacji funkcjonowania dobowego

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie zajęć od 60% punktów, które można otrzymać za:

sprawdzian pisemny: 50% punktów

praca domowa: 50% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Jankowski
Prowadzący grup: Konrad Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Jankowski
Prowadzący grup: Konrad Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.