Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza zaburzeń osobowości: Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości z osi II DSM-IV (SCID-II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS7-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Diagnoza zaburzeń osobowości: Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości z osi II DSM-IV (SCID-II)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety dla lat III-V
Fakultety stosowane
Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

kryterium selekcji: losowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą diagnozowania zaburzeń osobowości za pomocą Ustrukturalizowanego wywiad klinicznego do badania zaburzeń osobowości z osi II DSM-IV (SCID-II).

Pełny opis:

Ćwiczenia 1. „Zaburzenia osobowości – wprowadzenie”: kryteria rozpoznawania i rodzaje zaburzeń wg DSM-IV i ICD-10”.

Ćwiczenia 2. „Zaburzenia osobowości z wiązki A: osobowość schizotypowa, schizoidalna i paranoiczna” oraz wiązki C: osobowość zależna, unikająca i obsesyjno-kompulsyjna”.

Ćwiczenia 3. „Zaburzenia osobowości z wiązki B: osobowość z pogranicza (borderline) oraz histrioniczna”.

Ćwiczenia 4. „Zaburzenia osobowości z wiązki B: osobowość antyspołeczna oraz narcystyczna”.

Ćwiczenia 5. „Zaburzenia osobowości a funkcjonowanie zawodowe, szkolne i społeczne na przykładzie tzw. Ciemnej Triady Osobowości”.

Ćwiczenia 6. „Zaburzenia osobowości a podstawowe wymiary osobowości oraz metacechy osobowości (w ujęciu Kołowego Modelu Metacech Osobowości)”.

Ćwiczenia 7. „Narzędzia do diagnozy zaburzeń osobowości: przegląd podstawowych technik badawczych”.

Ćwiczenia 8. „Specyfika poznawcza zaburzeń osobowości: przekonania diagnozowane na podstawie PBQ oraz kluczowe schematy badane YSQ.”

Ćwiczenia 9. „SCID-II: kwestionariusz i wywiad: ogólna charakterystyka”.

Ćwiczenia 10. „Wywiad SCID-II: Diagnoza osobowości paranoicznej, schizoidalnej i schizotypowej”.

Ćwiczenia 11. „Wywiad SCID-II: Diagnoza osobowości narcystycznej oraz antyspołecznej”.

Ćwiczenia 12. „Wywiad SCID-II: Diagnoza osobowości histronicznej oraz z pogranicza (borderline)”.

Ćwiczenia 13. „Wywiad SCID-II: Diagnoza osobowości unikającej, zależnej i obsesyjno-kompulsywnej oraz (dodatek) depresyjnej i bierno-agresywnej”.

Ćwiczenia 14. „Diagnoza zaburzeń osobowości – próba diagnozy na podstawie kwestionariusza i nagrania wywiadu SCID-II”.

Ćwiczenia 15. „Nowy model rozpoznawania zaburzeń osobowości wg DSM-5”.

Literatura:

Ćw. 1. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Ćw. 1. Popiel, A., Keegan, E. (przyjęty do druku, 2017). Zaburzenia osobowości – krótkie wprowadzenie historyczne. Roczniki Psychologiczne, 20(2).

Ćw. 2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia: Rozdział 10. Osobowość schizoidalna (s 417-457); Rozdział 11. Osobowość schizotypowa (s 460-499); Osobowość paranoiczna (502-551). Rozdział 5.Osobowość unikająca (s 187-228); Rozdział 6. Osobowość obsesyjno-kompulsyjna (s. 231-275); Rozdział 7. Osobowość zależna (277-314).

Ćw. 3. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia: Rozdział 8. Osobowość histrioniczna (s. 317-361); Rozdział 13. Osobowość z pogranicza (s. 554-603).

Ćw. 3. Popiel A.(2011) Zaburzenie osobowości z pogranicza wyzwanie terapeutyczne. Psychiatria, 8,2, 64-79.

Ćw. 4. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia: Rozdział 4. Osobowość antyspołeczna (s. 135-183); Rozdział 9. Osobowość narcystyczna (s. 364-414).

Ćw. 5. Furnham, A., Richards, S. C., Paulhus, D. L. (2013).The Dark Triad of Personality: A 10 year review. Social and Personality Psychology Compass, 7/3, 199–216.

Ćw. 6. Zawadzki, B. (2009). Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości a zaburzenia psychiczne. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 220-237). Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ćw. 6. Zawadzki, B. (przyjęty do druku, 2017). Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości. Roczniki Psychologiczne, 20(2).

Ćw. 7. Furnham, A., Milner, R., Akhtar, R., De Fruyt, F. (2014). A review of the measures designed to assess DSM-5 personality disorders. Psychology, 5, 1646-1686.

Ćw. 8. Zawadzki, B., Popiel, A., Pragłowska, E., Newman, C. (przyjęty do druku, 2017). Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire). Roczniki Psychologiczne, 20(2).

Ćw. 8. Staniaszek, K., Popiel, A. (przyjęty do druku, 2017). Diagnoza wczesnych schematów dezadaptacyjnych – opracowanie i walidacja polskiej skróconej wersji Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-S3-PL). Roczniki Psychologiczne, 20(2).

Ćw. 9-14. First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B, Benjamin, L. S. (2010). [red. wyd. pol. Zawadzki, B., Popiel, A., Pragłowska, E.]. Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości z osi II DSM IV (SCID-II). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Ćw. 15. Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (przyjęty do druku, 2017). Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20(2).

Literatura dodatkowa (nieobowiązkowa):

Ćw. 1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10. Badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ćw. 1. American Psychiatric Association (2008). Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.

Ćw. 2. Rosell, D. R. Futterman, S. E., McMaster, A., Siever, L. J. (2014). Schizotypal personality disorder: A current review. Current Psychiatry Reports, 16:452. DOI 10.1007/s11920-014-0452-1.

Ćw. 2. Triebwasser, J., Chemerinski, E., Roussos, P., Siever, L. J. (2012). Schizoid personality disorder. Journal of Personality Disorders, 26(6), 919–926.

Ćw. 2. Triebwasser, J., Chemerinski, E., Roussos, P., Siever, L. J. (2013). Paranoid personality disorder. Journal of Personality Disorders, 27(6), pp. 795–805.

Ćw. 2. Weinbrecht, A., Schulze, R., Boettcher, J., Renneberg, B. (2016). Avoidant personality disorder: A current review. Current Psychiatry Reports, 18: 29. DOI 10.1007/s11920-016-0665-6.

Ćw. 2. Disney, K. L. (2013). Dependent personality disorder: A critical review. Clinical Psychology Review, 33, 1184–1196.

Ćw. 2. Diedrich, A., Voderholzer, U. (2015). Obsessive–Compulsive personality disorder: A current review. Current Psychiatry Reports, 17: 2. DOI 10.1007/s11920-014-0547-8.

Ćw. 4. Hare, R. D., Neumann, C. S. (2008). Psychopathy as a clinical and empirical construct. Annual Review od Clinical Psychology, 4, 217-246. doi: 10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091452

Ćw. 4. Glenn, A. L., Johnson, A. K., Raine, A. (2013). Antisocial personality disorder: A current review. Current Psychiatry Reports, 15:427. DOI 10.1007/s11920-013-0427-7.

Ćw. 4. Ronningstam, E. (2010). Narcissistic personality disorder: A current review. Current Psychiatry Reports, 12:68–75. DOI 10.1007/s11920-009-0084-z.

Ćw. 6. Strus, W., Cieciuch, J, Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology, 18, 273–286.

Ćw. 6. Simms, L. J., Yufik. T., Gros, D. F. (2010). Incremental validity of Positive and Negative Valence in predicting personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 1 (2), 77–86.

Ćw. 15. American Psychiatric Association (2015). Kryteria diagnostyczne według DSM-5. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.