Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii sportu – perspektywa badacza, perspektywa praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS8-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii sportu – perspektywa badacza, perspektywa praktyka
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczenie kursu obligatoryjnego “Psychologia emocji i motywacji”

Kurs dla lat III-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs zawiera teoretyczne podstawy, które pozwolą studentom zapoznać się z zagadnieniami kluczowymi dla obszaru psychologii sportu. Na każdy z poruszanych tematów spoglądać będziemy z dwóch perspektyw: psychologa- badacza oraz psychologa- praktyka. Będziemy więc odpowiadać kolejno na pytania:

- Jakie jest znaczenie omawianego tematu dla funkcjonowania w sporcie?

- Jakie dane empiryczne oferuje obecnie literatura?

- W jaki sposób moglibyśmy poszerzyć rozumienie danego zjawiska?

- Jakie narzędzia i techniki można zastosować przy planowaniu interwencji?

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka zna:

- podstawowe pojęcia z zakresu psychologii sportu;

- najważniejsze techniki używane w pracy psychologa sportu;

- podstawy teoretyczne poznanych technik.

Umiejętności

Student/ka potrafi:

- krytycznie analizować podstawowe techniki i interwencje stosowane w psychologii sportu;

- przenieść podstawowe techniki do użytku w życiu codziennym;

- ocenić przydatność podstawowych narzędzi stosowanych w badaniach z zakresu psychologii sportu,;

- zaplanować podstawowe badania z zakresu psychologii sportu.

Kompetencje społeczne

Student/ka:

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu psychologii sportu na rzecz wspierania innych ludzi, także w sytuacjach pozasportowych;

- rozumie relację między teorią a praktyką w psychologii sportu oraz potrafi krytycznie ocenić interwencje pozbawione odpowiedniego podłoża teoretycznego;

- rozumie różnice między perspektywą badacza a praktyka w psychologii sportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Pruszczak, Wojciech Waleriańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs zawiera teoretyczne podstawy, które pozwolą studentom zapoznać się z zagadnieniami kluczowymi dla obszaru psychologii sportu. Na każdy z poruszanych tematów spoglądać będziemy z dwóch perspektyw: psychologa- badacza oraz psychologa- praktyka. Będziemy więc odpowiadać kolejno na pytania:

● Jakie jest znaczenie omawianego tematu dla funkcjonowania w sporcie?

● Jakie dane empiryczne oferuje obecnie literatura?

● W jaki sposób moglibyśmy poszerzyć rozumienie danego zjawiska?

● Jakie narzędzia i techniki można zastosować przy planowaniu interwencji?

Podczas zajęć przyjmować będziemy dwie perspektywy - psychologa badacza i psychologa praktyka. W trakcie kursu, przedstawione zostaną popularne modele pracy psychologa sportu oraz role, jakie może przyjmować zależnie od specyfiki klienta (w tym różnice w pracy w sportach indywidualnych oraz zespołowych, a także na różnych etapach kariery sportowca). Studenci poznają również teoretyczne podstawy związane z najważniejszymi zagadnieniami i konstruktami, znajdującymi się w centrum zainteresowania psychologii sportu jako nauki. Pochylać się będziemy nad możliwymi sposobami pracy z trudnościami we wcześniej poznanych obszarach, krytycznie analizując techniki i narzędzia stosowane obecnie w praktyce psychologa sportu.

Zdobytą wiedzę oraz umiejętności wykorzystywać będziemy do:

● wspólnego projektowania interwencji będących odpowiedzią na sytuacje przedstawione w studiach przypadków.

● planowania projektów badawczych pozwalających na poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy.

Nakład pracy studenta (90h):

udział w zajęciach = 30h

przygotowanie do zajęć oraz do kolokwium = 45h

przygotowanie projektu grupowego = 15h

Ze względu na niewielką liczbę miejsc, studentów i studentki szczególnie zainteresowanych udziałem w kursie, prosimy o przesłanie maila (na adres wojciech.walerianczyk@psych.uw.edu.pl) z krótkim uzasadnieniem swojej motywacji do udziału w zajęciach oraz, opcjonalnie, opisem swojego doświadczenia w psychologii sportu.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zaliczenie kursu obligatoryjnego “Psychologia emocji i motywacji” oraz znajomość języka angielskiego, na poziomie pozwalającym zapoznać się ze wskazaną poniżej literaturą.

Literatura:

[1]

Morris, T., Summers, J. (1998). Psychologia sportu. Strategie i Techniki. Rozdział 1: Wprowadzenie do psychologii sportu jako nauki stosowanej. (s. 21-63). Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.

Hemmings, B., Holder, T. (2016). Psychologia Sportu. Studia Przypadków. (s. 209-228). Wydawnictwo Naukowe PWN.

[2]

Łuszczyńska, A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej: zagadnienia kliniczne. (s. 171-188). Wydawnictwo Naukowe PWN

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. How to win the mental game. Chapter 10: Role Definition: Team Tasks and Responsibilities. (s. 154-167). Champaign: Human Kinetics.

Weinberg, R. S., Gould, D. (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. (4th ed.). Chapter 10: Communication. (s. 227-246). Champaign: Human Kinetics.

Jarvis, M. (2003). Psychologia sportu. (s. 77-88). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

[3-4]

Hanton, S., Mellalieu, S. D. (Ed.). (2013). Professional Practice in Sport Psychology. A review. Chapter 1: Models of sport psychology practice and delivery: a review. (s. 5-30). New York: Routledge.

Łuszczyńska, A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej: zagadnienia kliniczne. (s. 154-170). Wydawnictwo Naukowe PWN.

[5-6]

Jarvis, M. (2003). Psychologia sportu. (s. 17-32). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of applied sport psychology, 14(3), 172-204.

Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and social psychology review, 10(4), 295-319

[7-8]

Lazarus, R. S. (2000). How emotions influence performance in competitive sports. The sport psychologist, 14(3), 229-252.

Hanin, Y. L. (2007). Emotions in sport: Current issues and perspectives. Handbook of sport psychology, 3(3158), 22-41.

Sapolsky, R. M., & Guzowska-Dąbrowska, M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów?: psychofizjologia stresu. (s.257-274 i 384-416) Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łuszczyńska, A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej: zagadnienia kliniczne. (s. 92-119). Wydawnictwo Naukowe PWN.

[9]

Beswick, B. (2010). Focused for Soccer. How to win the mental game. Chapter 3: Confidence: Building Self-Belief in Players and Teams. (s. 43-60). Champaign: Human Kinetics.

Hemmings, B., Holder, T. (2016). Psychologia Sportu. Studia Przypadków. (s. 115-134). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Williams, J. M., Krane, V. (2015). Applied Sport Psychology. Personal Growth to Peak Performance. Chapter 14: Cognitive Techniques for Building Confidence and Enhancing Performance. (s. 274-303). New York: McGraw-Hill education

[10]

Eklund, R. C., & Cresswell, S. L. (2007). Athlete burnout. Handbook of sport psychology, 3, 621-641.

Lonsdale, C., Hodge, K., & Rose, E. (2009). Athlete burnout in elite sport: A self-determination perspective. Journal of sports sciences, 27(8), 785-795.

Hemmings, B., Holder, T. (2016). Psychologia Sportu. Studia Przypadków. (s. 186-205). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łuszczyńska, A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej: zagadnienia kliniczne. (s. 139-142). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.