Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności psychologicznych i trenerskich. Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i klimatycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS8-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności psychologicznych i trenerskich. Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i klimatycznego
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

kryterium selekcji: losowe

Skrócony opis:

Współcześnie wiele młodych osób wskazuje problem zmiany klimatu, jako kluczowy dla swojego życia. Dlatego istotne jest, aby osoby pracujące z młodzieżą, w tym psychologowie i nauczyciele posiadały przygotowanie w tym zakresie.

Zajęcia stanowią interdyscyplinarne warsztaty umiejętności praktycznych. W trakcie zajęć uczestnicy pod opieką trenerów najpierw tworzą w podgrupach warsztaty edukacyjne na temat zmiany klimatu, a następnie przeprowadzają je w szkołach. Uczą się pracować z grupami, z młodzieżą, tworzyć i prowadzić warsztaty.

Zajęcia kształcą

- Rozumienie problemu zmiany klimatu, jej naukowych podstaw i mechanizmów

- Umiejętności edukacyjne z zakresu przekazywania wiedzy z nauk ścisłych i przyrodniczych

- Podstawowa edukacja dla krytycznego myślenia, umiejętność korzystania z wiedzy naukowej, rozróżniania faktów i mitów, krytycznego korzystania ze źródeł

- Umiejętności psychologiczne w pracy z grupami

- Tworzenie i planowanie warsztatów

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Wiedza (student wie/zna):

- Rozumie problem zmiany klimatu, jej naukowe podstawy, procesy i mechanizmy.

- Posiada wiedzę o mechanizmach rządzących komunikacją na temat kryzysów i zagrożeń cywilizacyjnych. Denializm, sceptycyzm, formy i przyczyny.

-Posiada wiedzę o trudnościach psychologicznych, związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi; lęk i stres klimatyczny, poczucie sprawczości.

- Posiada wiedzę o potrzebach i możliwościach rozwojowych uczniów i młodzieży w odniesieniu do zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych.

K_W08, K_W09, K_W010, K_W13

Umiejętności (student umie):

- Wykorzystać praktycznie umiejętności edukacyjne z zakresu przekazywania wiedzy z nauk ścisłych i przyrodniczych.

- Wykorzystać umiejętności prowadzenia podstawowej edukacji dla krytycznego myślenia,

- Wykorzystać umiejętność korzystania z wiedzy naukowej, rozróżniania faktów i mitów, krytycznego korzystania ze źródeł, rozróżniania dezinformacji, i „fake newsów.”

- Tworzyć i planować warsztaty.

- Dokonać ewaluacji warsztatów i ocenić ich skuteczność.

K_U01, K_U06, K_U07

Kompetencje społeczne (student potrafi):

- Wykorzystać umiejętności trenerskie i szkoleniowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

- Aplikować umiejętności psychologiczne w pracy z grupami.

- Wykorzystać umiejętności psychologiczne w pracy z osobami uwrażliwionymi na zagrożenia społeczne i cywilizacyjne i w pracy dla dobra wspólnego.

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Budziszewska
Prowadzący grup: Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Joanna Lilpop, Szymon Malinowski, Karolina Małek, Agnieszka Wojnarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia w bieżącym semestrze odbywają się w formule elearningowej, ale zachowują charakter warsztatowo - projektowy. Duża część pracy odbywa się w małych grupach pod opieką prowadzących przy użyciu narzędzi komunikacji zdalnej. Pierwsza część (30 h) składa się z części wykładowych i warsztatowych prowadzonych metodami aktywnymi. Większość zajęć odbywa się odbywa się w 3 dni w weekendy. Terminy zajęć zblokowanych 23, 24, 30 maja.

Unikalność proponowanego warsztatu polega na jego interdyscyplinarności. Są to zajęcia łączące wiedzę z nauk ścisłych (fizyki) i psychologii, w kontekście problemu społecznego i zagrożenia cywilizacyjnego, jakim jest zmiana klimatu.

Na początku uczestnicy zapoznają się z podstawami współczesnej wiedzy o klimacie i jego zmianie, z najczęstszymi mitami i dezinformacją na temat zmiany klimatu. Następnie zapoznają się z problematyką psychologicznych reakcji na ten kryzys ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Kolejno tworzą i testują w grupach własne edukacyjne projekty warsztatowe, piszą plany takich warsztatów zgodnie z zasadami tworzenia warsztatów i pod opieką specjalistów z tego zakresu.

Druga część zajęć (15 h) ma formę praktyczną i polega na przeprowadzeniu zaprojektowanych warsztatów, metodami zdalnymi, w małych grupach, pod superwizją wykładowców i trenerów, przy kontroli merytorycznej treści z zakresu nauk ścisłych. Pozwala to studentom na zdobycie unikalnego doświadczenia współpracy z najlepszymi specjalistami i zdobycia doświadczenia edukatorów pod ich opieką.

Prowadzący:

Psychologia:

Dr Magdalena Budziszewska – koordynator (Część wykładowa, warsztaty, umiejętności psychologiczne i trenerskie, superwizja pracy grupowej)

Dr Karolina Małek (warsztaty, umiejętności psychologiczne i trenerskie, superwizja pracy grupowej)

Dr Agnieszka Wojnarowska (warsztaty, część wykładowa – warsztaty, umiejętności psychologiczne i trenerskie, superwizja pracy grupowej)

Biologia i dydaktyka:

Mgr Joanna Lilpop (Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii UW, warsztaty, umiejętności dydaktyczne i edukacyjne, oraz warsztatowej, superwizja pracy grupowej)

Fizyka i „Nauka o Klimacie” :

Prof. Szymon Malinowski (Wydział Fizyki UW i zespół nauki o Klimacie, część wykładowa z zakresu nauk ścisłych)

Mgr Anna Sierpińska (Zespół nauki o Klimacie, praktyk, doświadczenia związane z edukacją klimatyczną kierowaną do dzieci i młodzieży)

Dr Aleksandra Kardaś - (Wydział Fizyki UW i zespół nauki o Klimacie.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.