Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna jako podstawa przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS8-08 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna jako podstawa przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

(1) student czterech ostatnich semestrów studiów na UW (studiów licencjackich lub magisterskich) (2) zgoda na akceptację zasad udziału w PROGRAMIE KSZTAŁCENIA W OBSZARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZIP, w tym zgoda na udział w preteście odbywającym się na początku zajęć i postteście odbywającym się na zakończenie zajęć

Skrócony opis:

Umiejętności związane z dostrzeganiem i prawidłowym interpretowaniem intencji partnera rozmowy oraz umiejętność spójnej, wiarygodnej i adekwatnej do sytuacji reakcji mają fundamentalne znaczenie dla rozwijania konstruktywnych relacji międzyludzkich, także w zakresie pracy zawodowej. Stosując wybrane narzędzia zaproponowane przez Schultza von Thuna, studenci nauczą się identyfikować różne płaszczyzny wypowiedzi oraz identyfikować własne wewnętrzne reakcje w celu wypracowania spójnego i wiarygodnego komunikatu.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student wie/zna):

Ma wiedzę na temat prawidłowości komunikowania się, w szczególności zna model von Thuna dotyczący czterech płaszczyzn komunikatu i model zarządzania wewnętrznym zespołem i strategie skutecznego komunikowania przy użyciu pytań i parafraz (ZIP PI/W 11; WPs K_W10)

Umiejętności (student umie):

Potrafi zauważać istotne komunikaty werbalne i niewerbalne oraz dokonywać prawidłowej ich interpretacji. (ZIP: PI/U 05; WPs K_U01)

Potrafi sformułować spójny i wiarygodny komunikat. (ZIP PIII/K6; WPs K_K03)

Kompetencje społeczne (student potrafi):

Potrafi identyfikować źródła wewnętrznych barier i zna sposoby radzenia sobie z wewnętrznymi barierami. (ZIP PI/U 03; WPs K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Styśko-Kunkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z jednym z podejść do komunikacji interpersonalnej - koncepcją i technikami zaproponowanymi przez Schultza von Thuna.

Studenci nauczą się narzędzi takich jak kwadrat komunikacyjny oraz zarządzanie wewnętrznym zespołem. Będą mieli okazję do identyfikacji 4 płaszczyzn komunikatu (rzeczowa, apelowa, ujawniania siebie oraz relacyjna), do ćwiczenia formułowania komunikatów wielopłaszczyznowych lub najlepiej oddających ich własne intencje oraz do wspomagania partnerów interakcji w wyrażeniu ich kluczowych intencji poprzez zadawanie odpowiednich pytań i parafrazowanie. Będą mieli także okazję przyjrzeć się swoim wewnętrznym reakcjom na wybrane sytuacje interpersonalne by wypracować spójny i wiarygodny komunikat adekwatny do wewnętrznych reakcji oraz kontekstu sytuacyjnego.

Zajęcia są realizowane w ramach "Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego" (ZIP), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczny w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Literatura:

Friedemann Schulz von Thun (2004), Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów. Kraków, Wydawnictwo WAM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.