Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie doświadczeń użytkownika (UX)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS8-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Projektowanie doświadczeń użytkownika (UX)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria wejścia: ukończenie podstawowego kursu z metodologii badań naukowych


Kryterium selekcji: starszeństwo roku

Skrócony opis:

Projektowanie doświadczeń (UX) to szeroka dziedzina wiedzy, która wspiera tworzenie systemów, usług i procesów, które są przyjazne z punktu widzenia użytkownika. Podczas kursu, który kładzie nacisk na rozwój umiejętności kluczowych z perspektywy pracy w obszarze UX, studenci będą zapoznawać się z najważniejszymi metodami i narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję sprawdzić się na wszystkich etapach projektowania - od poznania potrzeb użytkowników, przez identyfikację ich problemów, walidację rynkową potencjalnych rozwiązań, aż po stworzenie i przetestowanie prototypu opracowanego produktu lub usługi.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• student zna metody pozwalające na badanie użyteczności produktów, usług i produktów (K_W12)

• student posiada wiedzę na temat woli afektu w projektowaniu użyteczności (K_W09)

• student zna podstawowe mechanizmy rządzące funkcjonowaniem społecznym człowieka (K_W10)

Umiejętności:

• student potrafi zaprojektować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu projektowania interakcji we współpracy

z innymi osobami(K_U05)

• student umie komunikować wyniki przeprowadzonych badań w formie pisemnej i ustnej, korzystając z nowoczesnych metod prezentacji (K_U06)

Kompetencje społeczne:

• student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań (K_U06)

• student umie współpracować w zespole (K_K05)

• student potrafi uczestniczyć w dyskusji w konstruktywny

sposób, słucha z uwagą innych uczestników dyskusji, wnosi swoje uwagi z poszanowaniem punktów widzenia innych osób (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Anzulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapewnienie uczestnikom możliwości zrealizowania projektów z zakresu projektowania i badania użyteczności (z ang. user experience, UX) aplikacji i/lub usług. Studenci będą mieli okazję zrealizować projekt uwzględniający szerokie spektrum narzędzi stosowanych w projektowaniu i badaniach UX.

Podczas kolejnych zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwą identyfikację potrzeb konkretnych grup użytkowników, dowiedzą się w jaki sposób analizować istniejące rozwiązania (aplikacje, interfejsy, usługi) pod kątem ich użyteczności, nabędą podstawowe umiejętności związane z projektowaniem interakcji dla aplikacji mobilnych i webowych, a także przećwiczą prototypowanie i testowanie projektowanych rozwiązań.

Realizowane w ramach kursu zadania będą wymagały ścisłej współpracy w kilkuosobowych grupach. W efekcie prowadzonych prac, każda grupa opracuje projekt rozwiązania konkretnego problemu projektowego. Każda z grup będzie musiała przedstawić projekt i obronić jego funkcjonalność podczas grupowej prezentacji na ostatnich zajęciach. Dodatkowo każdy projekt będzie musiał być udokumentowany w formie pisemnej.

Literatura:

Doncaster, P.(2014). The UX Five-Second Rules: Guidelines for User Experience Design's Simplest Testing Technique. Burlington: Morgan Kaufmann

Hurff, S. (2016). Design Products People Love. How Great Designers Create Successful Products. Sebastopol, CA: O’Reilly

Patton, J. (2014). User Story Mapping. Sebastopol, CA: O’Reilly

Tullis, T., Albert, B. (2013). Measuring the user experience. Collecting, analysing and presenting usability metrics. Burlington: Morgan Kaufmann

Wroblewski, L. (2011). Mobile First. New York: A Book Apart

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.