Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw logiki oraz podstawowych pojęć filozoficznych.

Zainteresowanie badaniami psychologicznymi, znajomość przynajmniej pobieżna literatury popularnonaukowej poświęconej badaniom psychologicznym


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

. Wykład poświęcony jest wprowadzeniu w problematykę badań psychologicznych. Tematem zajęć będzie specyfika psychologii jako nauki, przebieg procesu badawczego, status pojęć psychologicznych oraz charakterystyka metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Omówione będą zalety i wady podejścia ilościowego w badaniu zachowania się człowieka, rola statystyki. Wykład obejmować będzie również elementy filozofii nauki.

Pełny opis:

Wykład omawia podstawy badań naukowych w zakresie psychologii. Omawiana jest definicja nauki i relacja między wiedzą potoczną a naukową, zagrożenia wynikające z postprawdy, specyfika psychologii, planowanie i prowadzenie badań empirycznych w tym zakresie.

Przedmiotem rozważań będą metody eksperymentalne i nieeksperymentalne, tworzenie wskaźników i narzędzi badawczych, badawczego, status pojęć psychologicznych. Omówione będą zalety i wady podejścia ilościowego w badaniu zachowania się człowieka, rola statystyki.

Uzupełnieniem wykładu jest zestaw lektur. Literatura obowiązkowa obowiązuje na egzaminie również w zakresie tematów nie poruszanych w czasie wykładu, zadaniem literatury uzupełniającej jest poszerzenie wiedzy i dodatkowe wyjaśnienie wykładanych zagadnień. Opanowane podstaw wiedzy wymaganej na egzaminie winno zająć przeciętnie ok. 60 godzin, biegłe opanowanie całości poruszanych zagadnień około 120 godzin.

Literatura: (tylko po angielsku)

in preparation- consult adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

in preparation- consult adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, obejmujący zarówno pytania o wiadomości z zakresu psychologii, jak i przykłady wymagające jej zastosowania, a zatem wykazania się umiejętnościami i kompetencjami.

Słuchacze otrzymują zestaw testów z lat ubiegłych, wraz z rozwiązaniami i komentarzami.

Próg zaliczenia wynosi 60% punktów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Joanna Kowalska, Oliwia Maciantowicz, Anna Rędzio, Dorota Rutkowska, Adam Tarnowski, Sabina Toruńczyk-Ruiz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Bogdan Wojciszke (2004) "Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii".(w:) J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN

2. Babbie, Earl (2009) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN (rozdziały 1,2,3,4,5,8,15)

Lub

1. Babbie, Earl (2003) Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN (rozdziały 1,2,4,5,8,18.

Uzupełniająca:

1. Sady, W (2014) Spór o racjonalność naukową, Toruń:

2. Choynowski, M., (1971) Pomiar w psychologii (w) Kozielecki J., (red.) 4) Problemy psychologii matematycznej, Warszawa: PWN

3. King, B., Minium, E.W. (2009) "Statystyka dla psychologów i pedagogów", Warszawa: PWN

4. Weinberg, S. (2003) Scientists: Four gold lessons. Nature 426, 389

5. Paluchowski WJ (2012) Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy.

6. Kordos, M (2002) Wykłady z historii matematyki

7. Brzeziński,J. (1999) Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN Rozdziały 1-8, 12,14, 17 (p.1-3)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Bogdan Wojciszke (2004) "Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii".(w:) J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN

2. Babbie, Earl (2009) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN (rozdziały 1,2,3,4,5,8,15)

Lub

1. Babbie, Earl (2003) Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN (rozdziały 1,2,4,5,8,18.

Uzupełniająca:

1. Sady, W (2014) Spór o racjonalność naukową, Toruń:

2. Choynowski, M., (1971) Pomiar w psychologii (w) Kozielecki J., (red.) 4) Problemy psychologii matematycznej, Warszawa: PWN

3. King, B., Minium, E.W. (2009) "Statystyka dla psychologów i pedagogów", Warszawa: PWN

4. Weinberg, S. (2003) Scientists: Four gold lessons. Nature 426, 389

5. Paluchowski WJ (2012) Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy.

6. Kordos, M (2002) Wykłady z historii matematyki

7. Brzeziński,J. (1999) Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN Rozdziały 1-8, 12,14, 17 (p.1-3)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.