Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-6 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Umiejętności akademickie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów pierwszego roku w podstawowe umiejętności akademickie niezbędne na dalszych etapach studiowania. Uzyskane umiejętności będą podstawą do opracowywania prac naukowych z zakresu psychologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów pierwszego roku w podstawowe umiejętności akademickie niezbędne na dalszych etapach studiowania. Uzyskane umiejętności będą podstawą do opracowywania prac naukowych z zakresu psychologii. Podczas seminarium studenci zostaną wprowadzeni w zasady naukowego myślenia, korzystania ze źródeł naukowych oraz prezentowania.

Tematy zajęć:

1. Zajęcia wprowadzające; wybór wstępnego tematu pracy

2. Konsultacje tematów

3. Przeszukiwanie literatury i elektronicznych baz danych

4. Dobór danych do pracy – krytyczne myślenie; sporządzanie notatek z literatury

5. Tworzenie planu pracy; struktura prac naukowych

6. Praca z artykułem naukowym

7. Abstrakt i słowa kluczowe

8. Cytowanie literatury - styl APA

9. Konsultacje pracy zaliczeniowej

10. Konsultacje pracy zaliczeniowej

11. Zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji

12. Oddanie prac i wstępna ocena formalna

13. Prezentacje

14. Prezentacje

15. Omówienie prac

Literatura:

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Jordan, C. H., Zanna, M. P. (1999). How to read a journal article in social psychology? W: R. F. Baumeister (red.), The Self in Social Psychology (s. 461-470). Philadelphia: Psychology Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia naukowe i potoczne

- zna terminologię i główne nurty psychologii naukowej

- zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i stosuje je w swoim postępowaniu.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi wybrać dane z literatury potwierdzające stawiane tezy

- potrafi rozumować i wyprowadzać wnioski zgodnie z zasadami logiki oraz dostrzegać podstawowe błędy logiczne w rozumowaniu innych ludzi

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów, opartych na krytycznej analizie literatury

- potrafi samodzielnie opracować pisemnie wybrane zagadnienie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracach o charakterze naukowym.

POSTAWY

Student:

- potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- jest świadomy własnych ograniczeń, wynikających z wczesnego etapu nabywania wiedzy

- rozumie potrzebę stałego samokształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: Dominika Adamczyk, Zofia Borska-Mądrzycka, Małgorzata Foryś, Piotr Kałowski, Alicja Niedźwiecka, Tomasz Oleksy, Monika Pudło, Anna Reinholz, Marcin Rzeszutek, Anna Schudy, Marta Siepsiak, Zuzanna Toeplitz, Kinga Wojaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.