Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Standardowe techniki diagnostyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2L-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Standardowe techniki diagnostyczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami standardowych technik diagnostycznych oraz standardami stosowania tych technik w diagnozie psychologicznej.

 Zajęcia będą poświęcone: analizie zasad konstrukcji narzędzi diagnostycznych; omówieniu reguł posługiwania się podręcznikami do testów; treningowi elementarnych umiejętności w zakresie stosowania i interpretowania wybranych narzędzi psychometrycznych.

 Uczestnicy zapoznają się z najczęściej stosowanymi w praktyce psychologicznej narzędziami – wybrane testy będą sami wykonywać w trakcie zajęć.

 Zadaniem uczestników będzie także znalezienie osoby badanej, przygotowanie kontraktu diagnostycznego, przeprowadzenie trzech testów wraz z ich interpretacją oraz przygotowaniem krótkiej diagnozy ogólnej oraz informacji zwrotnych dla osoby badanej.

 Zasady prowadzenia i zaliczenia zajęć są takie same dla wszystkich grup ćwiczeniowych. Dobór omawianych technik ( i literatury z nimi związanej) zależy od prowadzącego grupę.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami standardowych technik diagnostycznych (testy, kwestionariusze, skale ocen). Zajęcia będą poświęcone: analizie zasad konstrukcji narzędzi diagnostycznych; omówieniu reguł posługiwania się podręcznikami do testów; treningowi elementarnych umiejętności w zakresie stosowania i interpretowania wybranych narzędzi psychometrycznych, najczęściej wykorzystywanych w praktyce psychologicznej.

Efekty uczenia się:

Student zna:

1. pojęcia inteligencji, temperamentu i osobowości w ujęciu teorii cech

2. główne sposoby pomiaru właściwości psychicznych

3. definicje rzetelności i trafności testu oraz zna sposoby wyznaczania odpowiednich współczynników

4. standardy etyczne niezbędne w procesie realizacji diagnozy psychologicznej

Student umie:

5. wyznaczyć i zinterpretować przedział ufności dla wyniku otrzymanego w teście psychologicznym

6. wyznaczyć i nadać interpretację wynikowi znormalizowanemu na każdej skali

7. przygotować kompletną pracę pisemną przedstawiającą wyniki diagnozy testowej

8. sformułować i przedstawić informację zwrotną z badania testem psychologicznym

9. nawiązać kontakt diagnostyczny z osobą badaną

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian pisemny z wiedzy i umiejętności nabytych podczas ćwiczeń

2. Prace pisemne podlegające ocenie

- raporty z trzech badań diagnostycznych

- zintegrowana diagnoza ogólna wykonana na podstawie przeprowadzonych badań

- informacja zwrotna dla osoby badanej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: Michał Chruszczewski, Wojciech Dragan, Krzysztof Fronczyk, Joanna Gorgol, Paulina Olszak, Marcin Rzeszutek, Anna Schudy, Wojciech Waleriańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hornowska, E. (2001) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 41-72, 8-111, 128-154, 205-217

Messick, S. (2005) Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.) Trafność i rzetelność testów psychologicznych.

Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 460-482

Strelau, J. , Zawadzki, B. (2008) . Psychologia różnic indywidualnych.

Inteligencja. W; J. Strelau, D. Doliński (red.)

Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 816-829

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 13-49

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hornowska, E. (2001) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 41-72, 8-111, 128-154, 205-217

Messick, S. (2005) Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.) Trafność i rzetelność testów psychologicznych.

Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 460-482

Strelau, J. , Zawadzki, B. (2008) . Psychologia różnic indywidualnych.

Inteligencja. W; J. Strelau, D. Doliński (red.)

Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 816-829

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 13-49

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.