Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2Z-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Wykład w semestrze zimowym (Psychologia Rozwoju Człowieka I) obejmuje okres od narodzin do środkowego dzieciństwa. Dalszy okres cyklu życia ludzkiego zostanie przedstawiony podczas drugiej części wykładu w semestrze letnim (Psychologia Rozwoju Człowieka II). Ze względu na istotne zmiany zachodzące w okresie niemowlęctwa oraz dzieciństwa, mające kluczowy wpływ na dalszy przebieg rozwoju, w pierwszym semestrze szczególny nacisk położono na rozwój neuropoznawczy oraz społeczno-emocjonalny. Ta część cyklu obejmuje również wykłady dotyczące typowego rozwoju językowego w okresie dzieciństwa.

Pełny opis:

Koordynator:

dr hab. Przemysław Tomalski, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Wykładowcy (sem. zimowy):

dr hab. Przemysław Tomalski (wykłady 1 – 6)

dr Anna Anzulewicz (wykład 7)

dr hab. Małgorzata Gambin (wykład 8)

dr Katarzyna Lubiewska (wykład 9)

dr hab. Ewa Haman (wykłady 10 - 12)

dr Alicja Niedźwiecka (wykłady 13 - 15)

Tematyka poszczególnych wykładów:

1) Wprowadzenie. Rozwój biologiczny układu nerwowego. Okres prenatalny. Narodziny. Kompetencje percepcyjne i poznawcze noworodka. (P. Tomalski)

2) Percepcja w pierwszym roku życia. Metody badania rozwoju poznawczego niemowląt i dzieci. Rozwój uwagi wzrokowej. (P. Tomalski)

3) Percepcja i działanie w świecie fizycznym I. Wiedza o przedmiotach. (P. Tomalski)

4) Percepcja i działanie w świecie społecznym. Jak wczesne doświadczenie kształtuje system percepcyjny. (P. Tomalski)

5) Rozwój pojęciowy w dzieciństwie. Myślenie przyczynowo-skutkowe. (P. Tomalski)

6) Podejścia teoretyczne w psychologii rozwoju człowieka. (P. Tomalski)

7) Rozwój motoryczny. Teorie dynamicznych systemów. Percepcja w przestrzeni. (A. Anzulewicz)

8) Funkcje wykonawcze. (M. Gambin)

9) Rozwój językowy I. (E. Haman)

10) Rozwój językowy II. (E. Haman)

11) Rozwój językowy III. Dwujęzyczność (E. Haman)

12) Teoria przywiązania (K. Lubiewska)

13) Rozwój poznania społecznego. (A. Niedźwiecka)

14) Rozwój emocjonalny i funkcjonowanie społeczne. Pojęcie Ja. (A. Niedźwiecka)

15) Samoregulacja i koregulacja. (A. Niedźwiecka)

Szacowany nakład pracy studenta: 120 h

Literatura:

A. Literatura obowiązkowa:

1) Schaffer D.R. i Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju człowieka. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis. (Rozdziały 1, 3 – 7, 10 – 11, 13).

2) Gopnik A., Meltzoff A.N. i Kuhl P. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Warszawa: Media Rodzina.

3) Haman, E. (2017). Wczesny rozwój leksykalny: środowiskowy kontekst i poznawcze konsekwencje. W M. Kurowska, J. Zawadka (red.), Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna (s. 28–44). Warszawa: Elipsa.

4) Wodniecka, Z., Mieszkowska, K., Durlik, J., Haman, E. (2018). Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i). W E. Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa (s. 92–131). Gdańsk: Harmonia Universalis.

5) Berko Gleason, J. i Bernstein Ratner, N. (2005). Przyswajanie języka. W: J. Berko Gleason i N. Bernstein Ratner, Psycholingwistyka, s. 375-438 (rozdział 8.); Gdańsk: GWP.

6) Johnson M.H. i de Haan M. (2018). Neurokognitywistyka rozwoju. (tłum. A. Niedźwiecka, red. tłum. E. Pisula, P. Tomalski ). Gdańsk: Wyd. Harmonia. (Rozdziały 1 – 4, str. 17 – 153).

7) Hughes, C. (2013). Executive function: Development, individual differences, and clinical insights. W: J. Rubenstein P. Rakic (red.). Neural circuit development and function in the brain (str. 429-445). Wyd: Academic Press. (dostępne na COME)

8) Lubiewska K. (2019). Przywiązanie, w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (Rozdziały 2-3, str. 29-78).

B. Literatura uzupełniająca:

Rozwój neuropoznawczy:

• Asbury K. i Plomin R. (2015). Geny i edukacja. Warszawa: PWN. (dostęp na UW przez iBuk Libra)

• Białecka-Pikul M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wyd UJ.

• Blakemore S. i Frith U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wyd UJ.

• Carey S. (2008). The origin of concepts: Oxford: Oxford University Press.

• Gopnik A. (2010). Dziecko filozofem. Co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia. Warszawa: Prószyński i S-ka.

• Goswami U. (2008). Cognitive development. The learning brain. Oxford: Blackwell.

• Thelen E. i Smith L.B. (1996). A dynamicsystemsapproach to the development of cognition and action. Cambridge: MIT Press.

• Tomasello M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznania. Warszawa: PIW.

Przywiązanie, rozwój społeczno-emocjonalny

• Bowlby, J. (1969/2007). Przywiązanie.Warszawa: PWN.

• Kmita, G. (2013). Od zaciekawienia do zaangażowania. O rozwoju samoregulacji w interakcjach z rodzicami niemowląt urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. (Rozdziały 1-3; str. 13-79).

• Dunn J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wyd UJ.

• Gerhardt S. (2016). Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Kraków: Wyd. UJ.

• Siegel D. (2009). Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy. Kraków: Wyd. UJ.

• Stern, D.N. (2000). The Interpersonal World of the Infant. (II wydanie). New York: Norton.

Rozwój językowy:

• Clark, E. (2016). First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. (biblioteka Wydziału Psychologii UW).

• Karmiloff K. i Karmiloff-Smith A. (2002). Pathways to Language: From Fetus to Adolescent. Cambridge: Harvard University Press. (dostęp przez eBookAcademic Collection EBSCO).

• Pearson, B. Z. (2013). Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poznań: Media Rodzina (rozdz. 1-3).

C. Podręczniki uzupełniające

• Trempała J. (redakcja naukowa)(2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Część 1 i 2 .Warszawa: PWN.

• Slater, A., Bremner, G.(Eds.) (2011). Introduction to DevelopmentalPsychology (2nd edition). BPS Blackwell.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza:

• umie scharakteryzować rozwój człowieka w poszczególnych fazach życia oraz w zakresie podstawowych sfer funkcjonowania

• zna specyfikę języka naukowego psychologii rozwojowej oraz powiązania pomiędzy tym obszarem badań a obszarami pokrewnymi

• zna kluczowe metody badawcze i najważniejsze badania empiryczne z zakresu psychologii rozwojowej, wraz z kontekstem historycznym ich powstania

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju psychicznego człowieka i funkcjonowania poznawczego w różnych okresach życia

• ma rozszerzoną wiedzę z zakresu rozwoju w sferze społecznej i emocjonalnej, a także na temat uwarunkowań i konsekwencji różnic indywidualnych w zakresie ścieżek rozwoju

B. Kompetencje społeczne:

• jest świadomy/a różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność ze szczególnym uwzględnieniem osób w różnym wieku i specyficznych potrzeb rozwojowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wiadomości z założonym poziomem trudności (aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 60% punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lubiewska
Prowadzący grup: Anna Anzulewicz, Małgorzata Gambin, Ewa Haman, Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka, Przemysław Tomalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Wykład w semestrze zimowym (Psychologia Rozwoju Człowieka I) obejmuje okres od narodzin do środkowego dzieciństwa. Dalszy okres cyklu życia ludzkiego zostanie przedstawiony podczas drugiej części wykładu w semestrze letnim (Psychologia Rozwoju Człowieka II). Ze względu na istotne zmiany zachodzące w okresie niemowlęctwa oraz dzieciństwa, mające kluczowy wpływ na dalszy przebieg rozwoju, w pierwszym semestrze szczególny nacisk położono na rozwój neuropoznawczy oraz społeczno-emocjonalny. Ta część cyklu obejmuje również wykłady dotyczące typowego rozwoju językowego w okresie dzieciństwa.

Pełny opis:

Koordynator:

dr hab. Przemysław Tomalski, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Wykładowcy (sem. zimowy):

dr hab. Przemysław Tomalski (wykłady 1 – 6)

dr Anna Anzulewicz (wykład 7)

dr Małgorzata Gambin (wykład 8)

dr hab. Ewa Haman (wykłady 9 - 11)

dr Katarzyna Lubiewska (wykład 12)

dr Alicja Niedźwiecka (wykłady 13 - 15)

Literatura:

A. Literatura obowiązkowa:

1) Schaffer D.R. i Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju człowieka. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis. (Rozdziały 1, 3 – 7, 10 – 11, 13).

2) Gopnik A., Meltzoff A.N. i Kuhl P. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Warszawa: Media Rodzina.

3) Haman, E. (2017). Wczesny rozwój leksykalny: środowiskowy kontekst i poznawcze konsekwencje. W M. Kurowska, J. Zawadka (red.), Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna (s. 28–44). Warszawa: Elipsa.

4) Wodniecka, Z., Mieszkowska, K., Durlik, J., Haman, E. (2018). Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i). W E. Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa (s. 92–131). Gdańsk: Harmonia Universalis.

5) Berko Gleason, J. i Bernstein Ratner, N. (2005). Przyswajanie języka. W: J. Berko Gleason i N. Bernstein Ratner, Psycholingwistyka, s. 375-438 (rozdział 8.); Gdańsk: GWP.

6) Johnson M.H. i de Haan M. (2018). Neurokognitywistyka rozwoju. (tłum. A. Niedźwiecka, red. tłum. E. Pisula, P. Tomalski ). Gdańsk: Wyd. Harmonia. (Rozdziały 1 – 4, str. 17 – 153).

7) Hughes, C. (2013). Executive function: Development, individual differences, and clinical insights. W: J. Rubenstein P. Rakic (red.). Neural circuit development and function in the brain (str. 429-445). Wyd: Academic Press. (dostępne na COME)

8) Lubiewska K. (2019). Przywiązanie, w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (Rozdziały 2-3, str. 29-78).

B. Literatura uzupełniająca:

Rozwój neuropoznawczy:

• Asbury K. i Plomin R. (2015). Geny i edukacja. Warszawa: PWN. (dostęp na UW przez iBuk Libra)

• Białecka-Pikul M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wyd UJ.

• Blakemore S. i Frith U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wyd UJ.

• Carey S. (2008). The origin of concepts: Oxford: Oxford University Press.

• Gopnik A. (2010). Dziecko filozofem. Co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia. Warszawa: Prószyński i S-ka.

• Goswami U. (2008). Cognitive development. The learning brain. Oxford: Blackwell.

• Thelen E. i Smith L.B. (1996). A dynamic systems approach to the development of cognition and action. Cambridge: MIT Press.

• Tomasello M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznania. Warszawa: PIW.

Przywiązanie, rozwój społeczno-emocjonalny

• Bowlby, J. (1969/2007). Przywiązanie. Warszawa: PWN.

• Kmita, G. (2013). Od zaciekawienia do zaangażowania. O rozwoju samoregulacji w interakcjach z rodzicami niemowląt urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. (Rozdziały 1-3; str. 13-79).

• Dunn J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wyd UJ.

• Gerhardt S. (2016). Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Kraków: Wyd. UJ.

• Siegel D. (2009). Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy. Kraków: Wyd. UJ.

• Stern, D.N. (2000). The Interpersonal World of the Infant. (II wydanie). New York: Norton.

Rozwój językowy:

• Clark, E. (2016). First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. (biblioteka Wydziału Psychologii UW).

• Karmiloff K. i Karmiloff-Smith A. (2002). Pathways to Language: From Fetus to Adolescent. Cambridge: Harvard University Press. (dostęp przez eBook Academic Collection EBSCO).

• Pearson, B. Z. (2013). Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poznań: Media Rodzina (rozdz. 1-3).

C. Podręczniki uzupełniające

• Trempała J. (redakcja naukowa)(2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Część 1 i 2 .Warszawa: PWN.

• Slater, A., Bremner, G.(Eds.) (2011). Introduction to Developmental Psychology (2nd edition). BPS Blackwell.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.