Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Psychologia kliniczna jest dziedziną badań naukowych oraz obszarem działalności praktycznej psychologów, która dotyczy zaburzonych, jak i zdrowych przejawów funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego, behawioralnego i somatycznego. Dziedzina ta w sposób na-ukowy opisuje i wyjaśnia zaburzone i zdrowe funkcjonowanie, ukazuje mechanizmy patoge-netyczne i salutogenetyczne, a praktyczne zastosowanie polega na diagnozie zaburzeń lub zdrowia, która staje się podstawą do planowania i stosowania psychologicznych form pomocy. Psychologia kliniczna jest szeroką dziedziną, w ramach której wyodrębnia się wiele sub-dyscyplin. Do najważniejszych z nich należą psychologia kliniczna dziecka i rodziny, psycho-logia kliniczna osoby dorosłej, neuropsychologia, psychologia zdrowia oraz cztery formy pomocy psychologicznej (profilaktyka, interwencja kryzysowa, psychoterapia oraz rehabilita-cja społeczna). Niniejszy wykład i seminarium koncentrują się na psychologii klinicznej dziecka, psychologii klinicznej osoby dorosłej oraz pomocy psychologicznej (tematyka doty-cząca pozostałych obszarów psychologii klinicznej omawiana jest na innych obowiązkowych zajęciach).

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą etiologii i mecha-nizmów powstawania zaburzeń psychicznych i problemów klinicznych z naciskiem na te oparte na dowodach naukowych. Zaburzenia psychiczne oraz zachowania zostaną zaprezen-towane zgodnie z międzynarodowymi klasyfikacjami ICD-10, DSM V oraz DC:0-5. Studenci uzyskają również informację o powstającej nowe klasyfikacji ICD-11. Treść wykładów obej-muje rozpoznawanie problemów psychicznych i ich klasyfikowanie, określanie mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych, znaczenie modeli teoretycznych w diagnozie klinicznej zaburzeń psychicznych oraz sposoby interwencji terapeutycznej i pomocy psychologicznej. Wykłady mają na celu integrację wiedzy z obszaru psychologii dziecka i rodziny z psychologią kliniczną wieku dorosłego.

Seminarium ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności całościowej analizy problemów psychologicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie diagnozy i po-mocy psychologicznej. W toku zajęć ukazywana będzie ciągłość między rozwojem zaburzeń u dzieci a funkcjonowaniem osób w życiu dorosłym. Studenci będą mieli również okazję do ćwiczenia umiejętności zastosowania wiedzy płynącej z badań naukowych do rozumienia problematyki danej jednostki. Przedstawione zostaną dwa współczesne sposoby uprawiania psychologii klinicznej – praktyki opartej na dowodach (ang. evidence-based practice EBP) oraz praktyki poinformowanej badaniami (ang. evidence-informed practice EIP). Z tych po-wodów osiową metodą pracy w ramach seminarium jest analiza studiów przypadków. Ze względu na tę formę pracy duża część zajęć będzie się koncentrować wokół wybranych, spe-cyficznych problemów.

Literatura:

Informacje dotyczące wymaganej literatury opisane są w sekcji “Zakres”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Linke-Jankowska, Piotr Pawłowski, Rafał Styła
Prowadzący grup: Agnieszka Dębniak, Małgorzata Gambin, Grażyna Kmita, Krzysztof Krawczyk, Magdalena Linke-Jankowska, Karolina Małek, Agnieszka Maryniak, Piotr Pawłowski, Joanna Radoszewska, Katarzyna Schier, Małgorzata Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Holas, Piotr Pawłowski
Prowadzący grup: Justyna Cieślińska, Małgorzata Gambin, Joanna Jurek, Grażyna Kmita, Krzysztof Krawczyk, Marcin Leśniak, Karolina Małek, Agnieszka Maryniak, Piotr Pawłowski, Joanna Radoszewska, Katarzyna Schier, Małgorzata Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Koordynator wykładu: dr Paweł Holas

Koordynator ćwiczeń: mgr Piotr Pawłoski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Holas, Piotr Pawłowski
Prowadzący grup: Piotr Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Koordynator wykładu: dr Paweł Holas

Koordynator ćwiczeń: mgr Piotr Pawłoski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.