Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elastyczna praca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3-F5 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Elastyczna praca
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ćwiczenia do wyboru dla studentów specjalizacji Psychologia organizacji i pracy na V roku studiów (2 rok specjalizacji)

Skrócony opis:

Celem kursu będzie poznanie elastycznych form organizacji i wykonywania pracy oraz różnorakich kwestii warunkujących ich efektywność. Nie wszystkie stanowiska pracy, ze względu na swoją charakterystykę, usytuowanie w strukturze firmy oraz współzależność z innymi stanowiskami, równie dobrze nadają się do tzw. uelastycznienia. Kurs ma przygotować do trafnego rozpoznawania stanowisk poddających się uelastycznieniu. Wiedza teoretyczna będzie punktem wyjścia do umiejętności takiego przeprojektowania zadań wykonywanych na stanowisku w jego wyjściowej formie, aby mogły być wykonywane w dwóch formach: pracy zdalnej oraz systemu pracy współdzielonej.

Efekty uczenia się:

"

Wiedza: po ukończeniu przedmiotu student

• wskazuje powody dla stosowania elastycznych form organizacji pracy oraz rozumie ich znaczenie psychologiczne, społeczne i kulturowe;

• zna formy organizacji pracy, uelastyczniające sposób jej wykonywania i wskazuje różnice pomiędzy nimi.

Postawy: student

• rozumie opory wobec poszczególnych uelastycznień tak ze strony firm i ich menadżerów, jak pracowników;

• akceptuje konieczność zmiany mentalnej tak kadry zarządzającej, jak pracowników, polegającej na kontroli i ocenie nie jej wykonywania, ale efektów pracy (zgodnie z zasadą ROWE).

Umiejętności: student

• potrafi poprawnie opisać proces pracy na danym stanowisku w kategoriach zadaniowych i wskazać mierzalne efekty poszczególnych zadań;

• potrafi poprawnie zaprojektować uelastycznienie pracy na danym stanowisku, uwzględniające potrzeby i ograniczenia tak firmy, jak pracownika;

• umie wskazać prawne, organizacyjne, kulturowe i psychologiczne możliwości zastosowania danego uelastycznienia oraz zaprojektować procedurę wdrażania proponowanego uelastycznienia

"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Agnieszka Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elastyczne formy organizacji i wykonywania pracy na ogół wskazywane są jako te, które stwarzają szanse na zatrudnienie osób z grup zwykle defaworyzowanych na rynku pracy oraz pozwalają na godzenie ról rodzinnych i zawodowych tym, którzy już pracują. W przypadku zamiaru zmiany formy wykonywania pracy zgłoszonego czy to przez pracownika czy pracodawcę, konieczne jest trafne rozpoznanie możliwości przeprojektowania zadań na stanowisku tak, aby możliwe było zastosowanie danego uelastycznienia. W przypadku kursu będzie to praca zdalna, która zyskała umocowanie w polskich regulacjach prawnych oraz system pracy dzielonej, nad której uregulowaniami prawnymi dyskusje wciąż trwają. Każda z tych form organizacji pracy wymaga też specyficznych kompetencji tak pracowników, jak kadry zarządzającej: związanych z kontrolą procesu pracy, jego efektów czy komunikowania się, ale także odpowiednich wzajemnych postaw pracownika wobec pracodawcy i współpracowników, a menadżerów wobec pracowników. Możliwości i ograniczenia stosowania obu uelastycznień ze względu na wyjściową charakterystykę pracy na stanowisku, predyspozycje i postawy pracowników i przełożonych zostaną omówione w kontekście realiów konkretnych stanowisk pracy w konkretnych firmach.

Literatura:

"LITERATURA PODSTAWOWA

Nilles, J.N. 2003. Telepraca. Strategia zarządzania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Sadowska-Snarska, C. i in. 2007. Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.

Stroińska, E. 2012. Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Gądecki, J., Jewdokimow M., Żadkowska, M. 2018. Tu się pracuje! Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy, Libron.

Elastyczne Formy Zatrudnienia na przykładzie Job-sharingu. Pakiet Informacyjno Szkoleniowy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-to-S, Warszawa, Kraków.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zależna od wyboru opisywanych stanowisk pracy.

"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.