Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elastyczny pracownik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3-F6 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Elastyczny pracownik
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ćwiczenia do wyboru dla studentów specjalizacji Psychologia organizacji i pracy na V roku studiów (2 rok specjalizacji)

Skrócony opis:
Efekty uczenia się:

"Wiedza: po ukończeniu przedmiotu student

• zna różne modele i definicje zatrudnialności;

• zna narzędzia możliwe do zastosowania na różnych etapach kariery zawodowej;

• wie, jak poszukiwać pomocy profesjonalnej w kształtowaniu swojej zatrudnialności oraz narzędzi do samodzielnego zastosowania.

Postawy: student

• rozumie konieczność osobistej odpowiedzialności za indywidualną zdolność do zatrudnienia;

• ma gotowość stałego śledzenia wymagań rynku w celu utrzymywania swojej atrakcyjności rynkowej.

Umiejętności: student

• dokonuje trafnego wyboru metody zwiększania zatrudnialności adekwatnie do etapu kariery zawodowej;

• potrafi poprawnie zastosować wybrane podstawowe narzędzie pomocne w zwiększaniu zatrudnialności (m.in. rozpoznawania rynku, kompetencji transferowalnych, zarządzania wizerunkiem osobistym i in.) w stosunku do siebie i innych osób."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Agnieszka Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jedną z najważniejszych cech współczesnego rynku pracy jest jego ogromna zmienność, nie gwarantująca już stabilności zatrudnienia i jego warunków. Elastyczne formy organizacji i wykonywania pracy (jak m.in. praca zdalna) na ogół wskazywane są jako te, które zwiększają zatrudnialność rozumianą jako zatrudnienie osób z grup zwykle defaworyzowanych na rynku pracy (jak np. osoby niepełnosprawne); mają też pomagać pracownikom na godzenie ról rodzinnych i zawodowych, tym samym podtrzymując ich zatrudnienie. Natomiast elastyczne formy zatrudnienia wiążą się z jego tymczasowością i niosą za sobą ryzyko bezrobocia, którego długość zależna będzie m.in. od osobistej zatrudnialności jako zdolności do otrzymania zatrudnienia. Wykonywanie elastycznych form organizacji pracy wymagając specyficznych kompetencji tak pracowników, jak kadry zarządzającej, mogą przyczyniać się do wykształcenia uniwersalnych tzw. kompetencji transferowalnych, które są poszukiwane przez pracodawców, podnoszą więc atrakcyjność rynkową w sytuacji zmiany pracy. Jednak samo elastyczne zatrudnienie nie zawsze stwarza takie możliwości. Dlatego prócz zmiany postawy wobec kształtowania własnej kariery nadal konieczna jest profesjonalna pomoc wspomagająca jednostki w tzw. przejściach (transistion) na rynku pracy. W trakcie kursu przedstawione zostaną różne metody możliwe do zastosowania samodzielnie lub przez poszczególne instytucje.

Literatura:

"LITERATURA PODSTAWOWA

Eurofound, 2018.Wage and task profiles of employment in Europe in 2030, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Harvey, L. 2001. Defining and Measuring Employability, Quality in Higher Education, Vol. 7, No. 2

Kalbarczyk, A. 2015. Czy polscy bezrobotni mogą zwiększyć swoją zatrudnialność? Możliwości rozwijania osobistej zatrudnialności w kontekście nowej roli publicznych służb zatrudnienia (w:) HUMANIZACJA PRACY 3/2015 „Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie”

McQuaid, R. W, Lindsay, C. 2005. The Concept of Employability, Urban Studies, Vol. 42, No. 2, 197– 219.

Sobczak-Michałowska, M., Marchlewska-Patyk, K. (red.) 2009. Model flexicurity : elastyczne bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne : zbiór rozpraw , Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz). Wydawnictwo Uczelniane.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dotycząca metody opisywanej w projekcie zespołowym."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.