Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej na oddziale rehabilitacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP301-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej na oddziale rehabilitacyjnym
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Specjalizacja z neuropsychologii klinicznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z komputerowymi metodami stosowanymi w praktyce diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej, wykorzystywanymi w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały formę zblokowaną (obejmują 3 spotkania w ciągu semestru), w trakcie których studenci będą zdobywali wiedzę z zakresu podstawowych metod i kierunków rehabilitacji neuropsychologicznej wspomaganej komputerowo. Studenci będą mogli obserwować i uczestniczyć w procesie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Zajęcia będą odbywały się na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie (ul. Gąsiorowskiego 12/14) Program zajęć zawiera:

Dzień 1: Obserwacja pacjentów w trakcie terapii z wykorzystaniem programów tj. AfaSystem, RehaCom. Omówienie podstawowych założeń w terapii pacjentów z zaburzeniami mowy, percepcji, uwagi i pamięci.

Dzień 2: Obserwacja pacjentów, uczestniczenie w układaniu terapii wraz z terapeutą.

Rozmowa z pacjentami na temat terapii wspieranej komputerowo.

Dzień 3: Asystowanie pacjentom w czasie rehabilitacji z wykorzystaniem programów komputerowych (AfaSystem, RehaCom).

Każdy student uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany posiadać biały fartuch.

Terminy zajęć zostaną ustalone na początku semestru.

Zajęcia są finansowane w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura:

Bąbel, P., Baran, A. (2011). Trening pamięci. Warszawa: Difin (str. 26-52).

Fernandez, E., Bringas, M.L., Salazar, S., Rodriguez, D., Garcia, M.E., Torres, M. (2012). Clinical impact of RehaCom software for cognitive rehabilitation of patients with aquired brain injury. MEDICC Review, 14(4), 32-3.

Fleming, Ownsworth (2006) A review of awareness interventions in brain injury rehabilitation. Neuropsychological rehabilitation, 16(4), 474–500.

Łojek E., Bolewska, A. (2014). Wspomagana komputerowo rehabilitacja neuropsychologiczna (s. 230-256). W: E. Łojek, A. Bolewska, H. Okuniewska (red). Studia z neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Łojek, E., Bolewska, A. (2008). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Scholar. (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Pąchalska, M (2008). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze i emocjonalne. Lublin: UMCS. (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Prigatano, G. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: PWN (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Seniów, J. (2009). Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii (str.: 27-43).

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- zna różne komputerowe metody diagnozy i terapii zaburzeń funkcji poznawczych oraz ruchowych,

- zna zasady planowania komputerowej terapii poznawczej i ruchowej dopasowanej do indywidualnych trudności pacjenta, prowadzenia rehabilitacji oraz oceny jej efektów,

- ma wiedzę, jak połączyć diagnozę oraz rehabilitację komputerową z tradycyjnymi metodami neuropsychologicznymi.

Umiejętności. Student:

- potrafi zaplanować komputerową diagnostykę osób z zaburzeniami funkcji poznawczych po uszkodzeniu mózgu,

- potrafi zaplanować komputerowe terapie osób z zaburzeniami funkcji poznawczych po uszkodzeniu mózgu,

- potrafi obsługiwać komputerowe sesje w programach do rehabilitacji poznawczej i ocenić efekty rehabilitacji.

Kompetencje społeczne. Student:

-potrafi nawiązać dobry, motywujący kontakt z pacjentem

- rozumie potrzebę poznawania nowych technik wykorzystywanych w neuropsychologii klinicznej,

-jest świadom ograniczeń, jakie niesie ze sobą rehabilitacja neuropsychologiczna wspomagana komputerowo, w szczególności dla relacji terapeutycznej pacjent-psycholog.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na wszystkich godzinach zajęć.

zaliczenie na ocenę – ułożenie planu rehabilitacji na podstawie studium przypadku pacjenta obserwowanego w trakcie zajęć (100% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Justyna Wiśniowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą miały formę zblokowaną (obejmują 3 spotkania w ciągu semestru), w trakcie których studenci będą zdobywali wiedzę z zakresu podstawowych metod i kierunków rehabilitacji neuropsychologicznej wspomaganej komputerowo. Studenci będą mogli obserwować i uczestniczyć w procesie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Zajęcia będą odbywały się na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie (ul. Gąsiorowskiego 12/14) Program zajęć zawiera:

Dzień 1: Obserwacja pacjentów w trakcie terapii z wykorzystaniem programów tj. AfaSystem, RehaCom. Omówienie podstawowych założeń w terapii pacjentów z zaburzeniami mowy, percepcji, uwagi i pamięci.

Dzień 2: Obserwacja pacjentów, uczestniczenie w układaniu terapii wraz z terapeutą.

Rozmowa z pacjentami na temat terapii wspieranej komputerowo.

Dzień 3: Asystowanie pacjentom w czasie rehabilitacji z wykorzystaniem programów komputerowych (AfaSystem, RehaCom).

Każdy student uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany posiadać biały fartuch.

Terminy zajęć zostaną ustalone na początku semestru.

Zajęcia są finansowane w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura:

Bąbel, P., Baran, A. (2011). Trening pamięci. Warszawa: Difin (str. 26-52).

Fernandez, E., Bringas, M.L., Salazar, S., Rodriguez, D., Garcia, M.E., Torres, M. (2012). Clinical impact of RehaCom software for cognitive rehabilitation of patients with aquired brain injury. MEDICC Review, 14(4), 32-3.

Fleming, Ownsworth (2006) A review of awareness interventions in brain injury rehabilitation. Neuropsychological rehabilitation, 16(4), 474–500.

Łojek E., Bolewska, A. (2014). Wspomagana komputerowo rehabilitacja neuropsychologiczna (s. 230-256). W: E. Łojek, A. Bolewska, H. Okuniewska (red). Studia z neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Łojek, E., Bolewska, A. (2008). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Scholar. (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Pąchalska, M (2008). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze i emocjonalne. Lublin: UMCS. (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Prigatano, G. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: PWN (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Seniów, J. (2009). Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii (str.: 27-43).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z komputerowymi metodami stosowanymi w praktyce diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej, wykorzystywanymi na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Zajęcia będą miały formę zblokowaną (obejmują 3 spotkania w ciągu semestru), w trakcie których studenci będą zdobywali wiedzę z zakresu podstawowych metod i kierunków rehabilitacji neuropsychologicznej wspomaganej komputerowo. Studenci będą mogli obserwować i uczestniczyć w procesie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Zajęcia będą odbywały się na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie (ul. Gąsiorowskiego 12/14).

Literatura:

Bąbel, P., Baran, A. (2011). Trening pamięci. Warszawa: Difin (str. 26-52).

Fernandez, E., Bringas, M.L., Salazar, S., Rodriguez, D., Garcia, M.E., Torres, M. (2012). Clinical impact of RehaCom software for cognitive rehabilitation of patients with aquired brain injury. MEDICC Review, 14(4), 32-3.

Fleming, Ownsworth (2006) A review of awareness interventions in brain injury rehabilitation. Neuropsychological rehabilitation, 16(4), 474–500.

Łojek E., Bolewska, A. (2014). Wspomagana komputerowo rehabilitacja neuropsychologiczna (s. 230-256). W: E. Łojek, A. Bolewska, H. Okuniewska (red). Studia z neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Łojek, E., Bolewska, A. (2008). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Scholar. (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Pąchalska, M (2008). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze i emocjonalne. Lublin: UMCS. (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Prigatano, G. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: PWN (rozdziały zostaną podane na zajęciach).

Seniów, J. (2009). Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii (str.: 27-43).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.