Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP301-04 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologiczne mechanizmy zachowania I 2500-PL-PS-OB1Z-3

Założenia (opisowo):

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 kurs należy do zajęć specjalizacyjnych Neuropsychologii klinicznej. Pierwszeństwo mają studenci przyjęci na specjalizację.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami anatomii oraz fizjologii ośrodkowego układu nerwowego. Na zajęciach omówiona zostanie budowa i czynność rdzenia kręgowego oraz struktur mózgowia z uwzględnieniem ich znaczenia klinicznego. Studenci będą utrwalać wiedzę, korzystając z edukacyjnych rycin do kolorowania zamieszczonych w ćwiczeniach „The human brain coloring book” (patrz: Literatura). Omówione zostaną drogi i ośrodki nerwowe ruchowe oraz czucia (wzrokowe, słuchowe, węchu, smaku, równowagi, czucia somatycznego). Kurs zakończy się testem wielokrotnego wyboru.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

-zna podstawowe pojęcia z zakresu anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego

-zna główne koncepcje i kierunki badań w obszarach opisanych w poszczególnych blokach tematycznych

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:

-umie wskazać na schematach i rysunkach oraz nazwać struktury OUN

-potrafi samodzielnie analizować i interpretować teksty z zakresu anatomii czynnościowej OUN

-umie poprawnie zinterpretować wyniki badań opisanych w literaturze

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Blok I. Podstawy neuroanatomii - Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe (komórki układu nerwowego, impuls nerwowy, synapsa i wymiana informacji w synapsie, neurotransmitery); płaszczyzny mózgu i określanie wzajemnych relacji; ogólny podział układu nerwowego (obwodowy v. ośrodkowy u. n. somatyczny v. autonomiczny u. n); opony mózgowe; komory mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy; budowa ośrodkowego układu nerwowego (rdzeń kręgowy, mózgowie); nerwy czaszkowe; móżdżek; wzgórze; podwzgórze i układ limbiczny; jądra podstawy; kora mózgowa – budowa makro- i mikroskopowa.

Blok II. Układy sensoryczne – Układ wzrokowy (budowa siatkówki i jej działanie, organizacja dróg i ośrodków wzroku, widzenie barw, kształtów, ruchu), układ słuchowy (budowa i czynność narządu słuchu, kodowanie informacji słuchowej w nerwie ślimakowym, podkorowe ośrodki słuch, organizacja okolicy słuchowej), zmysły chemiczne: węch i smak (budowa narządu węchu, receptory smakowe, ośrodki węchowe/smakowe), czucie somatyczne (drogi i ośrodki czucia somatycznego, budowa kory somatycznej, czucie powierzchniowe i czucie głębokie) i równowaga

Blok III – Czynności ruchowe (ośrodki i drogi nerwowe ruchowe; organizacja sterowania czynnościami ruchowymi)

Literatura:

Diamond M. C., Scheibel A. B., Elson L. M. (1985). The human brain coloring book. Harper Collins Publishers. - wybrane ryciny.

Gołąb, B., K. (1990, 1998, 2000, 2004). Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Warszawa: PZWL.

Jaśkowski P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł (rozdziały 1, 2, 3). Warszawa: Vizja Press & IT.

Kalat J. W. (2007). Biologiczne podstawy psychologii (rozdziały 2, 3, 6, 7). Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Sadowski B. (2007, 2013). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt (rozdziały 3, 4, 7, 8, 9, 11). Warszawa: PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Blok I. Podstawy neuroanatomii - Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe (komórki układu nerwowego, impuls nerwowy, synapsa i wymiana informacji w synapsie, neurotransmitery); płaszczyzny mózgu i określanie wzajemnych relacji; ogólny podział układu nerwowego (obwodowy v. ośrodkowy u. n. somatyczny v. autonomiczny u. n); opony mózgowe; komory mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy; budowa ośrodkowego układu nerwowego (rdzeń kręgowy, mózgowie); nerwy czaszkowe; móżdżek; wzgórze; podwzgórze i układ limbiczny; jądra podstawy; kora mózgowa – budowa makro- i mikroskopowa.

Blok II. Układy sensoryczne – Układ wzrokowy (budowa siatkówki i jej działanie, organizacja dróg i ośrodków wzroku, widzenie barw, kształtów, ruchu), układ słuchowy (budowa i czynność narządu słuchu, kodowanie informacji słuchowej w nerwie ślimakowym, podkorowe ośrodki słuch, organizacja okolicy słuchowej), zmysły chemiczne: węch i smak (budowa narządu węchu, receptory smakowe, ośrodki węchowe/smakowe), czucie somatyczne (drogi i ośrodki czucia somatycznego, budowa kory somatycznej, czucie powierzchniowe i czucie głębokie) i równowaga

Blok III – Czynności ruchowe (ośrodki i drogi nerwowe ruchowe; organizacja sterowania czynnościami ruchowymi)

Literatura:

Diamond M. C., Scheibel A. B., Elson L. M. (1985). The human brain coloring book. Harper Collins Publishers. - wybrane ryciny.

Gołąb, B., K. (1990, 1998, 2000, 2004). Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Warszawa: PZWL.

Jaśkowski P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł (rozdziały 1, 2, 3). Warszawa: Vizja Press & IT.

Kalat J. W. (2007). Biologiczne podstawy psychologii (rozdziały 2, 3, 6, 7). Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Sadowski B. (2007, 2013). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt (rozdziały 3, 4, 7, 8, 9, 11). Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.