Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP301-08 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Są to zajęcia specjalizacyjne dla studentów V roku specjalizacji neuropsychologia kliniczna, którzy odbyli już zajęcia dotyczące diagnozy neuropsychologicznej oraz praktyki po IV roku,które pozwoliły im poznać pracę neuropsychologa. Celem kursu jest przedstawienie różnych podejść do terapii neuropsychologicznej oraz różnych metod, strategii i technik rehabilitacji neuropsychologicznej.

Pełny opis:

1. Rehabilitacja osób z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu . Mowa, pomijanie stronne, anozognozja

Łojek E. (2008) Rehabilitacja neuropsychologiczna osób z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu. w: Łojek, Bolewska (red) Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Scholar W-wa 72-95

2. Rehabilitacja osób z zaburzeniami uwagi

Engelberts i In (2002) The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation for Attention

Deficits in Focal Seizures: A Randomized Controlled Study Epilepsia, 43(6):587–595,

Starowicz, prochwicz (2005) Zaburzenia uwagi w afazji. Ujęcie psychologiczne. Neurologia i neurochirurgia 39, 5, 372-379

3. Rehabilitacja osób z zaburzeniami pamięci

Mroziak J. (2008) Rehabilitacja neuropsychologiczna osób z zaburzeniami pamięci. W: Łojek E., Bolewska A. (red.) Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa Scholar, 96-122

Kapur, Narinder, Glisky (2004) Technological memory aids for people with memory deficits Neuropsychological Rehabilitation 14, ½, 41-61

Jodzio K., Wieczorek D. (1996) Metody rehabilitacji pamięci w przypadkach ogniskowych uszkodzeń mózgu. Przegląd Psychologiczny, t.39,3/4, 41-63

4. Rehabilitacja osób z apraksją

Donkervoort M. (2001) Efficacy of strategy in left hemisphere stroke patients with apraxia. Neuropsychological Rehabilitation 11, 5, 549-566

GoldenbergG. Daumuller M. Hagman S. (2001) Assessment and therapy of complex activities of daily living in apraxia. Neuropsychological Rehabilitation 11, 2, 147-169

Heugten I in. (1998) Outcome of strategy training in stroke patients with apraxia: a phase II study. Clinical rehabilitation 12, 294-303

5. Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji wykonawczych

Pąchalska I in. (20000 Rehabilitacja funkcji wykonawczych u chorych po zamkniętych urazach czaszki, Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, 3

Jodzio K. (2008) Neuropsychologia intencjonalnego działania. Wyd. scholar 293-304

Levine I I in. (2000) Rehabilitation of executive functioning…JINS 3, 299-312

6. Rehabilitacja osób z zaburzeniami percepcji i orientacji

1. Pąchalska M. (2009) Rehabilitacja neuropsychologiczna. Wyd. UMCS Lublin, 196 – 210, 128-166

7. Praca nad emocjami, motywacją. Psychoterapia

Komajda, R., Seniów, J. (2000). Łączenie terapii funkcji poznawczych i psychoterapii u pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu. Terapia , 10, 31-33.

8. Terapia zaburzeń tożsamości i świadomości

Halligan P. (2006) Awareness and knowing: Implications for rehabilitation. NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION 16 (4), 456–473

Fleming, Ownsworth (2006) A review of awareness interventions in

brain injury rehabilitation. NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION

16 (4), 474–500

9. Rehabilitacja wspomagana komputerowo i wirtualna rzeczywistość Pluta A., Rączaszek-Leonardi J. (2008) Terapia wspomagana komputerowo w rehabilitacji neuropsychologicznej. Studium przypadku chorego z afazja kinestetyczna. W; Łojek, Bolewska (red) Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Scholar W-wa, 181-200

• Łojek E., Bolewska A. (2014) Wspomagana komputerowo rehablilitacja neuropsychologiczna. W: Łojek, Bolewska, Okuniewska (red) Studia z neuropsychologii klinicznej W-wa Wyd. UW , 230-256

10. Zaburzenia myślenia i ich rehabilitacja

Literatura:

Łojek, Bolewska (red) Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Scholar W-wa 72-95

Pąchalska M. (2009) Rehabilitacja neuropsychologiczna. Wyd. UMCS

Pąchalska M. (2007) Urazy mózgu. T 1. Warszawa PWN,

Prigatano G. (2009) Rehabilitacja neuropsychologiczna. W-wa PWN

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe założenia terapii neuropsychologicznej, różne szkoły terapii. Zna metody terapii zaburzeń różnych funkcji poznawczych.

Student potrafi zaprojektować terapie osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych po uszkodzeniu mózgu,

Zna relacje funkcjonalne zachodzące między aktywnością ośrodkowego układu nerwowego a czynnościami ruchowymi, poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.

Rozumie relacje między teorią a praktyką rehabilitacji neuropsychologicznej

Zna i rozumie zasady etyki wykonywania zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć.

Sprawdzian testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.