Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne metody badania pracy mózgu - technika potencjałów wywołanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP301-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody badania pracy mózgu - technika potencjałów wywołanych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny 2500-SP301-01

Założenia (opisowo):

Pierwszeństwo na zajęcia mają studenci zapisani na specjalizację: Neuropsychologia kliniczna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z techniką potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniem jako jedną z metod badania pracy mózgu. Połowa zajęć ma charakter seminaryjny, połowa – warsztatowy.

Pełny opis:

Na zajęciach o charakterze seminaryjnym (15 h) studenci dowiedzą się, w jaki sposób powstaje sygnał EEG i w jaki sposób można go rejestrować. Omówiona zostanie spontaniczna aktywność EEG oraz metoda potencjałów wywołanych, ERP (Event-Related Potentials). Studenci zapoznają się z poddawanymi analizie w badaniach psychologicznych potencjałami wywołanymi: sensorycznymi (P1, N1, P2, N170) oraz poznawczymi (P300, N400, potencjał gotowości). Poznają również badania procesów poznawczych – uwagowych, pamięciowych, językowych - prowadzone z wykorzystaniem metody ERP. Studenci dowiedzą się również, na co zwrócić uwagę podczas projektowania badania z wykorzystaniem metody ERP. W części warsztatowej zajęć studenci zapoznają się z praktyczną stroną prowadzenia badań lub/i analizowania danych EEG. Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą się odbywać co tydzień przez pierwszą połowę semestru. Część warsztatowa (15h) zostanie zblokowana (terminy spotkań zostaną podane na początku semestru).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cudo, A., Zabielska, E., Zapała, D. (2012). Interfejsy mózg-komputer oparte o techniki elektroencefalograficzne. Studia z Psychologii w KUL, 18, 195-216.

Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł (rozdział 2). Warszawa: Vizja Press.

Jaśkowski P., Kurczewska M. (2005). Zastosowanie zlateralizowanego potencjału gotowości w psychologii eksperymentalnej, Nauka, 1, 25, 87-99.

Sosnowski T. (2000). Psychofizjologia. [W:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 131-178). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wróbel, A. (1997). Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Kosmos, 46, 317-326.

Wypych, M., Wróbel, A. (2004). Identyfikacja stanu funkcjonalnego mózgu przy pomocy nowych metod analizy potencjałów wywołanych. Materiały Konferencji Nowe metody w neurologii, 49-55.

Literatura uzupełniająca:

Luck, S. J. (2005). An introduction to the Event-Related Potential Technique. Oxford: Oxford University Press.

Luck, S. J., Kappenman, E. S. (2012). The Oxford handbook of Event-Related Potentials components. Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza - student zna:

- założenia teoretyczne leżące u podstawy badań metodami elektroencefalografii (EEG)

- szereg badań przeprowadzonych z zastosowaniem w/w metody

- zakres zastosowań w/w metody w badaniach pracy mózgu

Nabyte umiejętności - student potrafi:

- poprawnie zinterpretować wyniki badań opisanych w zadanej literaturze

- prawidłowo odnosić nowo poznane treści do wiedzy już posiadanej, a w szczególności potrafi wskazywać na podobieństwa i różnice prezentowanych podejść, teorii, koncepcji i metod badań

Nabyte kompetencje:

- student rozumie zasady etyczne związane z przeprowadzaniem badań EEG

- student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa - dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na części zajęć o charakterze seminaryjnym. Obecność na warsztatach bezwzględnie obowiązkowa.

Czytanie lektur i aktywny udział w zajęciach.

Test końcowy z części seminaryjnej.

Zaliczenie części warsztatowej – na podstawie obecności lub/i pracy wykonanej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Dorota Karwowska, Marcin Leśniak, Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.