Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. - perspektywa relacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. - perspektywa relacyjna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów Specjalizacji Psychologii Klinicznej Dziecka. Zaproszone są także osoby z IV i V roku zainteresowane problematyką zaburzeń u dzieci i młodzieży.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w problematykę psychologii klinicznej dziecka jako dyscypliny teoretycznej i stosowanej. W toku wykładu zostaną przedstawione wybrane teorie rozwoju zaburzeń u dzieci i młodzieży. Punktem odniesienia będzie podejście relacyjne, uwzględniające mechanizmy rozwoju i zaburzeń w kontekście związków interpersonalnych oraz wewnątrzpsychicznych. Zostaną zaprezentowane dwa aktualne systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych – DSM-V oraz PDM. Obraz kliniczny zaburzeń będzie ilustrowany studiami klinicznymi dzieci i ich rodziców.

Pełny opis:

1. Przedmiot i zadania psychologii klinicznej – dyscypliny teoretycznej i stosowanej

2. Specyfika psychologii klinicznej dziecka w odróżnieniu od psychologii klinicznej człowieka dorosłego

3. Zaburzenia rozwoju w świetle teorii Stanley’a Greenspana

4. Rozwój i zaburzenia Ja cielesnego (obrazu ciała)

5. Teoria rozwoju przywiązania Johna Bowlby’ego

6. Teoria rozwoju tożsamości Erika Eriksona

7. Teoria separacji - indywiduacji Margaret Mahler

8. Teoria aleksytymii i powstawanie zaburzeń psychosomatycznych

9. Teoria mentalizacji Petera Fonagy’ego. Geneza zaburzeń osobowości

10. Systemy diagnostyczne w psychologii klinicznej i psychologii klinicznej dziecka (DSM-5 oraz PDM)

11. Zjawisko parentyfikacji czyli odwrócenia ról w rodzinie

12. Analiza wybranych zaburzeń funkcjonowania dzieci i młodzieży na przykładach klinicznych

Literatura:

Allen, J. G., Fonagy, P., Beteman, A.W. (2014), Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (wybrane rozdziały).

Bowlby, J. (1969/2007). Przywiązanie. (rozdz. 14 i 15, s. 299-364). Warszawa: PWN.

Erikson, E. (1963/1996). Dzieciństwo i społeczeństwo (rozdz. 7, s. 257-287). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Greenspan, S. (2000). Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji (rozdz. 2, 3 i 4, s. 55-134). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Holmes, G. (2005). John Bowlby (rozdz. 3, s. 103-137). Gdańsk: GWP.

Kościelska, M. (1999). Psychologia kliniczna dziecka. W: J. Strelau (red), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3. (s. 623-662).Gdańsk: GWP.

Schier, K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (rozdział 1, s. 15-50). Gdańsk: GWP.

Schier, K. (2009). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. (rozdz. 1, s. 10-49). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Smykowski, B. (2007). Poczucie intymności a proces formowania tożsamości. W: M. Baisert (red). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN.

Wąs, M. (2009). Obraz ciała u dzieci i młodzieży a postępy procesu separacji-indywiduacji. W: K. Schier (red.), Zapisane w ciele. Związek ciało – psychika u dzieci i rodziców. (s. 19-35). Warszawa: Wydawnictwo Emu.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

– Posługuje się wiedzą na temat rozwoju w ujęciu różnych teorii

– Zna systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych w psychologii klinicznej dziecka

Postawy. Student:

– Poznaje trudności związane z diagnozą i opisem funkcjonowania dziecka, jego rodziców, jak też ich relacji

Umiejętności. Student:

– Potrafi dokonać porównania różnych teorii, które opisują rozwój i powstawanie zaburzeń dziecka w jego relacji z opiekunami

– Rozpoznaje zaburzenia rozwoju, wyjaśnia mechanizm zaburzenia, posługuje się wiedzą teoretyczną

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności)

Międzysemestralny pisemny sprawdzian kontrolny: 50% oceny końcowej

Końcowe zaliczenie pisemne: 50% oceny końcowej

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kmita, Katarzyna Schier
Prowadzący grup: Katarzyna Schier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Schier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.