Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obserwacja dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Obserwacja dziecka
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Psychologia rozwojowa 2500-ZNPRO
Psychopatologia 2500-OB-16
Więź emocjonalna 2500-SP302-04
Zaburzenia rozwoju dziecka. Część I 2500-SP302-02

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia rozwojowa 2500-ZNPRO
Psychopatologia 2500-OB-16
Więź emocjonalna 2500-SP302-04
Zaburzenia rozwoju dziecka. Część I 2500-SP302-02

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość psychologii rozwojowej oraz psychopatologii.


Kryteria naboru: pierwszeństwo specjalizacja kliniczna dziecka, a potem

4 i 5 rok według kolejności zapisów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter podstawowego szkolenia w zakresie obserwacji niemowląt i małych dzieci. Studenci mają zapoznać się z obserwacją jako metodą badawczą i diagnostyczną. Na zajęciach uczestnicy kursu omawiają obserwacje, które sami przygotowują, analizują nagrania i protokoły obserwacyjne, czytają literaturę z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej niemowląt oraz małych dzieci.

Pełny opis:

1. Obserwacja osoby czy interakcji. Podstawy podejścia interpersonalnego.

2. Rozwój prenatalny. Rozwój fizyczny i poznawczy dziecka.

3. Rozwój emocjonalny i społeczny.

4. Obserwator jako "narzędzie pracy".

5. Podstawowe zasady prowadzenia obserwacji. Makro i mikro obserwacja.

6. Specyfika obserwacji dziecka. Obserwacja interakcji.

7. Sporządzanie protokołu z obserwacji. Nadawanie znaczenia zachowaniu- od zachowań do stanów wewnętrznych.

8. Interpretacja obserwowanych zachowań a wnioskowanie diagnostyczne. Analizowanie i interpretowanie nagrań z obserwacji.

9. Koncepcje teoretyczne jako ramy interpretacyjne obserwacji. Interpretacja jednej obserwacji z wielu różnych perspektyw.

10. Obserwacja uczestnicząca.

11. Obserwacja jako narzędzie badawcze. Przedstawienie nagrań z badania interakcji matka - ojciec - dziecko.

12. Obserwacja zabawy.

13. Obserwacja kliniczna - obserwacja dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Retta)

14. Obserwacja kliniczna - obserwacja dzieci z zaburzeniami lękowymi (lęk separacyjny) oraz dziecka o opóźnionym rozwoju psychoruchowym.

15. Obserwacja kliniczna - obserwacja dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi.

Literatura:

Trevarthen, C. (2001) Intrinsic motives for companionship in understanding: their origin, development, and significance for infant mental health. Infant Mental Health Journal, 1-2, 95-131.

Stern, D. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. Contextualizing the present moment (str. 75-134). New York, Fonon: W.W. Norton & Company.

Bremner, J.G. (2004). Cognitive Development: Knowledge of the physical world, W: G. Bremner, A. Fogel (red.). Blackwell Handbook of Infant Development, str. 99-138, New York: Academic Press.

DC:0-3R Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Oś V ? Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ?Fundament?.

Cramer, B. (2002). Pierwsze dwa lata. Co się dzieje pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem. Gdańsk:GWP.

Engel-Bernatowicz, A. (2005). Diagnosta jako ?instrument własnej pracy?. W: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny. Tom 2 ? Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, (str. 240-269). Warszawa: PTP.

Brazelton, T. B. i Cramer, B. G. (1990). The Earliest Relationship. Parents, Infants and the Drama of Early Attachment, str. 85-130, USA: DaCapo Press.

Czownicka, A. i Zalewska, M. (1988). Obserwacja psychologiczna dziecka ? zasady wnioskowania diagnostycznego. W: M. Kościelska (red.), Studia z psychologii klinicznej dziecka. Warszawa: WSiP.

Jaffe, J., Beebe, B., Feldstein, S., Crown, S., Jasnow, M. (2001). Rhythms of dialogue in early infancy. Monographs of the Society for Research in Child Development, 66, Serial No. 264.

Tronick, E. Z., Cohn, J. (1989). Infant-mother face-to-face interaction: age, gender differences in coordination and the occurrence of miscoordination. Child Development, 60, 85-92.

Winnicott (1947). Playing and Reality. Harmondsworth i Ring wood: Penguin Books.

DC:0-3R Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Oś V ? Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ?Fundament?.

ICD-10

Efekty uczenia się:

Umiejętność analizowania protokołów obserwacyjnych z perspektywy wybranych teorii psychologii klinicznej dziecka

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Senator
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.