Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe umiejętności terapeutyczne z wykorzystaniem zabawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-14 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności terapeutyczne z wykorzystaniem zabawy
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:


Kurs dedykowany dla studentów specjalizacji 302.

Dla osób spoza specjalizacji - kurs dla studentów V-go roku.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi umiejętnościami terapeutycznymi z wykorzystaniem zabawy: poznanie zasad, technik oraz faz terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku oraz terapii poznawczo-behawioralnej, jak również poznanie metod integracji terapii dyrektywnej i niedyrektywnej. Studenci zapoznają się również z metodami terapii wykorzystującymi zabawę w budowaniu bliskości w relacji rodzice-dzieci. W ramach zajęć studenci będą analizować materiał kliniczny (opisy studiów przypadków, filmy) oraz ćwiczyć stosowanie podstawowych technik terapeutycznych z wykorzystaniem zabawy.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu terapii zabawą. Rola zabawy w rozwoju i terapii dzieci. Historia i szkoły terapii zabawą dzieci.

2. Terapia zabawą skoncentrowana na dziecku. Wprowadzenie, podstawowe zasady i techniki

3. Motywy oraz fazy terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku. Zalecane zabawki oraz charakterystyka pokoju terapeutycznego.

4. Oglądanie filmu z demonstracją całej sesji terapii zabawą prowadzonej przez terapeutę Garry'ego Landretha. Wspólna dyskusja.

5. Terapia skoncentrowana na dziecku. Ćwiczenia. Odgrywanie ról dziecko-terapeuta

6. Poznawczo-behawioralna terapia dla dzieci z wykorzystaniem zabawy i twórczości

7. Propozycje integracji niedyrektywnego oraz dyrektywnego podejścia w terapii zabawą.

8. Rola rodzica w trakcie terapii zabawą dziecka.

9. Wykorzystanie zabawy w budowaniu bliskości w relacji rodzice-dzieci: parent-child interaction therapy, filial therapy, theraplay, zabawy dotykowe.

10. Wykorzystanie twórczości, kukiełek oraz gier w terapii dzieci, terapia z wykorzystaniem piasku (sandplay therapy).

11. Oglądanie oraz omawianie fragmentów nagrań wideo z zabawy studentów z dziećmi.

12. Prezentacja wywiadów z terapeutami.

Literatura:

Axline, V. (1986). Dibs in Search Of Self . Nowy Jork: The Random House Publishing Group

Kendall P. C., Hedtke, K.A. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Gdańsk: GWP

Landreth, G. ( 2012). The Art of the Relationship. Routlege. Taylor & Francis Group.

Oaklander, V. (1988). Windows To Our Children

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

 Zna podstawowe zasady, techniki oraz fazy terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku

 Zna podstawowe zasady oraz techniki terapii poznawczo-behawioralnej z wykorzystaniem zabawy

 Posiada wiedzę, w jaki sposób można integrować metody dyrektywne i niedyrektywne w terapii zabawą

 Wie, jaka jest rola rodzica w terapii zabawą dziecka oraz zna metody terapii wykorzystujące zabawę w budowaniu bliskości w relacji rodzice-dzieci.

Umiejętności. Student:

 potrafi nawiązać akceptującą i empatyczną relację z dzieckiem

 posługuje się podstawowymi technikami terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku

 posługuje się podstawowymi technikami terapii poznawczo-behawioralnej

Postawy. Student:

 przyjmuje postawę rozumiejącą, nieoceniającą i empatyczną wobec dziecka oraz jego rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

50% - kolokwium sprawdzające wiedzę studentów.

20% - aktywność na zajęciach - udział w dyskusjach, ćwiczenie umiejętności terapeutycznych w parach i grupach.

30 % - przygotowanie zadania: przeprowadzanie zabawy z dzieckiem z wykorzystaniem wybranych technik terapii skoncentrowanej na dziecku oraz nagranie jej na wideo, wspólne omówienie fragmentów nagrań na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywny wynik kolokwium i obecność oraz aktywność na zajęciach (dopuszczane są 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.