Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoterapia dzieci i młodzieży - podstawowe zjawiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-17 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia dzieci i młodzieży - podstawowe zjawiska
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs jest obowiązkowy dla studentów Specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest namysłowi nad podstawowymi zjawiskami w psychoterapii dzieci i młodzieży. Szczególna uwaga będzie skoncentrowana na pracy z rodzicami i ich roli w procesie leczenia dzieci. Dominującą teoretyczną płaszczyzną odniesienia będzie teoria psychodynamicza. Poznamy jej początki i współczesne twierdzenia. Będziemy odwoływać się także do teorii poznawczych i systemowych. Dokonamy krytycznej oceny wybranych elementów teorii w aspekcie ich użyteczności w pracy klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży. Tezy teoretyczne będą bogate ilustrowane przy pomocy materiału klinicznego pochodzącego z praktyki klinicznej osoby prowadzącej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Szkolenie w psychoterapii dzieci i młodzieży. Problemy etyczne

2. Specyfika terapii dzieci w ujęciu psychodynamicznym – perspektywa historyczna i współczesna. Istota terapii dzieci w nurcie behawioralno-poznawczym.

3. Diagnoza w terapii dzieci i młodzieży. Czy diagnoza poprzez terapię jest zjawiskiem uzasadnionym teoretycznie i klinicznie?

4. Diagnoza poziomu rozwoju Ja cielesnego. Miejsce ciała i cielesności w psychoterapii dzieci Różne podejścia teoretyczne.

5. Diagnoza problemów dziecka i sposobu funkcjonowania jego rodziców. Formułowanie prognozy procesu psychoterapii

6. Wprowadzenie do problematyki przeniesienia. Diagnoza przeniesienia

7. Opór w terapii dzieci i młodzieży – opór dzieci czy opór rodziców?

8. Praca z rodzicami w terapii dzieci i młodzieży

9. Przeciwprzeniesienie psychoterapeuty

10. Specyfika psychoterapii młodzieży

11. Elementy twórcze w psychoterapii; zjawisko korektywnego doświadczenia emocjonalnego

12. Kończenie terapii. Kiedy wiadomo, że można kończyć terapię dziecka i jego rodziny? Co to znaczy „udana" terapia?

Literatura:

Kendall, Ph. C. (2010). (red.), Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Wybrane rozdziały)

McWilliams, N. (2009). Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk: GWP (rozdz. 2, s. 64-87).

Schier, K. (2000). Terapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży: przeniesienie. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Schier, K. (2007). Problemy etyczne w psychoterapii dzieci. W: A. I. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. (s. 223-236). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Schier, K. (2006). Faeton – dramat dorastania dziecka adoptowanego (s. 66-77) oraz Chiron – trauma utraty i proces żałoby psychicznej w procesie psychoanalizy adolescenta (s. 91-108). W: K. Schier, M. Zalewska (2006). Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Scholar.

Schier, K. (2012). Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży. W. I. Namysłowska (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydanie II rozszerzone i uaktualnione. (489-513). Wydawnictwo Lekarskie PZWL: Warszawa.

Summers, R. F., Barber, J. P. (2014). Terapia psychodynamiczna. Praktyka oparta na dowodach. Kraków. Wydawnictwo UJ. (rozdział 4, 10 i 14).

Totton, N. (2011). Body psychotherapy. An introduction. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press (wybrane rozdziały).

Efekty uczenia się:

Wiedza. Studenci:

– Poznają podstawowe zjawiska w psychoterapii dzieci i młodzieży

– Rozumieją specyfikę diagnozy funkcjonowania psychicznego w podejściu psychodynamicznym

Postawy. Studenci:

– Potrafią poddać refleksji istotę trudności w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

– Mogą dostrzec związek między zachowaniem pacjenta dziecięcego w procesie psychoterapii i przeciwprzeniesieniem terapeuty

Umiejętności. Studenci:

– Zdobędą umiejętności dotyczące stosowania wiedzy psychologicznej w kontakcie z dzieckiem i jego rodziną

– Będą w stanie rozpoznać zasady wyboru najlepszych metod pomocy psychologicznej dla dziecka, pacjenta młodzieżowego lub rodziny

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (możliwe są dwie nieobecności)

Kolokwium zaliczeniowe – 100%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kmita
Prowadzący grup: Katarzyna Schier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.