Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do psychologii sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii sądowej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs obowiązkowy dla studentów specjalizacji z psychologii sądowej a więc po 3 roku studiów, dla innych studentów fakultatywne, jednakże powinni mieć zaliczone przedmioty obligatoryjne z 2-go roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe teorie przestępczości oraz pojęcia z zakresu prawa związane z opiniowaniem psychologicznym dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Zna zasady przygotowania opinii sądowej psychologicznej. Umie określić miejsce i role psychologa w różnorodnych działach wymiaru sprawiedliwości.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin częściowo testowy a częściowo z pytaniami otwartymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznania studentów z podstawowymi obszarami działań psychologa sądowego oraz przepisami prawnymi odnoszącymi się do wykorzystania wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Literatura:

1. Ackerman M.:( 2005 ) Podstawy psychologii sądowej .GWP rozdz. 1,2 i 3

2. Bull, R (2003)Uzyskanie informacji od dziecka występującego w charakterze świadka W: Memon, A. Vrij ,A. ,Bull , R. Prawo i Psychologia , Gdańsk, GWP

3. Beisert M. (2004) : Kazirodztwo. rozdz. 1 i 2 .Wyd. Scholar

4. Browne K. D.(2007) Wiarygodność dziecka-ofiary wykorzystywania seksualnego jako świadka. W: Dziecko krzywdzone nr 4(21) ss. 13-29

5. Czerederecka A. Jaskiewicz-Obydzińska T., Gierowski J.K (2002): Ekspertyza psychologiczna , w: J. Wójcikiewicz (red):Ekspertyza Sądowa, Kraków, Wyd. Zakamycze, szczególnie pkt 1, 2.2 i 2.3 oraz 3.3 i 3.4

6. Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T. Najda M. (2008) Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa: LexisNexis. Cz. II rozdz. 3,4,6 i 7

7. Habzda-Siwek (2002) Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcie w procesie karnym. rozdz. 1,3,5, Kraków Zakamycze

8. Poznaniak W ( 2005) : Psychologia sądowa-wybrane zagadnienia cz. 1,2,3 W: H. Sęk(red) :Psychologia kliniczna .GWP

9. Przybyliński W. (2005) Podkultura więzienna rozdz. 1 i 3 Kraków Wyd. „Impuls”

10. Stanik J.M.(1995) Węzłowe problemy etyczno-zawodowe biegłego sądowego psychologa W: J. M. Stanik, Z. Majchrzyk(red):Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej. Katowice Katedra Psychologii Klinicznej UŚ

11. Toeplitz-Winiewska M.(2004) Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej W: J.Brzeziński, M.Toeplitz-Winiewska(red)Etyczne dylematy psychologii. Warszawa Wyd. SWPS Academica

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Literatura:

"1. Ackerman M.:( 2005 ) Podstawy psychologii sądowej .GWP rozdz. 1,2 i 3

2. Barwiński Ł.(2014) Aktualne kierunki zmian w diagnozowaniu zaburzeń osobowości o rysie antyspołecznym. W: E. Habzda-Siwek, J.Kabzińska Psychologia i Prawo. Między teorią a praktyką . Sopot GWP

3. Beisert M. (2004) : Kazirodztwo. rozdz. 1 i 2 .Wyd. Scholar

4. Browne K. D.(2007) Wiarygodność dziecka-ofiary wykorzystywania seksualnego jako świadka. W: Dziecko krzywdzone nr 4(21) ss. 13-29

5. Czerederecka A. Jaskiewicz-Obydzińska T., Gierowski J.K (2017): Ekspertyza psychologiczna , w: M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red):Ekspertyza Sądowa, Warszawa, Wyd. Wplters Kluwer, szczególnie pkt 1, 2. oraz 3.3 i 3.4

6. Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T. Najda M. (2008) Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa: LexisNexis. Cz. II rozdz. 3,4,6 i 7

7. Przybyliński W. (2005) Podkultura więzienna rozdz. 1 i 3 Kraków Wyd. „Impuls”

8. Rajtar T., Haś A. (2014) Psychologia penitencjarna. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

9. Toeplitz-Winiewska M.(2014) Problemy etyczne w psychologii sądowej W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

10. Wach E.(2014) Problematyka psychologii śledczej. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.