Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w prawie cywilnym (dla studiów dziennych i wieczorowych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-06 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia w prawie cywilnym (dla studiów dziennych i wieczorowych)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa i psychologii niezbędne osobom zainteresowanym opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych. Przybliżone zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz roli psychologa w sprawach cywilnych. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami m.in. niezdolności do czynności pranych, ubezwłasnowolnienia, wad oświadczeń woli (umów, testamentów).

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (wykład interaktywny) oraz części ćwiczeniowo/demonstracyjnej w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi opiniami biegłych sądowych.

Pełny opis:

.Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych

90 godzin - praca własna studenta:

- przygotowanie się do zajęć – 35 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 55 godzin.

Liczba godzin ogółem – 120

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów opiniowania w sprawach cywilnych, a w szczególności:

- zna podstawowe czynniki wpływające ocenę oświadczeń woli,

- zna psychologiczne przesłanki ubezwłasnowolnienia;

- posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

Postawy. Student:

- stosuje zasady etyczne opiniowania psychologicznego na potrzeby sądu

Umiejętności. Student:

- potrafi znaleźć literaturę psychologiczną i prawniczą dotyczącą roli psychologa w sprawach cywilnych

- sprawnie posługuje się podstawową terminologią psychologiczną i prawniczą dotyczącą spraw cywilnych;

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stanik, J. (red.) (2011) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Jaśkiewicz – Obydzińska T., Czerederecka A. Odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej – ustalanie motywów samobójstwa (w:) Wójcikiewicz J. (red.) Ekspertyza sądowa, Zakamycze 2002.

Kołakowski S. Opiniodawstwo w sprawach o ubezwłasnowolnienie. (w:) Gierowski J.K., Szymusik A Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996.

Paprzycki, L. K. (2011). Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia — zagadnienia prawne. W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pilszyk, A. (2011). Problematyka ważności oświadczenia woli osób z rozpoznanym upośledzeniem umysłowym. W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanik, J., Rode, D., Gocman, K. (2011). Opiniodawstwo sądowo-psychologiczne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296).

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stanik, J. (red.) (2011) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Jaśkiewicz – Obydzińska T., Czerederecka A. Odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej – ustalanie motywów samobójstwa (w:) Wójcikiewicz J. (red.) Ekspertyza sądowa, Zakamycze 2002.

Kołakowski S. Opiniodawstwo w sprawach o ubezwłasnowolnienie. (w:) Gierowski J.K., Szymusik A Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996.

Paprzycki, L. K. (2011). Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia — zagadnienia prawne. W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pilszyk, A. (2011). Problematyka ważności oświadczenia woli osób z rozpoznanym upośledzeniem umysłowym. W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanik, J., Rode, D., Gocman, K. (2011). Opiniodawstwo sądowo-psychologiczne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296).

Literatura uzupełniająca:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.