Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w resocjalizacji nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-09 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia w resocjalizacji nieletnich
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs specjalizacyjny, obowiązkowy dla specjalizacji z Psychologii sądowej


Wymagania: bierna znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Agnieszka Kruszyńska-Wochna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zblokowanym w weekendy w terminach 16 i 17.05.2020 (sobota i niedziela) oraz 6.06.2020 (sobota) w godzinach 8.30 – 17.30 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie

Kurs jest wprowadzeniem do problematyki resocjalizacji nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. Uczestnicy zajęć zapoznają się z praktycznym zastosowaniem psychologii w oddziaływaniach resocjalizacyjno-wychowawczych i profilaktycznych, stosowanych wobec nieletnich w środowisku wolnościowym oraz w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zapoznają się także ze specyfiką funkcjonowania instytucji pomocowych i wychowawczych dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Uczestnicy zajęć opracowują diagnozę psychologiczną wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz prowadzą zajęcia z grupą wychowanek placówki.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami zastosowania psychologii w oddziaływaniach profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec osób nieletnich.

Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych

60 godzin - praca własna studenta:

- przygotowanie się do zajęć – 20 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej – 25 godzin

- przygotowanie zajęć psychoedukacyjnych dla wychowanek – 15 godzin

Liczba godzin ogółem – 90

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wybrane rozdziały):

1. Greve, W. (2001). Imprisonment of Juveniles and Adolescents: Deficits and Demands for Developmental Research. W: Applied Developmental Science, 5 (1), 21–36.

2. Konopczyński, M. (2008). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Pedagogium, Wydawnictwo Naukowe PWN - rozdz. 2, 3, 4

3. Marczak, M. (red.) (2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

4. Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Fraszka Edukacyjna - rozdz. 8, 9, 10, 12, 13, 14

5. Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej - rozdz. 2, 3

6. Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN - rozdz. 4, 5, 6

7. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 (Dz. U. z 06.06.1997 r., nr 88, poz. 553) – wybrane artykuły

8. Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557) – wybrane artykuły

9. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) – wybrane artykuły

10. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 (Dz.U. z 1982 roku, nr 35, poz. 228)

11. Wybrane artykuły z Kwartalnika Informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”

12. Wybrane artykuły z czasopisma „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”

Literatura uzupełniająca (dla zainteresowanych):

1. Jędrzejewski, M. (2001). Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

2. Makowski, R. (2008). Za murami poprawczaka. Refleksje i wspomnienia. Warszawa: Krateczka.

3. Piotrowski, P. (2003). Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

4. Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

5. Pospiszyl. I. (2009). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Sitarczyk. M. (2005). Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.