Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje małżeńskie i rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Mediacje małżeńskie i rodzinne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie wiedzy z zakresu specyfiki konfliktu rodzinnego, a także praktycznych umiejętności kierowania procesem mediacji rodzinnej – w szczególności w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały formę warsztatową opartą przede wszystkim na odgrywaniu ról skonfliktowanych stron oraz mediatorów w symulowanych sytuacjach rodzinnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na analizę konfliktów małżeńskich i rodzicielskich (odmienne oczekiwania partnerów; trudności w komunikacji; podział majątku po rozwodzie; ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi; ustalenie kontaktów z dziećmi, podział obowiązków rodzicielskich) oraz konfliktów między rodzicami a dziećmi (na tle zasad rodzicielskich; na tle trudności wychowawczych).

Szczegółowy zakres tematów:

1. Aspekty formalne i prawne mediacji rodzinnych w Polsce

2. Stosowanie mediacji rodzinnych w Polsce i na świecie – statystyki i badania

3. Modele mediacji rodzinnych w Polsce i na świecie

4. Standardy pracy i zasady etyczne dla mediatorów rodzinnych. Zadania i obowiązki mediatora.

5. Etapy procesu mediacyjnego:

1) Działania mediatora przed podjęciem mediacji,

2) Ustalanie warunków, w jakich będzie odbywać się mediacja; zasad, które powinny być przestrzegane,

3) Przedstawianie problemów przez strony konfliktu,

4) Sformułowanie problemów do mediacji,

5) Poszukiwanie różnych wariantów rozwiązania problemu; ocena tych wariantów przez uczestników sporu,

6) Wybór optymalnego wariantu rozwiązania i zawarcie porozumienia między stronami konfliktu.

Literatura:

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Gójska Agata, Mediacje rodzinne, Warszawa, Wydawnictwa UW 2014.

M. Kaźmierczak, J. Kaźmierczak, Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Difin 2015.

literatura uzupełniająca:

Lista literatury uzupełniającej zostanie podana na zajęciach, w tym fragmenty książek:

Saposnek D.T. (1985), Mediating Child Custody Disputes, Jossey-Bass Publishers.

Roberts M. (2008), Mediation in Family Disputes : Principles of Practice.

Nordhelle G. (2010), Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk.

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie pisemne [3pkt/30h]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.