Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje w sprawach karnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Mediacje w sprawach karnych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji, a także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wejścia w rolę mediatora w sprawach karnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji, a także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wejścia w rolę mediatora w sprawach karnych.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi podstawami procesu mediacji w sprawach karnych, aspektami psychologicznymi i prawnymi mediacji oraz praktycznym warsztatem pracy mediatora – w tym jego najważniejszymi zadaniami oraz stosowanymi narzędziami służącymi zakończeniu sporu w nurcie sprawiedliwości naprawczej.

Szczegółowy zakres tematów:

1. Podstawy filozoficzne i teoretyczne mediacji w sprawach karnych: pojęcia sprawiedliwości karnej i sprawiedliwości naprawczej. Specyfika relacji sprawca-pokrzywdzony.

2. Regulacje prawne mediacji w sprawach karnych – na poziomie europejskim oraz przepisy na gruncie prawa polskiego.

3. Stosowanie mediacji w sprawach karnych w Polsce i na świecie – statystyki i badania.

4. Zasady mediacji. Przebieg i etapy mediacji.

5. Techniki prowadzenia mediacji i zadania mediatora. Praktyczne umiejętności prowadzenia mediacji.

6. Etyczne aspekty prowadzenia mediacji w sprawach karnych.

7. Mediacja z nieletnim sprawcą czynu karalnego jako szczególny przypadek mediacji w sprawach karnych.

Literatura:

1. Gmurzyńska E., Morek R. (red) (2018), Mediacje – teoria i praktyka. 3. wydanie rozszerzone, Warszawa: Wolters Kluwer - wybrane fragmenty:

Rozdz. 1 R. Morek, Wprowadzenie (str. 21-36)

Rozdz. 8 P. Waszkiewicz, Zasady mediacji (str. 161-175)

Rozdz.11 E. Gmurzyńska, Etapy mediacji (str. 213-231)

Rozdz.14 A. Cybulko, A. Siedlecka-Andrychowicz, Mediator: role, umiejętności, osobowość (str. 275-2848)

Rozdz. 18 A. Siedlecka-Andrychowicz, Mediacja w sprawach karnych (str. 351-366)

Rozdz. 19 P. Waszkiewicz, Mediacja w sprawach nieletnich (str. 369-378)

2. Moore Ch., Mediacje – Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009 – część trzecia Prowadzenie efektywnych mediacji (str. 215-300)

3. Aktualne przepisy prawne oraz materiały informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości na temat mediacji w sprawach karnych oraz mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

4. Christie N. (1977), Conflicts as property, “The British Journal of Criminology”, 17 (1): 1-15.

5. Płatek M., Fajst M. (red.) (2005), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa – wstęp I i II

Literatura uzupełniająca:

Lista literatury uzupełniającej (głównie w języku angielskim) zostanie podana na zajęciach. Każdy uczestnik będzie poproszony o zreferowanie jednego tekstu dla grupy.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- zna podstawy teoretyczne mediacji w sprawach karnych;

- zna regulacje prawne mediacji w sprawach karnych;

- rozpoznaje specyfikę sytuacji sprawca-pokrzywdzony w kontekście mediacji;

- zna specyfikę mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego;

- wymienia zasady mediacji;

- prowadzi mediację zgodnie z przyjętymi etapami;

- wskazuje najważniejsze zadania mediatora

Postawy. Student:

- zachowuje neutralność i bezstronność podczas prowadzenia mediacji

- stosuje zasady etyczne prowadzenia mediacji w sprawach karnych

- dba o potrzeby stron podczas mediacji

Umiejętności. Student:

- potrafi stosować procedury mediacyjne;

- potrafi zastosować podstawowe umiejętności i techniki prowadzenia mediacji w praktyce;

- potrafi zastosować interwencje mediacyjne adekwatne do sytuacji;

- potrafi stworzyć właściwą atmosferę do rozmowy;

- potrafi wspierać strony konfliktu w poszukiwaniu rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia mogą podejść osoby, które opuściły nie więcej niż 2 zajęcia.

Ocena końcowa będzie się składała z:

1) oceny za aktywność na zajęciach – 25% oceny końcowej

2) oceny za kolokwium z wiedzy nabytej na zajęciach – 75% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.