Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy wychowawcze dzieciństwa – diagnoza, zapobieganie i wczesna interwencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Problemy wychowawcze dzieciństwa – diagnoza, zapobieganie i wczesna interwencja
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie się przez studentów z powszechnie występującymi trudnościami, jakich doświadczają dzieci zmagające się z wyzwaniami i zadaniami na różnych etapach rozwoju oraz ich rodzice. Na podstawie studiów przypadków dokładniej analizowane są wybrane problemy dzieci i młodzieży (ich przejawy, przyczyny, metody rozpoznawania, interwencji oraz zapobiegania). Zadania praktyczne są okazją do rozwijania umiejętności praktycznych studentów.

Pełny opis:

1. Przegląd typowych trudności dzieci na poszczególnych etapach rozwoju i problemów wychowawczych ich rodziców – spojrzenie z perspektywy zadań i wyzwań rozwojowych na kolejnych etapach rozwoju.

1.1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy

1.2. Wiek przedszkolny

1.3. Młodszy wiek szkolny

1.4. Starszy wiek szkolny/wczesne dorastanie

1.5. Wiek gimnazjalny/późne dorastanie

2. Analiza wybranych trudności dzieci na podstawie konkretnych przypadków: przejawy, przyczyny, rozpoznawanie, interwencja (metody pracy z dzieckiem i rodzicami), działania zapobiegawcze

2.1. Trudności w radzeniu sobie z gniewem przez dzieci

2.2. Niski poziom umiejętności wykonawczych u dzieci

2.3. Lęki, fobie (w tym fobia szkolna)

2.4. Zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa (ADD i ADHD)

2.5. Trudności z przystosowaniem społecznym

2.6. Inne (przypadki przygotowane przez studentów)

3. Problemy wychowawcze z dziećmi: rozbieżność między oczekiwaniami rodziców a zachowaniem

Literatura:

• Dawson, P., Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych. Kraków: Wydawnictwa UJ.

• Dryll, E. (1995). Trudności wychowawcze: analiza interakcji matka-dziecko w sytuacjach konfliktowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza UW.

• Elliot, J,, Place, M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa: WSiP.

• Golden, B. (2004). Zdrowy gniew. Jak pomagać dzieciom i nastolatkom w radzeniu sobie z gniewem. Warszawa: Świat Książki.

Efekty uczenia się:

• Rozumienie konsekwencji trudności dzieci w radzeniu sobie z zadaniami oraz wyzwaniami na poszczególnych etapach rozwoju

• Znajomość najpowszechniej występujących trudności u dzieci w różnym wieku (rozpoznawanie, diagnozowanie, interwencja psychologiczna, metody zapobiegania)

• Doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie rozpoznawania trudności, diagnozowania ich przyczyn, podejmowania interwencji oraz działań profilaktycznych

• Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka. M., Bryńska, A. (2014). ADHD. Zespół Nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: GWP.

• Lubowiecka, J. (2000). Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: WSiP.

• Milewska, E., Szymanowska, A. (2000). Studia przypadków. W: E. Milewska i A. Szymanowska red.) Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: CMPP-P MEN.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

• Prace domowe

• Praca semestralna (studium przypadku)

Formy pracy:

• Dyskusja

• Analizy przypadków

• Ćwiczenia warsztatowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Katra
Prowadzący grup: Małgorzata Babiuch-Hall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Katra
Prowadzący grup: Katarzyna Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.