Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca psychologa z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-08 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Praca psychologa z grupą
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

• zapoznanie studentów z zasadami i technikami pracy z małą grupą metodami aktywnymi;

• przekazanie wiedzy nt. projektowania zajęć;

• zapoznanie ze specyfiką pracy w grupach dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;

• rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;

• nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia zajęć dla uczniów w różnym wieku, dla nauczycieli i dla rodziców;

• zdobycie doświadczeń w roli trenera.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

• zapoznanie studentów z zasadami i technikami pracy z małą grupą metodami aktywnymi:

- zasady i formy wprowadzania kontraktu;

- ćwiczenia budujące dobry klimat w grupie;

- techniki aktywizacji grupy – przegląd;

- czynniki, którymi należy kierować się przy wyborze metod;

- etapy uczenia się przez doświadczenie (cykl Kolba) w praktyce szkolnej.

• przekazanie wiedzy nt. projektowania zajęć:

- zasady konstruowania scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych;

- projektowanie własnego scenariusza (określenie grupy docelowej, wybór tematu, pomysły na ćwiczenia);

- zasady budowania długofalowych projektów edukacyjnych w szkole.

• zapoznanie ze specyfiką pracy w grupach dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

• rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywnymi:

- elementy prowadzenia wybranych fragmentów scenariuszy zajęć dla uczniów i nauczycieli.

• nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia zajęć dla uczniów w różnym wieku, dla nauczycieli i dla rodziców:

- stworzenie bazy sytuacji, które mogą pojawić się podczas pracy z grupą;

- analiza technik pomocnych w trudnych sytuacjach;

- możliwość przećwiczenia wybranych sytuacji.

• zdobycie doświadczeń w roli trenera

- przeprowadzenie zajęć dla wybranej grupy (dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chełpa S., Witkowski T. 1999. Psychologia konfliktów. Oficyna Wydawnicza UNUS.

Covey S. 1997. Zasady działania skutecznego przywódcy. Warszawa. Medium.

Czwartosz E. 2003. Negocjacje i mediacje konfliktów w edukacji. Psychologiczna analiza celowości kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów. W: A. Jurkowski (red.). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa. Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Deutsch M. 1996. Wychowanie dla pokoju. Nowiny Psychologiczne 4, 5-21.

Ghazal M. 1995. Zjedz zupkę i ...bądź cicho. Nowe spojrzenie na konflikty rodzice-dzieci. W-wa. PWN.

Gordon T. 1996. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. W-wa. PAX

Hammer H. 1999. Rozwój umiejętności społecznych - jak skuteczniej dyskutować i pracować. W-wa. Wydawnictwo VEDA

Hartley P. 2000. Komunikacja w grupie. Poznań. Zysk i s-ka.

Jak żyć z ludźmi. Program profilaktyczny dla młodzieży. 1999. Wyd. MEN

Kalin K., Mur P. 1998. Kierowanie sobą i innymi. Kraków. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Stewart J. (red). 2000. Mosty zamiast murów. Rozdz. XIV. s. 490-512

Stoner J., Wankel H. 1999. Kierowanie. W-wa. PWE. Rozdz. XIII. Kierowanie konfliktami i twórczością w organizacji.

Waszkiewicz J. 1997. Jak Polak z Polakiem - szkice o kulturze negocjowania. W-wa PWN

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu/ćwiczeń studenci powinni:

- udoskonalić swoje umiejętności prowadzenia zajęć psychologicznych w szkole

- umieć przygotować scenariusz zajęć dla wybranej grupy (uczniowie, nauczyciele lub rodzice).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie następujących zadań:

1. Opracowanie scenariusza zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów (na dwie zblokowane godziny lekcyjne), dla nauczycieli (szkolenie w ramach rady pedagogicznej) lub dla rodziców (wywiadówka);

2. Przeprowadzenie zajęć w terminie od kwietnia do początku czerwca;

3. Sprawozdanie/ raport z realizacji zajęć.

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na całości zajęć. (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Katra
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.