Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów w szkole
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia liczą 45h (30h w semestrze zimowym i 15 w letnim). W ramach zajęć studenci zdiagnozują sytuację pod kątem w szkole, a następnie zaplanują i przeprowadzą interwencję w tym zakresie. Zajęcia będą więc podzielone na cztery etapy:

1) Nabywanie umiejętności związanych z diagnozą konfliktów i technik rozwiązywania konfliktów.

2) Diagnoza sytuacji konfliktowej w konkretnej szkole.

3) Opracowanie planu interwencji

4) Przeprowadzenie interwencji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do konfliktów w środowisku szkolnym: definicje, przykłady, dynamika konfliktów.

◦ Pruitt, D., Kim, S., Rubin, J.(2004). Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement.

Rozdział 1 (Overview) &

Rozdział 2 (Nature and Sources of Conflict)]

◦ Coleman, P; Deutsch, M. & Marcus, E. (2014). The handbook of conflict resolution. Theory and practice.

Rozdział 47: Johnson D. & Johnson R - Conflict resolution in Schools.

2. Struktura sytuacji konfliktowej – Teoria Gier

◦ Straffin, P. (1993). Game Theory and Strategy.

Rozdział 2: Matrix Games: Dominance and Saddle Points

3. Podstawowe wymiary i modele sytuacji konfliktowej

◦ Deutsch, M. & Coleman, P. (2005) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka.

Wprowadzenie

Rozdział 1: Współpraca i rywalizacja.

Rozdział 2: Sprawiedliwość i konflikt.

Rozdział 3: Konstruktywny spór: Wartość intelektualnej opozycji.

Rozdział 5: Konflikt a władza.

4. Możliwe źródła konfliktu i trajektorie eskalacji: koło konfliktu

◦ Moore, Ch.W. (2016). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

Rozdział 4: Analiza konfliktu: Analiza konfliktu. Poszukiwanie przyczyn konfliktu i możliwości współpracy.

5. Asymetria siły w konflikcie

◦ Deutsch, M. & Coleman, P. (2005) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka.

Rozdział 5: Konflikt a władza.

◦ Coleman, P. & Ferguson, R. (2014). Making conflict work.

Rozdział 2: Power-Conflict Traps.

Rozdział 3: Conflict Intelligence.

6. Postrzeganie i rozwiązywanie konfliktów przez dzieci i młodzież szkolną

◦ Coleman, P; Deutsch, M. & Marcus, E. (2014) The handbook of conflict resolution. Theory and practice.

Rozdział 18: Sandy, S. - The development of conflict resolution skills. Preschool to adulthood.

Rozdział 20: Some guidelines for developing a creative approach to conflict.

Rozdział 47: Johnson D. & Johnson R - Conflict resolution in Schools

7. Podstawowe techniki rozwiązywania konfliktów – negocjacje problemowe

◦ Thompson, L. (2012). The mind and heart of the negotiator.

Rozdział 3: Distributive Negotiation: Slicing the pie.

Rozdział 4: Win-win negotiation: Expanding the pie.

8. Klasyczne mediacje i mediacje rówieśnicze

◦ Coleman, P; Deutsch, M. & Marcus, E. (2014) The handbook of conflict resolution. Theory and practice. (third edition).

Chapter 34: The mediation of conflict: context, cognition, and practice.

◦ Coleman, P. T., Kugler, K. G., Mazzaro, K., Gozzi, C., El Zokm, N., & Kressel, K. (2015). Putting the peaces together: a situated model of mediation. International Journal of Conflict Management, 26(2), 145–171.

◦ IREX. (2013). Conflict resolution and peer mediation toolkit.

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf

9. Mapowanie konfliktu i układy złożone w konfliktach szkolnych

◦ Burlow, E. (2010). How complexity leads to simplicity. TEDx talk: https://www.ted.com/talks/eric_berlow_how_complexity_leads_to_simplicity

◦ Ricigliano, R. (2012). Making peace last. A toolbox for sustainable peacebuilding.

Rozdział 6: Systems mapping: putting it all together

◦ Nowak, A., Bui-Wrzosinska, L., Coleman, P. T., Vallacher, R., Jochemczyk, L. W., & Bartkowski, W. (2010). Seeking Sustainable Solutions: Using an Attractor Simulation Platform for Teaching Multistakeholder Negotiation in Complex Cases. Negotiation Journal, 26(1), 49–68.

10. Metody diagnozowania sytuacji konfliktowych

◦ Druckman, D. (2005). Doing research: Methods of inquiry for conflict analysis. London: Sage.

Rozdział 5: Survery research.

Rozdział 11: Evaluation research.

Rozdział 12: Research for action and consulting.

11. Diagnoza sytuacji szkolnej – wizyta w szkole + przeprowadzenie diagnozy.

12. Omówienie wstępnych wyników.

13. Przygotowywania raportu.

14. Plan interwencji.

15. Podsumowanie / Prezentacja planów interwencji.

### ---- ### ---- ### DRUGI SEMESTR ### ---- ### ---- ###

16. Omówienie różnych scenariuszy interwencji + opracowanie kwestionariuszowego pomiaru przed interwencją.

17. Omówienie ze społecznością szkolną planu interwencji + zebranie informacji zwrotnych do ewentualnych zmian/ poprawek.

18. Omówienie dokładnego planu interwencji.

19. Wdrożenie interwencji

20. Wdrożenie interwencji cd. 1

21. Wdrożenie interwencji cd. 2

22. Pomiar kwestionariuszowy po interwencji.

23. Prezentacja podsumowująca interwencję

Literatura:

Literatura podana w relacji do poszczególnych zajęć

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

◦ zna definicje konlfiktu

◦ zna wymiary kluczowe do opisu charakterystyki sytuacji konfliktowej

◦ zna trajektorie przebiegu rozwoju konfliktu – eskalacji i deeskalacji

◦ zna modele teoretyczne opisujące różne sytuacje konfliktowe

◦ zna metody analizy konfliktu

◦ zna zasady negocjacji pozycyjnych i problemowych

◦ zna zasady prowadzenia mediacji i arbitrażu

◦ zna sposoby i metody interwencji w konflictach szkolnych w zależności od czynników kontektowych

◦ zna metody diagnozowania sytuacji konfliktowych

2. Umiejętności

◦ analizuje sytuację konfliktową

◦ rozkłada strukturę konfliktu na czynniki pierwsze

◦ mapuje sytuację konfliktową

◦ stosuje metody rozwiązywania konfliktu

◦ używa narzędzi analizy konfliktu

◦ potrafi dobrać właściwy model sytuacji konfliktowej do rzeczywistej sytuacji (czyli taki, który pomoże zrozumieć naturę problemu i wskaże konstruktywne rozwiązanie)

◦ tworzy kwestionariusz diagnozy sytuacji konfliktowej

◦ dopasowuje metody i narzędzia naprawcze do specyfiki zdiagnozowanej sytuacji

◦ prowadzi działania naprawcze zaplanowane wobec konkretnej sytuacji konfliktowej

◦ umie prowadzić komunikację z osobą zdenerwowaną / negatywnie nastawioną w taki sposób, żeby ta osoba się uspokoiła.

◦ stosuje techniki aktywnego słuchania

3. Postawy

◦ Uważa, że konflikty towarzyszą zarówno negatywnym, jak i pozytywnym procesom.

◦ Uważa, że przemoc jest złym sposobem rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy – 20%

Prace domowe – 20%

Raporty z badań – 20 %

Ocena prowadzącego wykonywanych zadań i ćwiczeń – 20%

Ocena współpracy studentów – 10%

Ocena instytucji goszczącej – 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Katra
Prowadzący grup: Inga Borzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.