Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Od uczestników zajęć wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii rodziny oraz psychologii wychowawczej. Pożądana jest także wiedza dotycząca zasad pracy psychologicznej z pacjentami (osobami dorosłymi i dziećmi).


Kurs obowiązkowy, I rok specjalizacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z zasadami i wybranymi formami pracy z rodzinami w ujęciu teorii systemowej. Omówione zostaną wybrane techniki pracy z systemem rodzinnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konfliktowe, trudne sytuacje oraz problemy wychowawcze. Uczestnicy zajęć zdobędą także umiejętności z zakresu diagnozy rodziny, stawiania hipotez dotyczących mechanizmów funkcjonowania systemów rodzinnych oraz formułowania zaleceń (propozycji dla rodzin).

Zajęcia trwają dwa semestry.

Pełny opis:
Efekty uczenia się:

Student:

- opisuje funkcjonowanie rodziny, posługując się terminologią teorii systemowej

- formułuje hipotezy odnośnie mechanizmów funkcjonowania systemu rodzinnego

- zna wybrane metody służące diagnozie systemu rodzinnego

- integruje wiedzę na temat systemu rodzinnego pochodzącą z różnych źródeł (techniki diagnostyczne, wywiad środowiskowy, opinie członków rodziny)

- tworzy plan oddziaływań terapeutycznych

- udziela informacji zwrotnej rodzinie (zalecenia)

Postawy.

Student:

- interpretuje zachowania członków rodziny w kategoriach powiązań systemowych

- argumentuje wybór określonych technik diagnozy oraz metod pracy terapeutycznej w danym systemie rodzinnym

- przewiduje możliwe trudności w pracy z rodziną

- ocenia efekty wspierania rozwoju systemu rodzinnego

Umiejętności.

Student:

- analizuje dane zebrane w wyniku zastosowania wybranych technik diagnostycznych

- potrafi zaplanować szczegółowo strukturę spotkania z rodziną

- sporządza szczegółowe zalecenia dla rodziny, mające na celu wsparcie jej naturalnego potencjału rozwojowego

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Cierpka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną przedstawione zasady i wybrane formy pracy z rodzinami w ujęciu teorii systemowej. Omówione zostaną podstawowe pojęcia (definicja rodziny jako systemu, granice, sprzężenia zwrotne, homeostaza, cyrkularność itp.). Zaprezentowane będą wybrane techniki pracy z systemem rodzinnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konfliktowe, trudne sytuacje oraz problemy wychowawcze.

Literatura:

"1-2. Praszkier, R.(1992). Zmieniać nie zmieniając. Warszawa: WSiP

de Barbaro, B. (red). (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN

3. Cierpka, A. (2002). Tożsamość jednostki wśród rodzinnych narracji. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

4. Olson, D.H., Mc Cubbin, H. I. (1982). Circumplex Model of marital and family systems: V. Application to family stress and crisis intervention. W: H. I. Mc Cubbin, J. M. Patterson (red.). Family stress copingand social support. Sprinfield: III.

Radochoński, M. (1987). Choroba a rodzina: Adaptacja systemu rodzinnego do sytuacji stresowej wywołanej chorobą somatyczną. Rzeszów: Wyd. WSP.

5. Ostoja-Zawadzka, K. (1994). Cykl życia rodzinnego. W: de Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ

Nowak, B. M. (2012). Rodzina w kryzysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

6. Weber T., McDaniel S.: ""Przewodnik"" dla początkujących terapeutów - pierwszy wywiad z rodziną. Nowiny Psychologiczne, 1987/1.

Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 2, str. 41-49)

7. Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 2, str. 49-67)

8. Grzesiuk L.(red.): Psychoterapia. PWN, Warszawa 1994. (rozdział III, pkt.3 - Zawieranie kontraktu psychoterapeutycznego, s.123)

Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 4)

9-11. Mapa Przestrzeni Życiowej Rodziny

Mostwin, D. (1992). Przestrzeń życiowa rodziny. Warszawa: Wyd. Synapsis

12. podręczniki do wymienionych technik projekcyjnych, Laboratorium Technik Diagnostycznych

13. Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat (rozdział 3)

14. Barker, P. (1997). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: GWP

Rosen, S. (1997). Mój głos podąży za Tobą. Terapeutyczne przypowieści Miltona H. Ericksona. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka

"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.