Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja dziecka zdolnego - metody i wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-13 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Edukacja dziecka zdolnego - metody i wyzwania
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów V roku specjalizacji z psychologii wychowawczej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka: podstawowe pojęcia (zdolności, inteligencja, talent) i modele zdolności; rozpoznawanie dzieci zdolnych (podejścia i metody), charakterystyka grupy dzieci zdolnych, Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, problemy dzieci zdolnych; kształcenia uczniów zdolnych w Polsce i na świecie; przykłady programów edukacyjnych (głównie polskich) i metod pracy z uczniami zdolnymi.

Pełny opis:

1. Zdolności, uzdolnienia, talent – wyjaśnienie pojęć

2. Typy uzdolnień i modele zdolności

3. Rozpoznawanie uczniów zdolnych

3.1. Podejścia do rozpoznawania uczniów zdolnych

3.2. Metody i narzędzia do diagnozowania uzdolnień - przegląd oraz ocena ich przydatności w pracy nauczyciela oraz psychologa szkolnego

4. Charakterystyka grupy uczniów zdolnych

4.1. Zróżnicowanie grupy

4.2. Dzieci z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych

5. Problemy dzieci zdolnych

5.1. Problemy w szkole

5.2. Problemy w rodzinie

6. Edukacja dziecka zdolnego w Polsce

6.1. Ogólne podejście i rozwiązania systemowe

6.2. Przykłady programów edukacyjnych i modeli opieki nad dziećmi zdolnymi realizowanych zarówno w systemie oświaty, jak i poza nim

7. Kształcenie i opieka nad dziećmi zdolnymi w praktyce - ewaluacja

7.1. Schemat i kryteria opracowania ewaluacji

7.2. Prezentacje ewaluacji przygotowanych przez studentów

Literatura:

Literatura jest udostępniana studentom w wersji elektronicznej

• Dyrda, B. (2010). Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych, czyli kilka słów o Syndromie Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 3, s. 15-20.

• Cybis, N., Drop, E., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

• Głuc, K. (2009). Diament. Dostrzec i aktywizować możliwości, energie, talenty. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 29-32.

• Pac-Marcinkowska, K. (2009). Program uwaga! Zdolności! Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 33-36..

• Pasich, L. (2009). Projekt „Taki jak Mozart”, czyli w stronę wspierania i rozwijania zdolności. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 13-20.

• Uczeń zdolny w systemie edukacji. Materiał informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

• Wybrane definicje zdolności, uzdolnień, talentu. Matriał edukacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

• Wybrane projekty i programy dotyczące ucznia zdolnego. Materaił informacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Efekty uczenia się:

• Rozumienie podstawowych pojęć i modeli teoretycznych

• Orientacja w metodach i narzędziach rozpoznawania uczniów zdolnych i diagnozy uzdolnień

• Rozumienie problemów, na które napotykają uczniowie uzdolnieni

• Orientacja w programach dla dzieci zdolnych

• Umiejętność oceny realizacji programów w konkretnych szkołach

Metody i kryteria oceniania:

• Aktywności na zajęciach

• Dwie kartkówki

• Przygotowanie ekspertyzy na temat opieki nad dziećmi zdolnymi w wybranych placówkach oświatowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Katra
Prowadzący grup: Małgorzata Babiuch-Hall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Babiuch-Hall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.