Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychopatologii rozwojowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP306-04 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychopatologii rozwojowej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć studenci czytają zalecaną literaturę, wykonują zadanie dodatkowe, na podstawie którego przygotowują prezentację. Na koniec zajęć odbywa się test zaliczeniowy. Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia (paragraf 25, punkt 7 Regulaminu Studiów).

Pierwszeństwo zapisów dla studentów specjalizacji Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi informacjami z zakresu problematyki psychopatologii rozwojowej, omówienie czynników ryzyka i czynników ochronnych w powstawaniu zaburzeń rozwoju, klasyfikacji diagnostycznych oraz wybranych zaburzeń występujących w rozwoju dzieci i młodzieży.

Pełny opis:
Literatura:
Efekty uczenia się:

Student:

• zna obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych i rozwojowych i potrafi z nich korzystać;

• zna symptomatologię i kryteria diagnostyczne zaburzeń rozwoju psychicznego, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń funkcjonowania psychicznego oraz innych zaburzeń zachowania i emocji występujących w dzieciństwie.

• zna problematykę przemocy wobec dzieci, wymienia krótko- i długoterminowe skutki przemocy wobec dzieci;

• zna specyfikę interwencji wobec dzieci i podstawowe rodzaje terapii stosowanych w zaburzeniach rozwojowych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Chojnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zapoznanie z podstawowymi informacjami z zakresu problematyki psychopatologii rozwojowej. Charakterystyka czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń oraz czynników mających znaczenie ochronne. Omówienie wybranych zaburzeń występujących w rozwoju dzieci i młodzieży (w tym zaburzenie ze spektrum autyzmu, zaburzenie rozwoju językowego, zaburzenia rozwoju intelektualnego, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i inne), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób z niepełnosprawnością. Wskazanie implikacji praktycznych, jakie płyną dla terapii dzieci i młodzieży z przyjęcia perspektywy psychopatologii rozwojowej.

Literatura:

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Namysłowska I. (2005) (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.

Pisula E. (2007). Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Aktualne raporty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Wolańczyk T. i Komender J. (2005) (red.). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.

World Health Organization (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ,,Vesalius”.

World Health Organization. (2018). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision). Retrieved from https://icd.who.int/browse11/l-m/en

Zero to Three (2005) Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa DC:0-3R. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ,,Fundament”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.