Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP306-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Od uczestników wymagane są podstawy teoretyczne dotyczące zaburzeń rozwoju u dzieci i ich specyfiki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących:

-psychologicznej sytuacji rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju;

-przekazywania diagnozy rodzicom;

-sposobów radzenia sobie przez rodziców i rodzeństwo z obciążeniami wynikającymi z niepełnosprawności jednego z dzieci;

-wspierania rodziny.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- opisuje podstawowe problemy funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

- wylicza strategie radzenia sobie ze stresem używane przez matki i ojców dzieci z niepełnosprawnością

- zna koncepcje opisujące adaptacje rodziców do wychowywania dziecka z niepełnosprawnością

- wymienia trudności związane z pracą terapeuty dziecka z niepełnosprawnością

- opisuje poszczególne postawy rodzicielskie

- definiuje systemowy paradygmat funkcjonowania rodziny

Postawa. Student:

- dostrzega obszary, w których wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnością jest najbardziej potrzebne

- widzi swoje własne mocne i słabe strony jako przyszłego specjalistę w kontakcie z rodzinami dzieci z niepełnosprawnością

- uwzględnia metodologiczną różnorodność badań dotyczących sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością w formułowaniu wniosków

Umiejętności. Student:

- wybiera adekwatną strategię postępowania w kontakcie z rodzicami o zróżnicowanych postawach

- używa myślenia systemowego w opisie sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością

- rozwija świadomość swoich trudności w kontakcie z rodzinami o określonych postawach

- pokazuje umiejętność przeprowadzenia wywiadu z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością

- ilustruje swoją zdolność zaplanowania zajęć dla rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się kolokwium pisemnym, zawierającym pytania otwarte, które stanowi podstawę wystawienia oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kiełb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących:

˗ psychologicznej sytuacji rodziców i rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

˗ stresu rodzicielskiego i sposobów radzenia sobie przez rodziców

z obciążeniami wynikającymi z niepełnosprawności jednego z dzieci;

˗ specyficznych trudności wynikających z danej niepełnosprawności i choroby dziecka

˗ możliwych form psychologicznego wspierania rodzin

"

Literatura:

"Liberska, H., Matuszewska, M. (2011). Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] Liberska, H. (red.) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin (str.41-66).

Marvin, R.S., Pianta, R.S. (1996). Mothers’ reaction to their child’s diagnosis: relations to security of attachment. Journal of Clinical Child Psychology, 25(4), 436-445.

Twardowski, A. (2008). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w :] Obuchowska, I. (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.(str.18-34).

Mikolajczak, M., Raes, M-E., Avalosse, H., Roskam, I. (2018). Exhausted Parents: Sociodemographic, child-related, parenst-related, parenting and family-functioning of parental burnout. Journal of Child and Family Studies, 27(2), 602-614.

Weber, J.G. (2011). The ABCX Formula and the Double ABCX Model. [w:] J.G. Weber (ed.) Individual and family stress and crises. USA: Sage. (s. 82-89).

Tedeschi, R.G., Shakespeare-Finch, J., Taku, K. & Calhoun, L.G. (2018). What is posttraumatic growth? oraz Posttraumatic growth as a process and an outcome. In: R.G. Tedeschi, J.Shakespeare-Finch, K.Taku & L.G.Calhoun: Posttraumatic growth: theory, research and application. NY:Routledge (s.3-6; s.25-30).

Chrzan-Dętkoś, M. (2011). Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis (s.17-61).

Zielazny, P., Zarzeczna-Baran, M., Wojtecka, A. (2013). System rodzinny a nowotwór wybrane zagadnienia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(4), 439-444.

Siwek, S. Mózgowe porażenie dziecięce (2006). [w:] Borkowska, A.R., Domańska, Ł. (red.). Neuropsychologia kliniczna dziecka. PWN: Warszawa. (s.90-108).

Pisula, E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: PWN . Rozdział 4.Interakcje rodzic-dziecko z autyzmem. (s. 73-86).

Kielin, J. (2002). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego ? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.