Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP307-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychometria stosowana
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat psychometrycznych aspektów pomiaru inteligencji. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z dostępnymi testami inteligencji oraz przedstawione zostaną problemy związane z tworzeniem i używaniem testów inteligencji.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat psychometrycznych aspektów pomiaru inteligencji. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z dostępnymi testami inteligencji oraz przedstawione zostaną problemy związane z tworzeniem i używaniem testów inteligencji. W trakcie zajęć studenci poznają szczegółowe analizy statyczne określonych zagadnień. Jednym z zadań studentów jest przygotowanie własnego raportu na podstawie dostarczonych danych.

Następujące tematy zostaną poruszone w trakcie zajęć:

1. Wprowadzenie – przedmiot zajęć.

2. Podłoże teoretyczne badań nad inteligencją oraz kontekst historyczny powstania testów inteligencji.

3. Czynnik g i analiza czynnikowa.

4. Współczesne modele czynnikowe inteligencji.

5. Zadania poznawcze i tworzenie wskaźników

6. Przegląd testów inteligencji 1

7. Przegląd testów inteligencji 2

8. Metody badania rzetelności różnego typu testów inteligencji

9. Trafność kryterialna testów inteligencji

10. Trafność teoretyczna testów inteligencji

11. Modele mediacyjne w badaniach inteligencji

12. Modele moderacyjne w badaniach inteligencji

13. Stabilność międzypopulacyjna testów inteligencji

14. Zaliczenie

Literatura:

Anastasi, A., i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Jensen, A. (1998). The g factor. London: Praeger.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- znajomość różnych podejść do inteligencji

- znajomość metod pomiaru inteligencji

- znajomość dostępnych testów inteligencji

Postawy

- student potrafi ocenić test inteligencji pod względem jego właściwości psychometrycznych

- student ma świadomość tego jak wygląda prawidłowa diagnoza testem inteligencji

Umiejętności

- umiejętność wybierania adekwatnych metod analizy rzetelności i trafności

- umiejętność analizy statystycznej podstawowych właściwości psychometrycznych testu inteligencji

- umiejętność tworzenia raportów empirycznych z badań z użyciem testu inteligencji

Metody i kryteria oceniania:

Obecność jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia i oceny (dopuszczalne 2 nieobecności).

Ocena końcowa:

Kolokwium – 50 %

Raport z analizy – 40 %

Praca w trakcie zajęć – 10%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.